Betalningsmetoder

Du kan aktivera olika betalningsmetoder i Shopify POS så att dina kunder kan välja betalningsalternativ i kassan.

Obs! Känns inte Shopify POS igen? Du kanske använder den helt nya Shopify POS.

Öppna betalningsinställningarna

Från sidan Betalningstyper kan du aktivera och inaktivera betalnings-gateways, betalningsmetoder och presentkort.

För att komma till sidan Betalningstyper trycker du på Butik > Betalningstyper:

Shopify POS betalningsinställningar - iPad

Aktivera Shopify Payments på din iPad

För att kunna använda en av våra kortläsaremåste du aktivera Shopify Payments eller en stödd tredjepartsleverantör. Om du ännu inte har aktiverat Shopify Payments i din Shopify-admin, kan du göra det från din iPad.

Obs! Shopify Payments kan endast användas för att hantera kortläsar-transaktioner i USA, Kanada, Storbritannien och på Irland.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper.

 2. Tryck på Aktivera Shopify Payments

Din iPads webbläsare öppnas och du kan sedan logga in på sidan Betalningsleverantörer i din Shopify-admin. När du har loggat in kan du aktivera Shopify Payments.

Aktivera kontantbetalning

Under standardinställningarna är kassatransaktioner aktiverade. Om du inte längre vill acceptera kontanter, kan du ändra det här. Det tillkommer inga extra avgifter eller kostnader för kunden eller butiken vid kontantbetalning.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper.

 2. Tryck på Kontanter för att växla mellan och Av.

Din enhetens webbläsare öppnas och du blir uppmanad att logga in på sidan Betalningsleverantörer i din Shopify-admin. När du har loggat in kan du aktivera eller inaktivera kontantbetalningar.

Godkänn kortbetalningar utan en signatur

Om du uppfyller följande krav kan du acceptera kortbetalningar utan kundens signatur:

 • Din butik är baserad i USA.
 • Du använder Shopify Payments.
 • Du använder en EMV-kortläsare.

Obs! Om du inte använder en EMV-kortläsare kan du acceptera kortbetalningar utan en signatur endast för belopp under 25 USD.

Det här alternativet är avstängt under standardinställningarna, men du kan aktivera det från Shopify POS Store-sidan.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper.

 2. Tryck på Shopify Payments (kreditering och debitering).

 3. Aktivera Hoppa över kundsignaturer när så är möjligt.

Aktivera en betalningsleverantör från tredje part

Du kan aktivera en betalningsleverantör från tredje part istället för via Shopify Payments. Shopify POS stöder dock endast följande betalningsleverantörer från tredje part:

 • Authorize.net
 • First Data Payeezy (endast för iOS-enheter)

Obs! Du kan komma att debiteras ytterligare avgifter för betalningshantering om du väljer en betalningsleverantör från tredje part istället för Shopify Payments. Kontakta din betalningsleverantör om du vill veta mer.

Din butik måste uppfylla följande krav för att en betalningsleverantör från tredje part ska kunna aktiveras:

 • Ditt betalkonto är baserat i Kanada eller USA.
 • Ditt betalningskonto accepterar både detaljhandelstransaktioner med kort och utan kort. Detta har aktiverats och verifierats utanför Shopify.
 • Du måste ha Shopify-planen eller högre på en iOS-enhet om du använder First Data Payeezy. Om du använder Authorize.net måste du ha Shopify-planen eller högre på en iOS-enhet. Det finns inget plankrav för att använda Authorize.net på en Android-enhet men du kommer inte att ha tillgång till vissa detaljhandelsfunktioner.
 • Du använder en kompatibel kreditkortsläsare.

Tredjepartsbetalningsleverantörer är endast förenliga med följande kreditkortsläsare:

Obs! Kortläsare för kort med magnetremsa (ljuduttag) och (Lightning) är för närvarande endast tillgängliga från Shopify maskinvaruhandel i Kanada. De är inte längre tillgängliga i Shopifys maskinvarubutik i USA. Kortläsare för kort med magnetremsa (ljuduttag) och (Lightning) som tidigare köpts från maskinvaruhandeln i USA kan inte längre bytas ut om de slutar fungera.

Så här aktiverar du en stödd tredjepartsleverantör för Shopify POS:

 1. På sidan Betalningsleverantörer, avaktiverar du Shopify Payments om det är aktiverat för din butik.

 2. Aktivera en av de betalningsleverantörer som stöds. Ditt konto hos den betalningsleverantören måste konfigureras för att acceptera transaktioner med både fysiska kort och icke-fysiska kort—kontakta leverantören direkt för att lära dig mer.

 3. Ange inloggningsuppgifter för ditt betalningskonto och klicka sedan på Aktivera.

 4. Från Shopify POS trycker du på Butik och sedan på Betalningstyper.

 5. Aktivera betalningsleverantören i avsnittet INAKTIVERAD:

  tredjepartsleverantörsknapp - Shopify POS för iPad

Aktivera betalning med presentkort

Obs! Presentkort finns tillfälligt tillgängliga för försäljning i alla Shopifys prenumerationsplaner för att hjälpa dig att minska effekterna av nya händelser i din butik. Mer information finns under Vanliga frågor om presentkort. Om du vill lägga till presentkort i din butik, se Lägg till eller uppdatera presentkortsprodukter.

Du kan aktivera betalningar med presentkort i Shopify POS för iPad.

Obs! Se till att du har aktiveratpresentkortsfunktionen i din butik innan du försöker aktivera presentkort för Shopify POS.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper.

 2. Tryck på Presentkort.

 3. Ändra inställningarna för att aktivera ett eller båda av följande alternativ:

- presentkort som du kan skriva ut och skicka via e-post till kunderna - fysiska presentkort (du måste beställa dessa om du inte redan har det)

Sida för presentkortsinställningar - Shopify POS för iPad

Beställ fysiska presentkort

Obs! Presentkort finns tillfälligt tillgängliga för försäljning i alla Shopifys prenumerationsplaner för att hjälpa dig att minska effekterna av nya händelser i din butik. Mer information finns under Vanliga frågor om presentkort. Om du vill lägga till presentkort i din butik, se Lägg till eller uppdatera presentkortsprodukter.

Du kan köpa fysiska presentkort från Shopifys hårdvaruaffär.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper.

 2. Tryck på Presentkort.

 3. Tryck på Köp fysiska presentkort för att se Shopify Hardware Store, där du kan välja din presentkortsdesign och ange vilken kvantitet du vill köpa:

  Sida för presentkortsinställningar - Shopify POS för iPad

Aktivera betalning med extern kredit, extern debitering eller värdecheck

Du kan ta emot betalning med hjälp av en extern kortterminal och värdecheck. Dessa betalningsmetoder är avstängda som standard, men du kan aktivera dem från skärmen Shopify POS Betalningstyper.

När du tar emot betalning med en extern terminal registrerar Shopify POS transaktionen, men betalningen behandlas och samlas in av din externa terminalleverantör.

Aktivera betalning med extern kredit, extern debitering eller värdecheck:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper. Betalningsmetoderna Externa terminaler och värdecheck visas under Inaktiverade betalningar.

 2. Om du vill acceptera betalning med värdecheck så aktiverar sedan alternativet värdecheck.

 3. Om du vill acceptera kredit- eller betalkort med en extern terminal så trycker du sedan på Extern terminal och aktiverar de betalningstyper som du vill acceptera.

Lägg till en specialanpassad betalningsmetod

Du kan skapa anpassade betalningsmetoder och namnge dem hur du vill, till exempel Bankutkast eller Check. Använd anpassade betalningsmetoder för manuella betalningar som inte behandlas av Shopify.

Så lägger du till en anpassad betalningsmetod:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper.

 2. Tryck på Lägg till anpassad betalningsmetod.

 3. Ange ett namn för metoden och tryck sedan på Klar.

Inaktivera en betalningsmetod

Om en betalningsmetod är inaktiverad visas den inte som betalningsalternativ vid utcheckningskassan.

Så inaktiverar du en betalningsmetod:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper.

 2. Under Aktiverade betalningar inaktiverar du en betalningsmetod genom att trycka på dess växlingsknapp.

Betalningsmetoden visas under Inaktiverade betalningar. Du kan aktivera betalningsmetoden på samma sätt igen.

Radera en anpassad betalningsmetod

Om du inte längre vill använda en anpassad betalningsmetod kan du ta bort den permanent från skärmen Shopify POS Betalningstyper.

Så raderar du en anpassad betalningsmetod:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper.

 2. Svep den anpassade betalningsmetoden åt vänster för att visa en Radera-knapp.

 3. Tryck på Radera.

Översätt betalningsmetoder

Om din iPad är inställd för att använda ett annat språk än engelska, kommer dina betalningsmetoder att översättas. Om din iPad till exempel är konfigurerad för franska, så ser din inställningssida för Betalningstyper ut så här:

Översatt sida för betalningsinställningar - Shopify POS för iPad

Om du ändrar språkinställningarna för iPad uppdateras språket för din POS, inklusive kvittoutskrifter. Följande språk implementeras: kinesiska (Mandarin), kinesiska (Taiwan), danska, nederländska, franska, tyska, italienska, japanska, portugisiska (Brasilien), portugisiska (Portugal) och spanska. Ditt utskrivna kvitto kommer visa översatt innehåll för fält såsom Skatter och Totalt.

Obs! Känns inte Shopify POS igen? Du kanske använder den helt nya Shopify POS.

Öppna betalningsinställningarna

Från sidan Betalningstyper kan du aktivera och inaktivera betalnings-gateways, betalningsmetoder och presentkort.

För att komma till sidan Betalningstyper trycker du på Butik > Betalningstyper:

Sida för betalningstyper — Shopify POS för iPhone

Aktivera Shopify Payments på din iPhone

För att kunna använda en av våra kortläsaremåste du aktivera Shopify Payments eller en stödd tredjepartsleverantör. Om du ännu inte har aktiverat Shopify Payments i din Shopify-admin, kan du göra det från din iPhone.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper.

 2. Tryck på Aktivera Shopify Payments:

  Aktivera Shopify Payments-knappen - Shopify POS för iPhone

Din iPhones webbläsare öppnas och du kan logga in på sidan Betalningsleverantörer i din Shopify-admin. När du har loggat in kan du aktivera Shopify Payments.

Godkänn kortbetalningar utan en signatur

Om du uppfyller följande krav kan du acceptera kortbetalningar utan kundens signatur:

 • Din butik är baserad i USA.
 • Du använder Shopify Payments.
 • Du använder en EMV-kortläsare.

Obs! Om du inte använder en EMV-kortläsare kan du acceptera kortbetalningar utan en signatur endast för belopp under 25 USD.

Det här alternativet är avstängt under standardinställningarna, men du kan aktivera det från Shopify POS Store-sidan.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper.

 2. Tryck på Shopify Payments (kreditering och debitering).

 3. Aktivera Hoppa över kundsignaturer när så är möjligt.

Aktivera en betalningsleverantör från tredje part

Du kan aktivera en betalningsleverantör från tredje part istället för via Shopify Payments. Shopify POS stöder dock endast följande betalningsleverantörer från tredje part:

 • Authorize.net
 • First Data Payeezy (endast för iOS-enheter)

Obs! Du kan komma att debiteras ytterligare avgifter för betalningshantering om du väljer en betalningsleverantör från tredje part istället för Shopify Payments. Kontakta din betalningsleverantör om du vill veta mer.

Din butik måste uppfylla följande krav för att en betalningsleverantör från tredje part ska kunna aktiveras:

 • Ditt betalkonto är baserat i Kanada eller USA.
 • Ditt betalningskonto accepterar både detaljhandelstransaktioner med kort och utan kort. Detta har aktiverats och verifierats utanför Shopify.
 • Du måste ha Shopify-planen eller högre på en iOS-enhet om du använder First Data Payeezy. Om du använder Authorize.net måste du ha Shopify-planen eller högre på en iOS-enhet. Det finns inget plankrav för att använda Authorize.net på en Android-enhet men du kommer inte att ha tillgång till vissa detaljhandelsfunktioner.
 • Du använder en kompatibel kreditkortsläsare.

Tredjepartsbetalningsleverantörer är endast förenliga med följande kreditkortsläsare:

Obs! Kortläsare för kort med magnetremsa (ljuduttag) och (Lightning) är för närvarande endast tillgängliga från Shopify maskinvaruhandel i Kanada. De är inte längre tillgängliga i Shopifys maskinvarubutik i USA. Kortläsare för kort med magnetremsa (ljuduttag) och (Lightning) som tidigare köpts från maskinvaruhandeln i USA kan inte längre bytas ut om de slutar fungera.

Så här aktiverar du en stödd tredjepartsleverantör för Shopify POS:

 1. På sidan Betalningsleverantörer, avaktiverar du Shopify Payments om det är aktiverat för din butik.

 2. Aktivera en av de betalningsleverantörer som stöds. Ditt konto hos den betalningsleverantören måste konfigureras för att acceptera transaktioner med både fysiska kort och icke-fysiska kort—kontakta leverantören direkt för att lära dig mer.

 3. Ange inloggningsuppgifter för ditt betalningskonto och klicka sedan på Aktivera.

 4. Från Shopify POS trycker du på Butik och sedan på Betalningstyper.

 5. Aktivera betalningsleverantören i avsnittet INAKTIVERAD:

  tredjepartsleverantörsknapp - Shopify POS för iPhone

Aktivera betalning med presentkort

Obs! Presentkort finns tillfälligt tillgängliga för försäljning i alla Shopifys prenumerationsplaner för att hjälpa dig att minska effekterna av nya händelser i din butik. Mer information finns under Vanliga frågor om presentkort. Om du vill lägga till presentkort i din butik, se Lägg till eller uppdatera presentkortsprodukter.

Du kan aktivera betalningar med presentkort i Shopify POS för iPhone.

För att aktivera betalningar med presentkort:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper.

 2. Tryck på Presentkort.

 3. Ändra inställningarna för att aktivera ett eller båda av följande:

- presentkort som du kan skriva ut och skicka via e-post till kunderna - fysiska presentkort (du måste beställa dessa om du inte redan har gjort det)

Sida för presentkortsinställningar - Shopify POS för iPhone

Beställ fysiska presentkort

Obs! Presentkort finns tillfälligt tillgängliga för försäljning i alla Shopifys prenumerationsplaner för att hjälpa dig att minska effekterna av nya händelser i din butik. Mer information finns under Vanliga frågor om presentkort. Om du vill lägga till presentkort i din butik, se Lägg till eller uppdatera presentkortsprodukter.

Du kan köpa fysiska presentkort från Shopifys hårdvaruaffär.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper.

 2. Tryck på Presentkort.

 3. Tryck på Köp fysiska presentkort för att se Shopify Hardware Store, där du kan välja din presentkortsdesign och ange vilken kvantitet du vill köpa:

  Sida för presentkortsinställningar - Shopify POS för iPhone

Aktivera betalning med extern kredit, extern debitering eller värdecheck

Du kan ta emot betalning med hjälp av en extern kortterminal och värdecheck. Dessa betalningsmetoder är avstängda som standard, men du kan aktivera dem från skärmen Shopify POS Betalningstyper.

När du tar emot betalning med en extern terminal registrerar Shopify POS transaktionen, men betalningen behandlas och samlas in av din externa terminalleverantör.

Aktivera betalning med extern kredit, extern debitering eller värdecheck:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper. Betalningsmetoderna Externa terminaler och värdecheck visas under Inaktiverade betalningar.

 2. Om du vill acceptera betalning med värdecheck så aktiverar sedan alternativet värdecheck.

 3. Om du vill acceptera kredit- eller betalkort med en extern terminal så trycker du sedan på Extern terminal och aktiverar de betalningstyper som du vill acceptera.

Lägg till en specialanpassad betalningsmetod

Du kan skapa anpassade betalningsmetoder och namnge dem hur du vill, till exempel Bankutkast eller Check. Använd anpassade betalningsmetoder för manuella betalningar som inte behandlas av Shopify.

Så lägger du till en anpassad betalningsmetod:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper.

 2. Tryck på Lägg till anpassad betalningsmetod.

 3. Ange ett namn för metoden och tryck sedan på Klar.

Inaktivera en betalningsmetod

Om en betalningsmetod är inaktiverad visas den inte som betalningsalternativ vid utcheckningskassan.

Så inaktiverar du en betalningsmetod:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper.

 2. Under Aktiverade betalningar inaktiverar du en betalningsmetod genom att trycka på dess växlingsknapp.

Betalningsmetoden visas under Inaktiverade betalningar. Du kan aktivera betalningsmetoden på samma sätt igen.

Radera en anpassad betalningsmetod

Om du inte längre vill använda en anpassad betalningsmetod kan du ta bort den permanent från skärmen Shopify POS Betalningstyper.

Så raderar du en anpassad betalningsmetod:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper.

 2. Svep den anpassade betalningsmetoden åt vänster för att visa en Radera-knapp.

 3. Tryck på Radera.

Översätt betalningsmetoder

Om din iPad är inställd för att använda ett annat språk än engelska, kommer dina betalningsmetoder att översättas. Om din iPad till exempel är konfigurerad för franska, så ser din inställningssida för Betalningstyper ut så här:

Översatt sida för betalningsinställningar - Shopify POS för iPhone

Om du ändrar språkinställningarna för iPhone uppdateras språket för din POS, inklusive kvittoutskrifter. Följande språk implementeras: kinesiska (Mandarin), kinesiska (Taiwan), danska, nederländska, franska, tyska, italienska, japanska, portugisiska (Brasilien), portugisiska (Portugal) och spanska. Ditt utskrivna kvitto kommer visa översatt innehåll för fält såsom Skatter och Totalt.

Öppna betalningsinställningarna

Från sidan Betalningstyper kan du aktivera och inaktivera betalnings-gateways, betalningsmetoder och presentkort.

För att komma till sidan Betalningstyper trycker du på Butik > Betalningstyper:

Sida för betalningstyper - Shopify POS för Android

Acceptera kreditbetalningar

Du kan acceptera swipe och manuella kreditkortsbetalningar med kortläsaren Swipe (audio-jack) om du uppfyller följande krav:

 • Du aktiverar Shopify Payments som din betalningsleverantör.
 • Din butik är baserad i USA eller Kanada.

Om du inte uppfyller dessa båda krav, kan du fortfarande acceptera betalning med en extern terminal.

Godkänn kortbetalningar utan en signatur

Om du uppfyller följande krav kan du acceptera kortbetalningar utan kundens signatur:

 • Din butik är baserad i USA.
 • Du använder Shopify Payments.
 • Du använder en EMV-kortläsare.

Obs! Om du inte använder en EMV-kortläsare kan du acceptera kortbetalningar utan en signatur endast för belopp under 25 USD.

Det här alternativet är avstängt under standardinställningarna, men du kan aktivera det från Shopify POS Store-sidan.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper.

 2. Tryck på Shopify Payments.

 3. Aktivera Hoppa över signatur när det är möjligt.

Aktivera en extern terminal i Shopify POS för Android

Om du använder Shopify POS för Android och du har en extern kredit- eller betalkortsterminal, kan du aktivera Extern terminal betalningsmetod från sidan Inställningari Shopify POS-appen.

När du tar emot betalning med en extern terminal registrerar Shopify POS transaktionen, men betalningen behandlas och samlas in av din externa terminalleverantör.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper.

 2. Tryck på Extern terminal.

 3. Aktivera Aktivera extern terminal.

 4. Ett meddelande visas som förklarar att du aktiverar en betalterminal som inte är integrerad med Shopify. Tryck på OK.

Extern terminal-betalningsmetoden är aktiverad och kommer vara tillgänglig som ett alternativ på sidan Välj betalningstyp för varje transaktion.

Aktivera betalning med presentkort

Obs! Presentkort finns tillfälligt tillgängliga för försäljning i alla Shopifys prenumerationsplaner för att hjälpa dig att minska effekterna av nya händelser i din butik. Mer information finns under Vanliga frågor om presentkort. Om du vill lägga till presentkort i din butik, se Lägg till eller uppdatera presentkortsprodukter.

Du kan aktivera betalningar med presentkort i Shopify POS för Android.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper.

 2. Tryck på Presentkort.

 3. Aktivera Aktivera presentkort.

Lägg till en specialanpassad betalningsmetod

Du kan skapa anpassade betalningsmetoder och namnge dem hur du vill, till exempel Bankutkast eller Check. Använd anpassade betalningsmetoder för manuella betalningar som inte behandlas av Shopify.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper.

 2. Tryck på Lägg till anpassad betalningsmetod.

 3. Ange ett namn för betalningsmetoden och tryck sedan på ✔.

Inaktivera en betalningsmetod

Om en betalningsmetod är inaktiverad visas den inte som betalningsalternativ vid utcheckningskassan.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper.

 2. Under Betalningstyper inaktiverar du en betalningsmetod genom att trycka på knappen.

Radera en anpassad betalningsmetod

Om du inte längre vill använda en anpassad betalningsmetod kan du ta bort den permanent från skärmen Shopify POS Betalningstyper.

Du måste inaktivera en betalningsmetod innan du kan radera den.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Betalningstyper.

 2. I avsnittet*Inaktiverade betalningstyper* trycker du på pennikonen.

 3. Klicka på papperskorgen bredvid den fil du vill radera.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis