Personalinställningar på Shopify POS

Obs ! Personalfönstret för SHOPIFY POS är endast tillgängligt om du använder Shopify-planen eller högre och använder en iPad. Du kan inte se Shopify POS Personalinställningar på iPhone eller Android.

Om du är butiksägare eller personal med Inloggningskrav för Shopify POS kan du lägga till eller ta bort personal som endast har tillgång till POS med hjälp av Shopify POS-appen. Du kan skapa så många POS-personal du vill.

När du lägger till POS-appen endast för personal har de inte åtkomst till din Shopify-administratör om du inte även skapar personal från din Shopify-administratör. POS-appen endast för personal behöver bara ha ett unikt fyrsiffrigt personligt identifieringsnummer (PIN) för att få åtkomst till Shopify POS-appen för att bedriva försäljning.

Personal endast för POS-appen kan inte logga in i Shopify POS-appen själv. Butiksägaren eller personal som har Inloggningskrav för Shopify POS måste först logga in och sedan låsa sin POS-appskärm. När detta steg är slutfört visas en skärm för att ange en personal-PIN. Om du loggar ut från POS-appen måste en butiksägare eller personal med nödvändig behörighet logga in innan en personal endast för POS-appen kan slutföra en transaktion.

När en inloggad medarbetare hanterar en betalning i kassan via Shopify POS, kopplas namnet till den ordern. Du kan kontrollera vilken medarbetare som hanterade en order i orderns detaljvy i Shopify POS och i orderns tidslinje i Shopify-administratören.

Obs! Personalinställningar ställs in per POS-enhet. Som standard är alla Inställningar för POS-behörighet tillåtna på alla enheter.

Lägg till en ny "Shopify POS"-PIN

Om du använder Shopify POS och din butik är på Shopify-planen eller högre kan du lägga till ny personal från appens inställningar.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Personal.

 2. Klicka på Lägg till medarbetarei avsnittet åtkomst till kassappapp.

 3. Ange medarbetarens förnamn, efternamn och e-postadress.

 4. Ange en fyrsiffrig PIN-kod eller tryck på skapa ny PIN så att personal kan använda den PIN-koden för att logga in på Shopify POS.

 5. Tryck på Lägg till PIN.

Redigera uppgifter för endast POS-personal

Om du använder Shopify POS och din butik är på Shopify-planen eller högre och du använder en iPad, kan du redigera detaljerna för POS-appen endast för personal från POS-appen.

Du kan inte redigera detaljerna för administratörspersonalen med hjälp av POS-appen. Om du behöver redigera uppgifterna för administratörspersonalen, måste du använda din Shopify-admin.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Personal.

 2. Tryck på medarbetarens namn.

 3. Valfritt: Gör eventuella nödvändiga ändringar i den medarbetarens kontaktuppgifter.

 4. Valfritt: Tryck på Byt PIN-kod. Ange en ny PIN-kod eller tryck på generera ny PIN-kod.

 5. Tryck på Spara.

Ange begränsade POS-tillstånd för medarbetare med PIN-koder

Som standard ger alla nya PIN-koder för personal-POS full åtkomst till Shopify POS-appen. Om du vill begränsa vad POS-appen endast för personal med POS PIN-koder har åtkomst till när de använder Shopify POS, kan du begränsa deras åtkomstbehörigheter från appens inställningar.

Personal för endast POS-appen kan göra följande åtgärder:

 • Få tillgång till beställningar på vilken plats som helst
 • Ändra platsinställningar
 • Ändra betalningsinställningar
 • Ändra inställningar för kassaskift
 • Anpassa kvitton
 • Logga ut från butiken
 • Få tillgång till appar
 • Få tillgång till kunder

  Om du begränsar tillgången till kunderkan personalen inte komma åt kundens sida, men de kan fortfarande skapa nya kunder och associera kunder med inköp från kassan.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Personal > Personalinställningar.

 2. Inaktivera eventuella behörigheter som du inte vill att den personal-PIN:en för Shopify POS ska ha.

Radera personal

Om du är butiksägare, eller har ett konto med 13 Shopify POS-behörigheter, kan du radera annan personal.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Personal.

 2. Tryck på personalens namn.

 3. Klicka på Radera.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis