Förbereda sig för Shopifys distributionsnätverk

Innan du börjar använda Shopifys distributionsnätverk behöver du förbereda dina produkter och ditt företag i Shopify. Att förbereda dina produkter i förväg hjälper till att se till att dina distributionscentra är redo att ta emot dina inkommande överföringar, vilket gör att dina produkter är redo för distribution snabbare.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis