Uppdaterar ordrar

orderskärmen kan du utfärda ett annat kvitto till en kund eller visa en orderanteckning. Ordrar-skärmen är endast tillgänglig i Shopify POS för iPad och Android. Den är inte tillgänglig i Shopify POS för iPhone.

Utfärda ett kvitto på nytt

Så här utfärdar du ett kvitto på nytt:

Lägg till en anteckning till en order

Orderanteckningar visas på orderns informationssida, och de är användbara för att bifoga ytterligare information om en order. Det kan hända att du vill bifoga en anteckning till en order av följande skäl:

  • Du har återbetalat eller annullerat ordern.
  • Du har gjort ett byte för hela eller delar av ordern.
  • Din kund har ytterligare krav som du vill registrera.

Så här lägger du till en anteckning i en slutförd order:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis