Pekskärmsgester

Läs mer om de gester du kan använda för din pekskärm och de olika pekskärms-knapparna som finns tillgängliga i Shopify POS-appen.

Användargester

Beskrivning av användargester för Shopify POS
Uppdatera Dra ditt finger nedåt på en skärm för att uppdatera innehållet.
Svep Dra ditt finger över ett område på skärmen för att utlösa en förändring.
Tryck Tryck med fingret på en del av gränssnittet. Synonymt med termen "klick" när du hanterar handhållna enheter.
Tryck och håll nere Från sidan produkter och kundvagn trycker du med fingret på en produkt i cirka tre sekunder för att visa produktinformationen.

Pekskärmsknappar

Funktioner för pekskärmsknappar
Ikon Funktion

Bricka

Three hollow dots in an evenly-spaced, horizontal line

Utvidgar en undermeny med ytterligare alternativ för den aktuella skärmen.

Sök

Line drawing of a magnifying glass

Gör det möjligt för dig att ange en sökfråga och returnerar matchande resultat. Tillgängligt på skärmarna produkter, varukorg (specifikt till kunder) och ordrar.

Lägg till

Plus sign

Skapar en ny produkt från fönstret produkter och kundvagn.

Tillbaka

Arrow pointing left

Återgår till föregående skärm.

PÅ/AV

An on-off switch

Tryck på en på/av-växlingsknapp för att aktivera eller inaktivera en funktion. Om knappen finns på vänster sida, är funktionen inaktiverad. Funktionen är aktiverad om knappen är på höger sida.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis