Att sälja ett presentkort på Shopify POS

Obs! Presentkort finns tillfälligt tillgängliga för försäljning i alla Shopifys prenumerationsplaner för att hjälpa dig att minska effekterna av nya händelser i din butik. Mer information finns under Vanliga frågor om presentkort. Om du vill lägga till presentkort i din butik, se Lägg till eller uppdatera presentkortsprodukter.

Du kan aktivera funktionen för presentkort i din butik. Presentkort kommer automatiskt läggas till din produktlista och du kan sedan sälja dem personligen med hjälp av Shopify POS.

Välj ett presentkortsformat

Med Shopify POS för iPad kan du sälja presentkort i något av dessa format:

 • ett fysiskt presentkort
 • Ett presentkort via e-post som du skickar till kunden
 • En papperskopia som du skriver ut från din kvittoskrivare

Om du vill veta mer om kraven för att använda presentkort i Shopify POS, se krav för att sälja och lösa in presentkort med Shopify POS.

Sälj ett presentkort på Shopify POS

Om du vill att presentkortskoder ska genereras automatiskt av Shopify och att de ska visas på ett utskrivet kvitto eller i ett e-postmeddelande måste du aktivera presentkort som betalningsmetod.

Om du väljer att köpa fysiska presentkort (plast eller papper) med befintliga koder måste du aktivera presentkort och aktivera fysiska presentkort.

 1. Från skärmen Shopify POS produkter och kundvagn, tryck på presentkortsprodukten.

 2. Välj ett förinställt värde för presentkortet från rullgardinsmenyn, eller skapa ett anpassat belopp:

  Presentkortvarianter iPad - Shopify POS

 3. Om du ställer in ett anpassat värde för presentkortet, ange beloppet i rutan som visas och tryck på Nästa.

 4. Aktivera presentkortet med hjälp av något av följande alternativ om du vill köpa ett fysiskt presentkort:

- Skanna kortet med den främre kameran på din iPad. - Använd vår stödda 2D-streckkodsläsare för att skanna kortets streckkod (1d-skannern fungerar inte). - Ange presentkortets nummer.

 1. Tryck på skapa

 2. Presentkortsprodukten läggs till i varukorgen. Tryck på ta betalt för att fortsätta till kassan.

 3. Välj kundens betalningsmetodoch tryck sedan på acceptera eller ta betalt.

 4. Slutför försäljningen med hjälp av något av följande alternativ när fönstret efter kassan visas:

- Tryck på Skicka e-posta kvitto och presentkort, ange sedan kundens e-postadress och tryck på Skicka kvitto. - Tryck på Skriv ut kvitto och presentkort för att skriva ut ett papperskvitto om du har en skrivare installerad.

Obs! När du lämnar den här sidan kommer du inte att kunna hämta valideringskoden för presentkort. Det här är en säkerhetsfunktion som hindrar dina presentkort från att exponeras om ditt konto komprometteras.

Det utskrivna eller skickade kvittot för presentkortet har följande information:

 • namnet på din butik
 • det monetära värdet på kortet
 • valideringskoden
 • en tvådimensionell streckkod.

Obs! Fysiska presentkort från Shopifys Maskinvarubutik har redan tilldelade nummer, men du kan anpassa resten av formgivningen om det behövs.

Återbetala inköp av ett presentkort på Shopify POS

Du kan återbetala inköpet av ett presentkort från Shopify POS, men du måste inaktivera kortet innan du gör återbetalningen:

 1. Från skärmen Shopify POS ordrar, tryck på den order som har presentkortet som du vill återbetala.

 2. Tryck på presentkortets nummer:

  Presentkortsnummer på orderinformationsskärmen — Shopify POS för iPad

 3. Tryck på inaktivera presentkort och tryck sedan på Bekräfta.

 4. Tryck på återbetala artiklarpå orderinformationssidan.

 5. Använd knapparna + och - bredvid varje produkt i ordern för att ange den kvantitet som du återbetalar:

  + och- knapparna i återbetalningsdialogruta — Shopify POS för iPad

 6. Tryck på Återbetalning.

 7. När återbetalningen lyckades, tryck på klar.

Relaterade ämnen

Välj ett presentkortsformat

Med Shopify POS för iPhone kan du sälja presentkort i något av dessa format:

 • ett fysiskt presentkort
 • Ett presentkort via e-post som du skickar till kunden

Om du vill veta mer om kraven för att använda presentkort i Shopify POS, se krav för att sälja och lösa in presentkort med Shopify POS.

Sälj ett presentkort på Shopify POS

Så här säljer du ett presentkort på Shopify POS:

 1. Från skärmen Shopify POS produkter och kundvagn, tryck på presentkortsprodukten.

 2. Välj ett förinställt värde för presentkortet från rullgardinsmenyn, eller skapa ett anpassat belopp:

  Presentkortvarianter iPhone - Shopify POS

 3. Om du ställer in ett anpassat värde för presentkortet, ange beloppet i rutan belopp och tryck på Nästa.

 4. Om du har aktiverat fysiska presentkort ska du aktivera presentkortet med hjälp av något av följande alternativ:

- Skanna kortet med den främre kameran på din iPhone. - Ange presentkortets nummer.

 1. Tryck på skapa.

 2. Presentkortsprodukten läggs till i varukorgen. Tryck på ta betalt för att fortsätta till kassan.

 3. Välj kundens betalningsmetodoch tryck sedan på acceptera eller ta betalt.

 4. När fönstret efterutcheckning visas, tryck på E-posta kvitto och presentkort och ange sedan kundens e-postadress och tryck på Skicka kvitto.

Obs! När du lämnar den här sidan kommer du inte att kunna hämta valideringskoden för presentkort online. Detta är en säkerhetsfunktion och hindrar dina presentkort från att exponeras om ditt konto komprometteras.

Presentkortet visar följande information:

 • namnet på din butik
 • det monetära värdet på kortet
 • valideringskoden
 • en tvådimensionell streckkod

Obs! Fysiska presentkort från Shopifys Maskinvarubutik har redan tilldelade nummer, men du kan anpassa resten av formgivningen om det behövs.

Återbetala inköp av ett presentkort på Shopify POS

Du kan återbetala inköpet av ett presentkort från Shopify POS, men du måste inaktivera kortet innan du gör återbetalningen:

 1. Från skärmen Shopify POS ordrar, tryck på den order som har presentkortet som du vill återbetala.

 2. Tryck på presentkortets nummer:

  Presentkortsnummer på orderinformationsskärmen — Shopify POS för iPhone

 3. Tryck på inaktivera presentkort och tryck sedan på Bekräfta.

 4. Tryck på återbetala artiklarpå orderinformationssidan.

 5. Använd knapparna + och - bredvid varje produkt i ordern för att ange den kvantitet som du återbetalar:

  + och- knapparna i återbetalningsdialogruta — Shopify POS för iPad

 6. Tryck på Återbetalning.

 7. När återbetalningen lyckades, tryck på klar.

Relaterade ämnen

Sälj ett presentkort på Shopify POS

Obs! Presentkort finns tillfälligt tillgängliga för försäljning i alla Shopifys prenumerationsplaner för att hjälpa dig att minska effekterna av nya händelser i din butik. Mer information finns under Vanliga frågor om presentkort. Om du vill lägga till presentkort i din butik, se Lägg till eller uppdatera presentkortsprodukter.

När du säljer ett presentkort lägger du till en kund till ordern i kassan. När transaktionen är klar får kunden ett e-postmeddelande med en länk till presentkortet, som de kan lösa in online eller personligen.

För tillfället kan du sälja endast presentkort med Shopify POS för Android. Du kan inte sälja tryckta eller fysiska presentkort, men du kan acceptera dem som betalning. Om du vill veta mer om inlösen av presentkort, se lösa in ett presentkort på Shopify POS.

Så här säljer du ett presentkort i Shopify POS:

 1. Från Shopify POS utcheckning kan du hitta och trycka på en presentkortsprodukt.

 2. Tryck på presentkortets belopp.

 3. Tryck på delsumma.

 4. Tryck på Lägg till kund:

  Lägg till kundknapp på varukorgssidan — Shopify POS för Android

 5. Välj en befintlig kund eller tryck på +-knappen för att skapa en ny kund.

 6. varukorgssidan, efter att du har lagt till en kund, trycker du på ta betaltoch behandlar sedan kundens betalning.

 7. När betalningen är klar trycker du på Skicka kvittot och presentkortet:

  Knappen Skicka kvitto och presentkort på sidan för total betalning

 8. Bekräfta att kundens kontaktuppgifter är korrekt angivna och klicka sedan på kryssrutan för att skicka kvittot och presentkortet.

 9. Tryck på klar för att återgå till Shopify POS utcheckningsskärm.

Relaterade ämnen

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis