Fri frakt

Att erbjuda fri frakt är en vanlig affärs- och marknadsföringsmetod, eftersom det försäkrar kunder att de inte debiteras en överraskande hög fraktavgift när de lägger sin order.

Du kan ställa in fri frakt som den enda fraktkostnaden i din butik, eller erbjuda fri frakt baserat på vissa kriterier. Dessa kriterier kan baseras på ordrar som överstiger ett visst värde eller på ordrar som överstiger en viss vikt.

Fri frakt som standardfraktkostnad

Du kan ställa in fri frakt som din standardfraktkostnad för alla ordrar. Denna metod gör det enklare att hantera dina fraktkostnader och du kan fortfarande lägga till ytterligare betalda fraktkostnader för vissa produkter eller ordrar som överstiger ett visst värde eller en viss vikt.

När du går igenom stegen raderar du eventuella oönskade fraktkostnader genom att klicka på knappen ... intill priset och sedan på Radera.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-administratör.

 2. Bredvid Allmänna fraktkostnader klickar du på Hantera.

 3. Lägg till fri frakt för varje fraktzon:

  1. Klicka på Lägg till pris.
  2. Ange ett namn för priset.
  3. Se till att värdet i fältet Pris är 0.
 4. Klicka på Klar och sedan på Spara.

Fri frakt över ett visst värde

Om du vill att fri frakt endast ska vara tillgängligt för ordrar som överstiger ett visst värde, till exempel 50 USD, 75 EUR eller 8 000 JPY, kan du lägga till ett prisbaserat villkor till din fri frakt-kostnad.

Om du vill att prisbaserad fri frakt-kostnad ska vara standard-fraktkostnad kan du lägga till generella fraktkostnader i din leveransprofil. Om du vill att den ska gälla endast vissa produkter kan du lägga till den i en anpassad leveransprofil.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-administratör.

 2. Klicka på Hantera bredvid leveransprofilen där du vill lägga till fri frakt.

 3. Lägg till fraktkostnaden för varje fraktzon där du vill ha fri frakt:

  1. Klicka på Lägg till pris.
  2. Ange ett namn för priset.
  3. Se till att värdet i fältet Pris är 0.
  4. Klicka på Lägg till villkor.
  5. Välj Baserat på beställningspris.
  6. Ange ett minimipris.
  7. Klicka på Klar.
 4. Klicka på Spara.

Fri frakt över en viss vikt

Om du vill att fri frakt endast ska vara tillgängligt för ordrar som överstiger en viss vikt, till exempel 50 kg eller 10 lb, kan du lägga till ett viktbaserat villkor till din fri frakt-kostnad.

Om du vill att den viktbaserade fri frakt-kostnaden ska vara en standardfraktkostnad lägger du till den i din leveransprofil Allmänna fraktkostnader. Om du vill att den bara ska gälla för vissa produkter lägger du till den i en anpassad leveransprofil.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-administratör.

 2. Klicka på Hantera bredvid leveransprofilen där du vill lägga till fri frakt.

 3. Lägg till fraktkostnaden för varje fraktzon där du vill ha fri frakt:

  1. Klicka på Lägg till pris.
  2. Ange ett namn för priset.
  3. Se till att värdet i fältet Pris är 0.
  4. Klicka på Lägg till villkor.
  5. Välj Baserat på artikelns vikt.
  6. Ange en lägsta vikt.
  7. Klicka på Klar.
 4. Klicka på Spara.

Fri frakt för specifika produkter

Du kan lägga till en fri frakt-kostnad som endast gäller för vissa produkter. Först måste du skapa en leveransprofil som innehåller de produkter som du vill erbjuda fri frakt för.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-administratör.

 2. Klicka på Hantera bredvid leveransprofilen där du vill lägga till fri frakt.

 3. Klicka på Lägg till pris bredvid den zon där du vill lägga till fri frakt.

 4. Ange ett namn för priset.

 5. Se till att värdet i fältet Pris är 0.

 6. Valfritt: Lägg till viktbaserade eller värdebaserade villkor.

  1. Klicka på Lägg till villkor.
  2. Välj om du vill basera villkoret på vikt eller värde för ordern.
  3. Ange det minsta och det högsta värdet för villkoret.
 7. Klicka på Klar och sedan på Spara.

Fri frakt för specifika kunder

Du kan erbjuda fri frakt till specifika kunder genom att skapa en fri frakt-rabatt. Kunder som är berättigade till rabatten kan ange rabattkoden när de betalar och sedan tillämpas fri frakt på deras order.

Om du vill att kunden ska få både en monetär rabatt och en fri frakt-rabatt måste du skapa ett orderutkast för din kund.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis