Lageraviseringar

Obs: Shopifys distributionsnätverk är endast tillgängligt för godkända företag. Mer information finns i Introduktion av Shopifys distributionsnätverk.

Shopify använder en produktvariants försäljningshistorik och den kvantitet som finns tillgänglig på en distributionscentral för att uppskatta hur många dagar ditt lager räcker för en produktvariant.

Visa lagerförteckning

Från Shopifys distributionsnätverk klickar du på Lager i appen för Shopifys distributionsnätverk för att se hur många dagar av lagervaror du har kvar för en variant i ett distributionscentret.

Antal dagar kvar i lager visas i den sista kolumnen i tabellen.

Observera: Antalet dagar kvar i lager är endast en uppskattning av tillgängligheten för produktvarianter som har minst 3 månaders försäljningsdata. Om Shopify inte har tillräckligt med information om en produktvariants försäljningshistorik visas meddelanndet*Inga data* i kolumnen.

Ställ in lageraviseringarna

Du kan ställa in aviseringarna för att påminna dig om att fylla på lagret som finns i lager hos distributionscentrumen.

Steg:

  1. Klicka på Inställningar i appen för Shopifys distributionsnätverks.
  2. I avsnittet Lagerinställningar anger du det minsta antalet lagerdagar du behöver för dina produkter.

Du får ett meddelande när antalet lagerdagar för en variant understiger det kravet. Lageraviseringarna visas på sidan startsidan och lagersidan.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis