Shopifys app för lokala leveranser

Shopifys app för lokala leveranser effektiviserar processen för dig eller din personal att leverera ordrar lokalt. Appen kan användas från Shopify-administratören eller från Shopifys mobilapp.

Använd Shopifys app för lokala leveranser för att skapa listor över ordrar, kartlägga leveransplatser och för att optimera leveransrutter. Du kan även använda Shopify Mobile-appen medan du levererar ordrar, så att du kan uppdatera orderstatusen i realtid.

Innan du kan använda Shopifys app för lokala leveranser måste du ställa in lokal leverans i din butik.

Använd Shopifys mobilapp för lokal leverans för iOS och Android som hjälp för att hantera lokal leverans, när du har flera förare eller levererar ordrar själv. Appen ansluter till Shopifys app för lokal leverans så att du kan ge förarna tillgång till optimerade rutter för alla lokala leveranser och låter dig spåra leverans-status från Shopify.

Om Shopifys app för lokala leveranser

Personalåtkomst

Innan din personal kan komma åt Shopifys app för lokal leverans måste de ha en aktiv inloggning till din Shopify-butik och aktiverat nödvändiga personalbehörigheter. Butikspersonalen måste ha följande behörigheter:

 • Produkter
 • Ordrar
 • Appar
 • Platser

Se beskrivning av personalbehörigheter om du vill ha mer information.

Arbetsflöde och orderstatus:

När du distribuerar dina ordrar med lokal leverans med Shopifys app för lokala leveranser går de igenom följande orderstatusar:

 • Ej distribuerad: Orderförberedelse och distribution har inte påbörjats. Nästa steg är att förbereda ordern för leverans genom att välja ut och packa artiklarna. Du kan också skriva ut följesedlar som ska inkluderas i ordern. För att slutföra markerar du ordern som Redo för leverans.

 • Redo för leverans: Ordern är förpackad och redo att hämtas och levereras. När en order har markerats som redo för frakt är det dags att lägga till ordern till en leveranslista. Du kan dock även lägga till ordrar i en leveranslista när de inte är distribuerade.

 • Ute för leverans: Du eller personal har påbörjat leveransen av den lista som ordern är tilldelad till.

 • Leveransförsök gjordes: Ordrar har den här statusen om ett leveransförsök gjordes men ordern inte har levererats.

 • Levererad: Ordern lyckades levereras. När du har markerat ordern som levererad ändras orderstatusen till Distribuerad och distributionsprocessen är klar.

Kundaviseringar

När du uppdaterar orderstatusen från Shopifys app för lokala leveranser skickas aviseringar till dina kunder så att de vet när de kan förväntar sig ordern.

Om du använder Shopifys app för lokala leveranser får kunder som väljer lokal frakt i kassan följande aviseringar:

 • Orderbekräftelse
 • Ordern är på väg att levereras
 • Försökte leverera
 • Order levererad

Du kan anpassa mallarna för e-postmeddelanden och SMS-meddelanden som kunderna får när de lägger ordrar med lokal leverans.

Installera Shopifys app för lokala leveranser

Om Shopifys app för lokala leveranser är tillgänglig för din butik kan du installera appen från Shopify-administratören. Klicka på länken på någon av följande sidor för att installera appen:

 • Shopifys appbutik
 • bannern på din startsida
 • avsnittet Lokal leverans på sidan för Frakt och leverans

Skapa en leveranslista med en optimerad rutt

När du har tagit emot ordrar med lokal leverans kan du skapa leveranslistor, lägga till ordrar och optimera dina leveransflöden.

Du kan skapa flera listor över leveranser och sedan hantera dina listor eller påbörja leverans från en lista.

Steg 1: Skapa en leveranslista

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Local Delivery.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Skapa leveranslista

 5. Valfritt: Ange en beskrivning för att hjälpa dig att identifiera listan under Beskrivning av leveranslista. Du kan till exempel ange Leveranser i stadens centrum 1 maj.

 6. Under LOKAL LEVERANSPLATS väljer du den plats som du levererar från.

Steg 2: Lägg till ordrar i en leveranslista

När du har valt en plats för leveranslistan listas leveransordrarna från den platsen under fliken Ej tilldelade ordrar. Om du inte har några ordrar med lokal leverans för platsen kan du ändra den lokala leveransplatsen.

Som standard visar fliken Ej tilldelade ordrar alla ordrar med lokal leverans som inte är tilldelade till en annan leveranslista och som har orderstatusen Ej distribuerad eller Redo för leverans.

När du lägger till en order i en leveranslista flyttas den från fliken Ej tilldelade ordrar till fliken I denna leverans.

Om en kunds leveransplats inte kan verifieras av Google kan du inte lägga till ordern i en leveranslista. Öppna orderdetaljsidan för att redigera adressen eller för att Kontakta din kund.

Steg:

 1. Klicka på Visa ej tilldelade ordrar under fliken Ordrar i leveransen.

 2. Lägg till ordrar i listan på ett av följande sätt:

 3. Klicka på Spara.

Steg 3: Anpassa start-och slutplatser

Som standard är start-och slutplatserna för din leveransrutt inställt på butikens plats. Du kan anpassa både dina start-och slutplatser. Dina valda platser kommer att användas för att beräkna leveransrutten och beräknade leveranstider.

Steg:

 1. Klicka på Anpassa i avsnittet Optimering av rutt.

 2. Klicka på Anpassa adress för Ruttens start eller Ruttens slut.

 3. Ange en adress.

 4. Klicka på Klar.

Steg 4: Optimera leveransrutter

När du har lagt till ordrar i en lista kan du optimera leveransrutten. Detta kartlägger den mest effektiva leveransrutten och ordnar om ordersekvensen. Du kan optimera rutter som innehåller upp till 100 hållplatser. Startplatsen och slutplatsen räknas som två hållplatser.

Shopifys app för lokala leveranser använder Google Maps för att beräkna den snabbaste leveransrutten. Tidpunkten, dagen, genomsnittlig trafik och antalet hållplatser för leveransen används för att optimera din leveransrutt.

Du bör optimera leveransrutten innan du påbörjar leveransen om någon av dessa faktorer förändras.

Du bör även optimera rutten efter att du har lagt till eller tagit bort ordrar.

Steg:

 1. Klicka på Optimera rutt från en leveranslista.

 2. Granska ruttens information och klicka på Bekräfta.

 3. Klicka på Spara.

Hantera ordrar i en leveranslista

När du har skapat en leveranslista och lagt till ordrar kan du ta bort ordrar.

Ta bort order

Ordrar som du tar bort återgå till fliken Ej tilldelade ordrar. Du kan optimera rutten efter att du har tagit bort ordrar.

Steg:

 1. Klicka på fliken Ordrar i leveransen från en leveranslista.

 2. Ta bort ordrar på följande sätt:

 3. Klicka på Spara.

Hantera leveranslistor

Hantera dina leveranslistor för att hålla dem uppdaterade och organiserade.

Status för leveranslistor

När du öppnar Shopifys app för lokala leveranser har du ett index över dina lokala leveranslistor. Statuskolumnen visar hur dina leveranslistor fortskrider. Leveranslistor fortskrider genom följande statusar för leveranslistan:

 • Redo för leverans: Du har lagt till ordrar i listan men har inte börjat leverera från listan.
 • Ute för leverans: Du påbörjade leveransen av ordrar i listan. Vissa ordrar kanske redan har levererats.
 • Slutförd: Alla ordrar i listan är markerade som levererade

Ändra plats för leveranslistan

Ordrar visas baserat på den leveransplats som valts för leveranslistan. Om du byter leveransplats tas alla ordrar i listan bort och du har en lista över ej tilldelade ordrar för den nya platsen.

Steg:

 1. Från Shopifys app för lokala leveranser klicka på den leveranslista som du vill öppna.

 2. Bredvid LOKAL LEVERANSPLATS klickar du på Ändra.

 3. Klicka på rullgardinsmenyn och välj en plats.

 4. Klicka på Klar.

Leverera från en lista

När du har skapat leveranslistor kan du börja leverera från appen, skriva ut listan och rutten eller dela listan med personal eller förare så att de kan börja leverera.

Dela en leveranslista

Du kan skapa en länk för att dela en leveranslista med din personal eller chaufför så att de kan påbörja en leverans. Länken till leveranslistan är tillgänglig för vem som helst, utan krav på vidare autentisering. Genererade länkar upphör att gälla efter 48 timmar, men du kan återskapa dem om det behövs.

Om du vill dela en länk kopierar du den från Shopifys app för lokala leveranser och klistrar in den i ett e-postmeddelande, SMS eller en app för snabbmeddelanden.

Steg:

 1. Från Shopifys app för lokala leveranser klickar du på den lista som du vill dela.

 2. Klicka på Dela leveransrutt.

 3. Klicka på Skapa länk.

 4. Kopiera och klistra sedan in länken där du vill dela den.

 1. Klicka på Stängfrån modalen Dela leveransrutt.

Skriv ut en leveranslista och rutt

Om föraren inte har tillgång till Shopify-administratören eller Shopifys mobilapp medan de levererar ordrar kan du skriva ut en leveranslista och rutt.

Om du använder en utskriven papperskopia av leveransrutten kan du inte uppdatera orderstatusen i realtid från Shopifys app för lokala leveranser. Du måste markera ordrar i leveranslistan som levererade.

Om du vill skriva ut en leveranslista går du till appen Shopify Lokal Leverans, öppnar en leveranslista, byter till förarvyn och klickar på Skriv ut.

Påbörja leverans från appen

När du påbörjar leverans från en leveranslista i appen ändras statusen för alla ordrar som är tilldelade till listan till Ute för leverans och kunderna får en avisering.

När du levererar ordrar markerar du varje order som levererad (eller som leveransförsök gjordes) så skickas en till avisering till din kund.

När alla ordrar i leveranslistan är markerade som levererade ändras statusen för leveranslistan till Slutförd.

Steg:

 1. Från Shopifys app för lokala leveranser klickar du på den lista som du vill börja leverera.

 2. Klicka på Gå till förar-vy.

 3. Klicka på Påbörja leverans.

 4. Klicka på Start.

 5. Klicka på ordern i listan över leveranser när du levererar varje order.

 6. Valfritt: Klicka på Öppna i kartor för att visa kundens leveransplats från din enhets kartläggningsapp.

 7. Valfritt: Under Leveransinstruktioner kan du läsa alla instruktioner som kunden har lämnat i kassan.

 8. Uppdatera orderstatusen på följande sätt:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis