Skapa nya produkter

Du kan skapa nya produkter från Shopify POS produktsida. Produkter som du skapar i Shopify POS kommer inte visas i dina andra försäljningskanaler om du inte uppdaterar deras tillgänglighetsinställningar i din Shopify-admin.

Se till att du har lagerhållning för produkten på din tilldelade plats i Shopify POS, annars kommer du inte kunna se produkten i produktvyn.

Skapa en ny produkt

Obs! Du behöver en internetuppkoppling för att kunna skapa produkter i Shopify POS.

Så här skapar du en ny produkt i Shopify POS:

Om du vill redigera eller radera en av dina produkter så måste du öppna den från sidan Produkter i din Shopify-admin. Du kan inte redigera eller ta bort produkter direkt i Shopify-POS.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis