Skapa en överföring från en leverantör (Shopify-admin)

När du har skickat en inköpsorder till din leverantör och fått en bekräftelse kan du skapa en överföring för att registrera de inkommande lagervarorna.

Notera skillnaden mellan en leverantör och en försäljare:

 • Du beställer dina produkter från en leverantör. Du kan ha flera leverantörer.
 • En försäljare är förknippad med produktens varumärke, så det kan bara finnas en försäljare. Du anger försäljaren i produktinformationen.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Överföringar. Alla dina överföringar visas på den här sidan.

 2. Klicka på Lägg till överföring.

 3. Om du vill ange leverantörens namn väljer du det i avsnittet Leverantör.

  Du kan lägga till en leverantör genom att klicka på Skapa ny leverantör och sedan ange leverantörens kontakt- och platsinformation.

 4. Om du använder flera platser och vill ändra platsen för överföringen ändrar du den i avsnittet Destination.

 5. I fältet Leverans anger du ett datum i fältet Förväntad ankomst.

 6. Om du vill tilldela ett referensnummer eller en tagg till överföringen skriver du det i avsnittet Ytterligare detaljer.. Taggar kan ha upp till 255 tecken.

  Du kan använda referensnummer och taggar för att filtrera och organisera dina överföringar på sidan Överföringar. Du kan till exempel skapa en Urgent-tagg för att visa att detta är en brådskande begäran.

 7. I avsnittet Produkter anger du namnet på den produkt du vill lägga till i din överföring eller klickar på Bläddra bland produkter för att visa en lista över din butiks produkter och produktserier. Använd kryssrutorna för att välja enskilda produkter eller varianter.

 1. När du har lagt till de produkter som du vill inkludera i överföringen klickar du på Lägg till produkter.

 2. På sidan Lägg till överföring anger du kvantiteterna för varje produkt som du förväntar dig att få från din leverantör.

 1. Klicka på Spara överföring.

När du har skapat en överföring kan du visa inkommande lagermängd på produktens informationssida.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis