Tillämpa rabatter på hela varukorgen

En varukorgsrabatt (eller orderspecifik rabatt) tillämpas på alla varor i Shopify POS-varukorgen.

En varukorgsrabatt kan ha ett fast dollarvärde eller vara en procentandel av varukorgens värde.

Du kan även tillämpa fasta eller procentuella rabattkoder som du skapar i Shopify-admin eller Shopify-appen, så länge som alla varor i varukorgen uppfyller rabattkodens krav. Du kan inte använda Köp X, få Y-rabattkoder på Shopify POS.

Tillämpa en varukorgsrabatt

För att tillämpa en rabatt på hela varukorgen:

 1. Klicka på Lägg till rabatt i varukorgsdelen på skärmen Shopify POS produkter.

 2. Tryck på knappen kod, $ eller % för att välja om du vill ange en rabatt som en rabattkod, dollarvärde eller procent av totalt belopp i kundvagnen.

Obs! Du måste skapa en rabattkod innan du kan använda den för Shopify POS-ordrar. Rabatten tillämpas när ordern uppfyller villkoren för rabattkoden.

 1. Ange rabattkoden, annars ange det monetära eller procentuella beloppet för rabatten. Om du använder en streckkodsläsarekan du skanna rabattkoden för att ange den i fältet kod.

 2. Valfritt: Ange ett namn eller en orsak till varukorgsrabatten.

 3. Tryck på klar för att tillämpa rabatten på varukorgen.

Redigera en varukorgsrabatt

Så här redigerar du en varukorgsrabatt:

 1. I varukorgsdelen på skärmen Shopify POS produkter trycker du på rabatt.

 2. Redigera rabatten.

 3. Tryck på Klar för att spara dina ändringar.

Ta bort en varukorgsrabatt

Så här tar du bort en varukorgsrabatt:

 1. Svep fältet rabatt till vänster för att visa en raderingsknapp i avsnittet varukorg på skärmen Shopify POS produkter.

 2. Klicka på Radera.

Tillämpa en varukorgsrabatt

För att tillämpa en rabatt på hela varukorgen:

 1. Klicka på Lägg till rabattfrån kundvagnssidan i Shopify POS-appen.

 2. Tryck på knappen kod, $ eller % för att välja om du vill ange en rabatt som en rabattkod, dollarvärde eller procent av totalt belopp i kundvagnen.

Obs! Du måste skapa en rabattkod innan du kan använda den för Shopify POS-ordrar. Rabatten tillämpas när ordern uppfyller villkoren för rabattkoden.

 1. Ange rabattkoden, annars ange det monetära eller procentuella beloppet för rabatten.

 2. Valfritt: Ange ett namn eller en orsak till varukorgsrabatten.

 3. Klicka på kryssrutan för att tillämpa rabatten på varukorgen.

Varukorgens rabatter ändrar delsumman som visas i varukorgen. Det vanliga detaljhandelspriset för ordern visas under delsumman.

Redigera en varukorgsrabatt

Så här redigerar du en varukorgsrabatt:

 1. Från varukorgssidan i Shopify POS-appen, tryck på rabatt.

 2. Redigera rabatten.

 3. Klicka på kryssrutan för att spara dina ändringar.

Ta bort en varukorgsrabatt

Så här raderar du en varukorgsrabatt:

 1. Från varukorgssidan i Shopify POS-appen, svep fältet rabatt till vänster för att visa en raderingsknapp.

 2. Klicka på Radera.

Tillämpa en varukorgsrabatt

För att tillämpa en rabatt på hela varukorgen:

 1. Klicka på Lägg till rabatt från varukorgssidan.

 2. Tryck på knappen kod, $ eller % för att välja om du vill ange en rabatt som en rabattkod, dollarvärde eller procent av totalt belopp i kundvagnen.

Obs! Du måste skapa en rabattkod innan du kan använda den för Shopify POS-ordrar. Rabatten tillämpas när ordern uppfyller villkoren för rabattkoden.

 1. Ange rabattkoden, annars ange det monetära eller procentuella beloppet för rabatten.

 2. Valfritt: Ange ett namn eller en orsak till varukorgsrabatten.

 3. Klicka på kryssrutan för att tillämpa rabatten på varukorgen.

Redigera en varukorgsrabatt

Så här redigerar du en varukorgsrabatt:

 1. Från varukorgssidan i Shopify POS-appen, tryck på varukorgsrabatten.
 2. Redigera rabatten.
 3. Klicka på kryssrutan för att spara dina ändringar.

Ta bort en varukorgsrabatt

Om du vill radera en varukorgsrabatt från varukorgssidan, tryck på knappen X bredvid rabatten för varukorgen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis