Exempel på fraktkostnader

Du kommer förmodligen att definiera olika fraktkostnader för din butik beroende på hur många alternativ du vill erbjuda till dina kunder. Du kan även erbjuda gratis frakt för att marknadsföra dina produkter.

Differentierade fraktkostnader

Om du vill ange en rad differentierade fraktkostnader får vikterna eller prisklasserna du ställer in inte överlappa varandra. Om du till exempel vill ställa in en fraktkostnad på 100 SEK till Kanada för order upp till 25 kg, och en fraktkostnad på 150 SEK för order på 25-50 kg:

  1. I avsnittet Fraktzoner klickar du på Redigera bredvid fraktzonen till vilken du vill lägga till kostnaden. Om du vill lägga till kostnaden till en ny zon måste du först skapa en ny fraktzon.

  2. Klicka på Lägg till pris i avsnittet Viktbaserade priser:

  3. Skapa en ny viktbaserad fraktkostnad som anger den övre gränsen för den första differentieringen till 25 kg:

  4. Skapa en andra viktbaserad fraktkostnad som anger intervallet för den andra nivån till 25,01-50 kg:

  5. Klicka på Spara längst ned på fraktzonssidan.

Fraktkostnader baserade på köpt kvantitet

Det är möjligt att erbjuda en kvantitetsbaserad fraktkostnad i Shopify om du säljer en rad varor med identiska vikter eller priser. Det här är användbart om du till exempel vill erbjuda en fraktrabatt baserat på antalet inköpta varor.

Obs! Se till att du endast tillämpar denna pris för produkter med identiska vikter eller priser.

Du kanske till exempel säljer T-shirts som väger 0,5 kg och debiterar 20 kronor vardera för frakt. Detta innebär t.ex. att 3 T-shirts vanligtvis skulle kosta kunden 60 kronor i fraktavgifter. Du kan erbjuda en fraktrabatt för order på 3 T-shirts eller fler genom att ställa in en fraktkostnad på 40 kronor för order som väger 1,5 kg, upp till ett imaginärt maximum. 

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis