Kombinera rabatter

Läs om effekterna av att tillämpa mer än en rabatt på varukorgen.

Kombinera procentuella och monetära rabatter

Du kan tillämpa följande rabatter:

  • en procentuell rabatt på en radartikel, på varukorgen eller på båda
  • en monetär rabatt på en radartikel, på varukorgen eller på båda
  • en kombination av radartikelrabatter och en varukorgsrabatt.

Om du skapar en kombinationsrabatt tillämpas den monetära radartikelrabatten innan den procentuella varukorgsrabatten så här:

Ursprungligt produktpris = 20,00 USD

Monetär radartikelrabatt = 5,00 USD

Produktpris (minus den monetära rabatten): 20,00 USD - 5,00 USD = 15,00 USD

Procentuell varukorgsrabatt = 10 %

Värde av procentuell rabatt: 15,00 USD x 0,1 = 1,50 USD

Slutligt produktpris (minus alla rabatter): 15,00 USD - 1,50 USD = 13,50 USD

Obs: Om du har aktiverat automatiska rabatter för din plats kommer de åsidosätta rabatter som har tillämpats för varukorgen eller individuella poster. Du kan ta bort en automatisk rabatt genom att trycka på Ytterligare åtgärder och sedan trycka på Inaktivera för denna varukorg under Ändringar av varukorg intill den rabatt som du vill inaktivera. Det kommer endast inaktivera automatisk rabatt för denna transaktion.

Sälj flera kvantiteter av en rabatterad artikel

Om varukorgen innehåller flera kvantiteter av en produkt som har en monetär radartikelrabatt, kommer rabatten endast tillämpas en gång:

Produktpris = (kvantitet x pris innan rabatt) - (monetär rabatt)

Om du vill tillämpa en radartikelrabatt flera gånger kan du välja mellan två alternativ:

  • Beräkna summan av rabatterna och använd den siffran som radartikelrabatt.
  • Tillämpa rabatten som en procentsats i stället.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis