Orderbearbetning

Se till att du har förberett dina produkter för att Shopifys distributionsnätverk ska kunna behandla dina ordrar korrekt. Om du behöver ändra inställningarna för dina produkter, till exempel SKU, ska du kontakta din Merchant Manager innan du gör ändringen.

Granska följande process för att lära dig hur Shopifys distributionsnätverk behandlar beställningar, och vad du kan göra för att förhindra eventuella behandlingsfel.

Villkoren för distribution

Shopifys distributionsnätverk distribuerar ordrar endast om de uppfyller de följande villkoren:

 • Ordern är markerad som betald.
 • Produktvarianterna har rätt inställningar: - SKU måste finnas i Shopify-administratören

  • SKU måste vara unikt
  • variantens identifierare måste vara unik
  • streckkoden får inte vara tom
  • streckkodsfältet måste överensstämma med streckkoden på den fysiska produkten
 • Leveransadressen är giltig.

 • Alla lager för ordern är tillgängliga.

Distributionsprocessen

 1. En kund lägger en order i din butik.

 2. När ordern har markerats som betald får Shopifys distributionsnätverk ett meddelande om att en order har lagts.

 3. Shopifys distributionsnätverk verifierar att den kan behandla ordern baserat på distributionsvillkoren.

 4. Shopifys distributionsnätverk fastställer datumet när leveransen ska genomföras, vilken leveranstjänst som ska användas och vilken distributionscentral som kan distribuera ordern.

 5. En öppen distribution skapas i din Shopify-administratör.

 6. En distributionscentral plockar, packar och bifogar fraktetikett och följesedel till leveransen.

 7. Distributionscentret schemalägger en upphämtning med transportföretaget.

 8. Transportören anländer till distributionscentret, plockar upp leveransen och skickar en avisering till Shopifys distributionsnätverk.

 9. Shopifys distributionsnätverk uppdaterar distributionen i din Shopify-administratör med spårningsnumret som distributionscentret tillhandahåller. Om alla radartiklar är distribuerade markeras ordern som distribuerad.

 10. Transportören transporterar paketet genom sitt nätverk och levererar det till kundens adress.

Pausade distribueringar

Om det finns ett problem med leveransadressen för en order, till exempel om adressen inte är giltig eller om landet inte stöds, kommer distributionen av ordern att pausas och en aviseringsbanderoll visas i appen för Shopifys distributionsnätverk. En Order hold (SFN)-tagg och en felspecifik tagg tillämpas även för ordern i din Shopify-administratör.

Från appen för Shopifys distributionsnätverk kan du se ordrarna med pausade distribueringar, avbryta pausade distribueringar eller aktivera distribueringar.

Om du inte har en avisering om antalet pausade distribueringar i appen för Shopifys distributionsnätverk har du inga pausade distribueringar.

Visa pausade distribueringar

 1. Från din Shopify-admin, gå till Appar > Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på aviseringen som visar hur många distribueringar som har pausats.

Avbryt pausade distribueringar

 1. Från din Shopify-admin, gå till Appar > Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på aviseringen som visar hur många distribueringar som har pausats.
 3. Välj de distributioner som du vill avboka.
 4. Klicka på Åtgärder > Avbryt distribution.

När du avbryter en distribution är ordern fortfarande aktiv i din Shopify-administratör. Du kan distribuera den med en annan tjänst eller avbryta och återbetala ordern.

Aktivera pausade distribueringar

 1. Från din Shopify-admin, gå till Appar > Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på aviseringen som visar hur många distribueringar som har pausats.
 3. Uppdatera adressen i ordern för varje distribution som du vill aktivera:

  1. Klicka på ordernumret.
  2. Klicka på Redigera i avsnittet Leveransadress.
  3. Uppdatera adressen och klicka sedan på Spara.
 4. Välj de distributioner som du vill aktivera.

 5. Klicka på Åtgärder > Begär distribuering.

Beställa en återleverans

När du skickar en order igen måste du kopiera den ursprungliga ordern så att kunden kan ta emot e-postmeddelanden om leverans för den nya leveransen. Du kan göra ordern gratis genom att tillhandahålla en 100 % rabatt och gratis frakt. Du kan märka ordern som en återleverans via en tagg eller orderanteckning så att det är uppenbart varför ordern gjordes.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.
 2. Klicka på ordern som du vill skicka vidare.
 3. Klicka på Fler åtgärder > Duplicera.
 4. Lägg till ytterligare information om ordern: - Klicka på Lägg till frakt och välj en fraktkostnad. Om du inte vill ta betalt för fraktkostnader väljer du Fri frakt.

  • Valfritt: Klicka på Lägg till rabatt och tillämpa en rabatt på 100 %.
  • Valfritt: I taggar, lägg till en tagg om ordern som en återleverans, till exempel Reshipment eller Reorder.
  • Valfritt: Lägg till en anteckning om ordern som en återleverans i anteckningar.
  • Valfritt: Klicka på skatter för att justera eventuella skatteinställningar för ordern.
 5. Slutför ordern: - Klicka på Markera som betald > Skapa order om du inte debiterar något för ordern.

  • Om du debiterar kunden för ordern och kunden måste slutföra betalningen, klicka då på e-posta faktura och fyll i e-postmeddelandet.
  • Om du debiterar kunden för ordern och har deras betalningsuppgifter, klicka då på Betala med kreditkort och ange betalningsuppgifterna.
  • Om du väntar på att få betalning utanför Shopify, klicka på Markera som väntande, välj betalningstyp och klicka sedan på Skapa order.

Vanliga orderbehandlingsfel

Granska de vanligaste orsakerna till varför en order inte behandlades och hur du åtgärdar dem.

Ingen distributionscentralplats

Varje variant måste ha ett Shopifys distributionsnätverk-lager listat som en plats med tillgängligt lager. Se till att distributionscentra listas som platser i din Shopify-administratör och att dina varianter listar en distributionscenterplats i variantinställningarna.

Ogiltig leveransadress

Om en leveransadress inte går att verifiera, får du ett e-postmeddelande med en fråga om rätt adress. Ordern hålls av Shopifys distributionsnätverk tills adressen kan verifieras. När distributionsteamet uppdaterar adressen startar ordern distributionsprocessen igen.

Produkten hanteras inte av Shopify

För att hantera Shopifys distributionsnätverk ska hantera en order måste varje radartikels variant ha Lagerhantering av-inställningen inställd på Shopify.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis