Personalinställningar på Shopify POS

Obs ! Personalfönstret för SHOPIFY POS är endast tillgängligt om du använder Shopify-planen eller högre och använder en iPad. Du kan inte se Shopify POS Personalinställningar på iPhone eller Android.

Om du är butiksägare eller har full behörighet kan du lägga till eller ta bort personal som endast har åtkomst till kassan med hjälp av Shopify POS-appen. Du kan skapa valfritt antal POS-personalkonton.

När du lägger till personal endast för POS kan de inte ha åtkomst till din Shopify-admin. Om du vill ge personal åtkomst till Shopify-admin måste du lägga till dem som personal i din Shopify-admin.

Personal med enbart POS-behörighet behöver bara ha ett unikt fyrsiffrigt personligt identifieringsnummer (PIN) för att få åtkomst till Shopify POS-appen för att bedriva försäljning.

Observera! Anställda endast för POS kan inte logga in på appen Shopify POS själva. Butiksägaren eller en anställd med full behörighet måste först logga in och sedan låsa sin POS-appskärm. Därefter visas skärmen för att ange en personal-PIN. Om du loggar ut från POS-appen måste en butiksägare eller anställd med full behörighet logga in innan en anställd endast för POS kan slutföra en transaktion.

När en inloggad medarbetare hanterar en betalning i kassan via Shopify POS, kopplas namnet till den ordern. Du kan se vilken medarbetare som hanterade en order i orderns detaljvy i Shopify POS och i orderns tidslinje i Shopify-administratören.

Obs! Personalinställningar ställs in per POS-enhet. Som standard är alla Inställningar för POS-behörighet tillåtna på alla enheter.

Lägg till en ny "Shopify POS"-PIN

Om du använder Shopify POS och din butik är på Shopify-planen eller högre kan du lägga till en ny medarbetare från appens inställningar.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Personal.

 2. Klicka på Lägg till medarbetarei avsnittet åtkomst till kassappapp.

 3. Ange den anställdes förnamn, efternamn och e-postadress.

 4. Ange en fyrsiffrig PIN-kod eller tryck på Skapa ny PIN så att den anställde kan använda den PIN-koden för att logga in på Shopify POS.

 5. Tryck på Lägg till PIN.

Redigera en medarbetare som är uteslutande POS-medarbetare

Om du använder Shopify POS och din butik är på Shopify-planen eller högre och du använder en iPad, kan du redigera detaljerna för medarbetare som är uteslutande POS-medarbetare från POS-appen.

Du kan inte redigera detaljerna för administratörspersonalen med hjälp av POS-appen. Om du behöver redigera uppgifterna för administratörspersonalen, måste du använda din Shopify-admin.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Personal.

 2. Tryck på en medarbetares namn.

 3. Valfritt: gör eventuella nödvändiga ändringar i den anställdes kontaktuppgifter.

 4. Valfritt: Tryck på Byt PIN-kod. Ange en ny PIN-kod eller tryck på generera ny PIN-kod.

 5. Tryck på Spara.

Ange begränsade POS-tillstånd för medarbetare med PIN-koder

Som standard ger alla PIN-koder för nya medarbetare full åtkomst till Shopify POS-appen. Om du vill begränsa åtkomst till Shopify POS för POS-medarbetare med PIN-koder, kan du begränsa deras åtkomstbehörigheter från appens inställningar.

Personal med full behörighet kan göra följande åtgärder:

 • Få tillgång till beställningar på vilken plats som helst
 • Ändra platsinställningar
 • Ändra betalningsinställningar
 • Ändra inställningar för kassaskift
 • Anpassa kvitton
 • Logga ut från butiken
 • Få tillgång till appar
 • Få tillgång till kunder

  Om du begränsar tillgången till kunderkan medarbetaren inte se kundens profil, men de kan fortfarande skapa nya kunder och associera kunder med inköp från kassan.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Personal > Personalinställningar.

 2. Inaktivera eventuella tillstånd som du inte vill att Shopify POS personal PIN ska ha.

Radera en anställd

Om du är butiksägare, eller har ett konto med full administratörsbehörighet, kan du ta bort andra personalmedlemskonton.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butik > Personal.

 2. Tryck på en medarbetares namn.

 3. Klicka på Radera.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis