Förstå fakturering och prissättning

Shopifys distributionsnätverk faktureras på två olika sätt: per distribution och per månad.

Debiteringar per distribution

Du kommer att få en avgift för plockning, packning och leveranstjänster varje gång en order är distribuerad.

Plockning och förpackningstjänster

När en kund lägger en order plockar distributionscentret artiklarna som beställts och förpackar dem. Dina avgifter för plockning och packning omfattar kostnaden för förpackningen.

Frakttjänster

Din Success Manager för distribution kommer att associera varje leveranskostnad från din butikskassa till en frakttjänst hos Shopify distributionsnät för att låta distributionscentret veta hur ordern ska levereras till kunden.

Kostnaden för att skicka varje order baseras på följande faktorer:

  • Budtjänsten bestäms av fraktkostnaden som kunden valde i kassan.
  • Den debiterbara vikten för varje paket.
  • Antal fraktzoner genom vilka en försändelse färdas. För mer information, se Zonbaserad prissättning.

Zonbaserad prissättning

Shopifys distributionsnätverk använder zonbaserad prissättning för att bestämma kostnaden för leverans av dina ordrar. Detta innebär att nätverket har delat in USA i geografiska zoner, och en försändelses fraktkostnad ökar med varje zon den kommer in i.

Fraktzoner i USA

Antag till exempel att du endast har produkter i ett lager i zon 1. Det kommer att kosta mer att distribuera en order från zon 5 än att distribuera samma order från zon 3. Om du dessutom hade samma produkter i ett lager i zon 6 skulle det vara billigare att distribuera ordrar från zon 5 än att distribuera ordrar till zon 3 eftersom försändelsen endast skulle korsa en zongräns.

Ju fler lager i Shopifys distributionsnätverk som lagerför dina produkter, desto billigare är dina totala fraktkostnader eftersom dina försändelser kommer att färdas genom färre zoner.

Debiteringar per månad

Var 30:e dag debiteras du för det lagringsutrymme som används för att lagra lagervaror och eventuella specialprojekt. Faktureringsperioden börjar när Shopifys distributionsnätverk först installeras.

Se avgifter för Shopifys distributionsnätverk

En sammanställning av dina avgifter hittar du på din månatliga Shopify-faktura.

Steg:

  1. Gå till Inställningar > Fakturering i din Shopify-admin.
  2. Klicka på fakturan i avsnittet Senaste fakturor.
  3. Klicka på avsnittet Appar i fakturan.

Om du vill ha en mer detaljerad översikt över dina avgifter klickar du på Faktureringi appen Shopifys distributionsnätverk.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis