Skapa en överföring från en leverantör (Shopify-admin)

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Överföringar. Alla dina överföringar visas på den här sidan.

 2. Klicka på Lägg till överföring.

 3. Valfritt: Om du vill lägga till en leverantör klickar du på Välj ursprung i avsnittet URSPRUNG och klickar sedan på den leverantör som du beställer från. Om du har flera platser listas leverantörerna i avsnittet LEVERANTÖRER efter listan över platser.

  Du kan lägga till en leverantör genom att klicka på Skapa ny leverantör och sedan ange leverantörens namn och annan information.

 4. Om du använder flera platser måste du välja vilken destinationsplats som produkterna ska tas emot på. I avsnittet DESTINATION klickar du på Välj destination och väljer sedan den plats som du vill ta emot lagervarorna på.

 5. I fältet Leverans anger du ett datum i fältet Förväntad ankomst.

 6. I avsnittet Lägg till produkter anger du namnet på den produkt du vill lägga till i din överföring eller klickar på Bläddra för att visa en lista över din butiks produkter, produktserier, produkttyper, taggar och säljare. Välj de produkter och varianter som du vill lägga till i överföringen.

 1. Klicka på Lägg till i överföring för att lägga till alla de produkter och varianter du valt.

 2. I kolumnen Kvantitet anger du kvantiteterna för varje produkt som du förväntar dig att få från din leverantör.

 3. Valfritt: I avsnittet Leveransinformation anger du ett datum i fältet Beräknad leverans samt Spårningsnummer för den leveransen och väljer Transportör. Transportören kan bli vald automatiskt baserat på spårningsnumret som du angav och kan justeras manuellt.

 4. Valfritt: Om du vill tilldela ett referensnummer eller en tagg till överföringen anger du detta i avsnittet Ytterligare information. Klicka på Visa alla taggar för att välja eller ta bort taggar som du har använt tidigare. Klicka på Tillämpa ändringar när taggarna som du vill ha finns i avsnittet TILLÄMPADE TAGGAR.

  Taggar kan ha upp till 255 tecken. Du kan använda referensnummer och taggar för att filtrera och organisera dina överföringar på sidan Överföringar. Du kan till exempel skapa en Urgent-tagg för att visa att detta är en brådskande begäran.

 5. Klicka på Spara överföring.

När du har skapat en överföring kan du visa inkommande lagermängd på produktens informationssida.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis