Lagerhantering

Det är viktigt att hålla koll på ditt lager för att dina ordrar ska kunna distribueras snabbt och effektivt. Arbeta med Shopifys distributionsnätverk för att hålla din lagernivå förutsägbar och redovisad och spara tid och resurser när du distribuerar och hanterar dina ordrar.

För att skapa förutsägbara lagerrutiner när du använder Shopifys distributionsnätverk finns det flera koncept och processer som du bör känna till.

Lagertillstånd

Lagertillstånd hjälper dig att dela upp din lagernivå i grupper som visar var ditt fysiska lager finns och om det kan säljas. Shopifys distributionsnätverk använder följande tillstånd för att gruppera, eller kategorisera, ditt lager:

 • Till hands - Lager som fysiskt finns hos Shopifys distributionsnätverks distributionscenter. Lager som finns till hands inkluderar överlämnat lager och tillgängligt lager.
 • Inkommande - Lagervaror som är under transport och förväntas anlända till ett distributionscenter. Dessa lagervaror är inte tillgängliga för försäljning förrän de tagits in och flyttats till tillgängligt.
 • Överlämnade - Lagervaror som ska tilldelas eller redan har tilldelats till ordrar som distribueras av Shopifys distributionsnätverk.
 • Tillgängligt - Lager som är tillgängligt för tilldelning till nya ordrar.

Tillgängligt lager beräknas med hjälp av följande ekvation:

Till hands - Överlämnat = Tillgängligt

Lagersynkronisering

Att föra noggranna anteckningar om det aktuella tillståndet för ditt lager gör att dina ordrar kan distribueras effektivt och hjälper dig att planera inför det lager du behöver inom den närmaste tiden.

En lagersynkronisering utförs regelbundet för att säkerställa att Shopifys distributionsnätverks lagernivåer matchar dina egna lagernivåer. Det finns två metoder för lagersynkronisering som kan användas: delta-synkronisering och åsidosättningssynkronisering. Om du är osäker på vilken synkronisering du för närvarande använder för din lagerplats hos Shopifys distributionsnätverk kan du kontakta distributionsteamet från fliken Översikt i din app för Shopifys distributionsnätverk.

Delta-synkronisering

När en ny SKU skickas till Shopifys distributionsnätverk i en inkommande överföring godkänns det av distributionscentret och verifieras för distribution. För mer information om hur du hittar tillgänglig lagermängd i din Shopify-administratör, se Visa ditt produktlager.

Om din butik använder synkroniseringsmetoden delta uppdateras den Tillgängliga kvantiteten på platsen för Shopifys distributionsnätverk varje gång en order läggs. Om det görs justeringar på distributionscentret, till exempel för felaktiga värden, skadade produkter eller specialprojekt, tillämpas justeringen på ditt Tillgängliga lager samma kväll.

Shopifys distributionsnätverk åsidosätter aldrig den Tillgängliga kvantiteten automatiskt. Om du gör manuella ändringar kommer dina nya lagernivåer troligtvis vara felaktiga.

Åsidosättningssynkronisering

Likt delta-synkronisering skickas en SKU till Shopifys distributionsnätverk i en inkommande överföring, godkänns av distributionscentret och verifieras för distribution. När SKU:en har verifierats uppdateras det Tillgängliga lagret på platsen för Shopifys distributionsnätverk i din Shopify-administratör.

Om din butik använder synkroniseringsmetoden åsidosättning räknas det Tillgängliga lagret om vid olika tidpunkter när ändringar sker i dina SKU:er, till exempel varje gång en order för den SKU:en skapas eller redigeras. Det betyder att du inte kan göra ändringar i lagerkvantiteter på platsen för Shopifys distributionsnätverk i din Shopify-administratör utan att de åsidosätts.

Kit på begäran

Ett kit på begäran är en SKU som är sammansatt av andra SKU:er. Du kan begära att ett distributionscenter sätter samman detta kit på begäran åt dig. Om du har ställt in att Shopifys distributionsnätverk ska distribuera kit på begäran, är det några saker du bör känna till för att hålla ditt lager påfyllt och för att förstå vad du ser som en Tillgänglig kvantitet.

Följande kriterier används för att bestämma hur många kit du kan sälja i din butik:

 • Den Tillgängliga kvantiteten för varje SKU-del
 • det nödvändiga antalet delar per kit
 • Tillgängliga kvantiteter per distributionscenter

Ta hänsyn till alla dessa faktorer när du fyller på med kit-delar via inkommande överföringar till ett distributionscenter.

Prioriterade inställningar för distribution

Om du har lagervaror som hanteras av flera platser måste du ställa in prioritetsordning för distribution.

Ordrar tilldelas till platser baserat på distributionsprioritet och följande regler:

 • Försök att tilldela ordern till en enda plats.
 • Om det behövs, tilldela en radartikel till en plats som har tillräckligt stort lager, men dela inte radartiklar mellan olika platser.
 • Om en artikel är översåld tilldelar du ordern till den prioriterade platsen där artikeln finns i lager.

Antag till exempel att dina platser ställs in i följande prioriteringsordning för distribution:

 1. Shopifys distributionsnätverk
 2. Hemmakontor
 3. Detaljhandelsbutik

I det här exemplet har Shopifys distributionsnätverk första prioritet på inkommande ordrar med produkter som är tilldelade till dess plats. Alla inkommande ordrar följer reglerna som listas ovan och försöker distribuera ordrar via Shopifys distributionsnätverk först.

Om du vill veta mer om hur du ställer in distributionsprioritet , se Ställ in prioritet för platser för distribuering av ordrar.

Undvik att sälja mer än vad som finns i lager

Överförsäljning av en produkt sker när din Shopify-butik har Tillgängligt lager för en produkt, men Shopifys distributionsnätverk inte har lager för den produkten att tilldela till en order som har lagts. Granska följande tabell för att lära dig hur du undviker överförsäljning.

Orsaker till överförsäljning och hur du undviker dem
Orsak Åtgärder för att undvika
Manuella justeringar Undvik att göra manuella justeringar i lagret på platsen för Shopifys distributionsnätverk i din Shopify-administratör. Använd åsidosättningssynkronisering som din metod för att synkronisera lager.
Kit på begäran På grund av kit på begäran finns det alltid en risk för överförsäljning, särskilt under perioder med stor efterfrågan. Detta beror på att kit-delar kan delas över flera kit och ibland säljas individuellt, vilket leder till förseningar i lagerberäkningen i realtid. Se till att du har hög tillgänglighet för kit-delar som delas över kit på begäran, för att undvika överförsäljning eller att sälja slut på lager.
Tredjepartsapplikationer Vissa tredjepartsappar, till exempel appar för lagerhanteringslösningar, förköp och paketvaror, försöker göra justeringar i ditt Tillgängliga lager på dina hanterade platser i din Shopify-administratör. Se till att du inte använder en app som kan justera det Tillgängliga lagret på platsen för Shopifys distributionsnätverk.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis