Kombinera rabatter i Shopify kassasystem

Läs om effekterna av att tillämpa mer än en rabatt i varukorgen i Shopify kassasystem.

Om du vill veta mer om hur du kombinerar rabatter i Shopify-kassan online, se Kombinera rabatter.

Kombinera procentuella och monetära rabatter

Du kan tillämpa följande rabatter:

  • en procentuell rabatt på en post, på varukorgen eller på båda.
  • en monetär rabatt på en post, på varukorgen eller på båda.
  • en kombination av radartikelrabatter och en varukorgsrabatt.

Om du skapar en kombinationsrabatt tillämpas den monetära radartikelrabatten innan den procentuella varukorgsrabatten så här:

Ursprungligt produktpris = 20,00 USD

Monetär radartikelrabatt = 5,00

Produktpris (minus den monetära rabatten): 20,00 - 5,00 = 15,00

Procentuell varukorgsrabatt = 10 %

Värde av procentuell rabatt: 15,00 x 0,1 = 1,50

Slutligt produktpris (minus alla rabatter): 15,00 - 1,50 = 13,50

Sälj flera kvantiteter av en rabatterad artikel

Om varukorgen innehåller flera kvantiteter av en produkt som har en monetär postrabatt, så kommer rabatten endast tillämpas en gång:

Produktpris = (kvantitet x pris innan rabatt) - (monetär rabatt)

Om du vill tillämpa en radartikelrabatt flera gånger kan du välja mellan två alternativ:

  • Beräkna summan av rabatterna och använd den siffran som radartikelrabatt.
  • Tillämpa rabatten som en procentsats i stället.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis