Tillskriv försäljning till personal

Medan du behandlar en order på Shopify POS för iPad kan du tillskriva försäljning till ett personalkonto från sidan med produkter och varukorg. Om du vill tillskriva försäljning till ett personalkonto måste du lägga till personalkontot till försäljningen innan du slutför ordern. Endast personalkonton med en tilldelad PIN kan tillskrivas försäljning.

Du kan spåra din personals prestationer och försäljningstillskrivning genom att använda rapporten detaljhandelförsäljning av medarbetare som hjälpte till med försäljning .

Obs! Försäljningstillskrivning är endast tillgängligt för Shopify POS för iPad.

Tillskriv ett personalkonto till en artikel i en transaktion

 1. Tryck på en produkt i varukorgsdelen på skärmen produkter och varukorg.
 2. Tryck på Lägg till medarbetare som hjälpte till med försäljning.
 3. Välj det personalkonto som du vill tillskriva försäljningen.
 4. Tryck på klar.

Ta bort ett personalkonto från en artikel i en transaktion

 1. I varukorgsdelen på skärmen produkter och varukorg, tryck på den produkt till vilken du har lagt till personal.
 2. Tryck på Lägg till medarbetare som hjälpte till med försäljning.
 3. Välj ett nytt personalkonto för att byta personalkonto om mer än ett personalkonto läggs till i ordern, eller välj Ta bort för att radera alla val.
 4. Tryck på Klar

Masstilldela personalkonton till en hel transaktion

Du kan tillskriva försäljning för alla artiklar i en order till ett personalkonto.

 1. I varukorgsdelen på skärmen produkter och varukorg, tryck på ...
 2. Tryck på Lägg till medarbetare som hjälpte till med försäljning.
 3. Välj det personalkonto som du vill tillskriva försäljningen.
 4. Bekräfta att de artiklar som du vill tillskriva medarbetare har valts. Om det finns en artikel som du inte vill tillskriva medarbetare, avmarkerar du artikeln.
 5. Tryck på klar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis