Kompenserar dina koldioxidutsläpp med hjälp av Offset-appen

Offset-appen låter dig kompensera för koldioxidutsläpp (CO2) från de försändelser som du levererar. Offset använder industrimodeller för att avgöra den mängd CO2 som släpps ut i atmosfären för varje leverans och sedan debiteras du ett belopp per leverans för att kompensera för dessa utsläpp. Den genomsnittliga kostnaden per försändelse är 0,0075 USD eller 3/4 cent.

Kostnaden för att kompensera dina utsläpp debiteras du via din månatliga Shopify-faktura. Pengarna används för att köpa kolkrediter, som kompenserar dina utsläpp genom projekt för skydd mot skogsskövling.

Allmän beräkning för dina utsläpp

Offset kombinerar data från din butik med industridata och expertgranskade modeller för att bestämma hur mycket CO2 dina försändelser släpper ut i miljön. Sedan arbetar Offset med Pachama för att avgöra kostnaden för att kompensera för dessa utsläpp.

Eftersom Offset har som mål att säkerställa att dina CO2 -utsläpp kompenseras helt och hållet rundas alla värden som används i datamodellerna uppåt.

För varje försändelse som levereras använder Offset följande uppgifter:

Vilka värden som används i utsläppsberäkningen, baserat på vad som finns tillgängligt.
Faktor Primärt värde Om det primära värdet inte är tillgängligt
Vikt Försändelsens vikt En genomsnittlig försändelsevikt
Avstånd Sträcka som har tillryggalagts enligt spårningsdata Avståndet mellan ursprungs- och destinationsadressen fågelvägen multiplicerat med en osäkerhetsfaktor
Typ av transport Koldioxidutsläpp från lastbil eller flygplan, fastställt av hastighet och distans Utsläpp från lastbilar

Om det finns ett spårningsnummer från en transportör kan Offset noggrant beräkna utsläppsmängden. När ingen spårning är tillgänglig eller om det inte finns stöd för transportföretaget i appen multiplicerar Offset de beräknade utsläppen med en osäkerhetsfaktor på cirka 1,5. Detta bidrar till att alla dina utsläpp kompenseras. Om det finns några motstridiga data eller data som saknas använder sig Offset av ett rimligt maxvärde istället.

Anta att du exempelvis skickar ett paket från Boston till New York. Avståndet fågelvägen är 305,94 km men den kortaste vägen är runt 350 km. Om det finns ett spårningsnummer använder Offset den exakta sträckan som tillryggalagts. Om ingen spårning anges kommer 305,94 km dock att användas vid grundberäkningen utsläppen skulle då multipliceras med 1,5. Detta står för variationer i rutten, såsom tillryggalagda sträckor från postkontor och distributionscenter, och den rutt som transportören tar för att leverera paketet till din kunds dörr.

Förstå dina avgifter

När du först installerar Offset hittar du en månatlig uppskattning av dina kompensationskostnader baserat på de senaste uppgifterna från din butik och Shopify genomsnitt.

I din Shopify-faktura debiteras kostnaden för att kompensera för utsläppen från alla ordrar som betraktas som "levererade" under de senaste 30 dagarna. Om det finns spårningsinformation tillgänglig betraktas en ordersida som "levererad" när spårningsinformationen säger att den levererats. Om det inte finns någon spårningsinformation betraktas en order som levererad 20 dagar efter att ordern las. Om en artikel fylls på igen eller om en order annulleras inom de 20 dagarna debiteras du inte för att kompensera för utsläppen från leveransen av dessa produkter.

Eftersom du kan kompensera för koldioxidutsläpp via Shopify med olika metoder, kan vissa ordrar kompenseras med hjälp av en tjänst utöver Offset-appen. Om en orders koldioxidutsläpp kompenseras med hjälp av en annan tjänst debiteras du inte några kompensationskostnader via Offset-appen. Granska de andra tjänsterna som kan täcka kostnader för koldioxidutsläpp.

Om kostnaden för att kompensera dina utsläpp under de senaste 30 dagarna är mindre än 0,01 USD avrundas avgiften till 0,01 USD.

Installera Offset

  1. Gå till Offsets appsida i Shopifys appbutik.
  2. Klicka på Lägg till app.
  3. Granska behörigheten och klicka på Installera app.

Begränsningar

Granska följande begränsningar:

  • Modellerna och uppskattningarna är inte exakta, men Offset överskattar dina utsläpp för att se till att de är helt balanserade.
  • Endast CO2 kompenseras. Övriga utsläpp, såsom CH4, N2O eller GFG kompenseras inte. Däremot står CO2 för 95 % av klimatpåverkan från förbränning av fossila bränslen för transporter.
  • Ordrar som transporteras med sjötransporter genererar inte de uppgifter som krävs för att exakt beräkna utsläppen. Istället används industriaccepterade alternativa metoder.

## Använda flera tjänster för koldioxidkompensation

Du kan kompensera för koldioxidutsläpp från dina leveranser på flera sätt, men endast en metod används för varje leverans. Kompensationsmetoderna har en rangordning för att avgöra vilken tjänst som ska tillhandahålla kompensationen:

  1. Alla Shopify-kampanjer – Dessa kampanjer, till exempel koldioxidneutral leverans under BFCM, prioriteras framför alla andra tjänster. Kostnaden täcks av Shopify.
  2. Shop Pay – Ordrar som betalas genom Shop Pay bidrar till initiativ för koldioxidkompensation via WeForest. Kostnaden täcks av Shopify.
  3. Shopify Shipping – Fraktsedlar som köps via Shopify Shipping och har ett leveransursprung i USA är koldioxidneutrala. Kostnaden täcks av Shopify.
  4. Offset-appen – Offset beräknar koldioxidutsläppen för var och en av dina leveranser och debiterar dig sedan för att kompensera för dessa utsläpp genom att bidra till initiativ för koldioxidkompensation via Pachama.

Faq

Vad är koldioxidkompensation?

En koldioxidkompensation sänker mängden CO2 i atmosfären så att ökade växthusgaser får en nettoeffekt på 0. Anta exempelvis att en lastbil släpper ut 150 g CO2 på en mil och att åtgärder för att bevara en skog tar bort 150 g C=2 från atmosfären. Om du köper en koldioxidkompensation som stöder bevarandet av skogar för varje mil som en lastbil färdas förblir nivåerna för CO2 i atmosfären densamma.

Är jag berättigad till att använda Offset för att kompensera mina leveranser?

Ja. Offset är tillgängligt för alla Shopify-handlare som skickar produkter.

Hur mycket kostar det att kompensera för mina försändelser?

Många faktorer spelar roll vid en kompensationsberäkning men den genomsnittliga kostnaden per försändelse är 0,0075 USD eller 3/4 cent. Baserat på det medelvärdet, om du skickar 100 beställningar i månaden, skulle dina kostnader för kompensation vara 0,75 USD eller 75 cent.

Hur mycket av mitt företags påverkan har jag egentligen kompenserat för?

För närvarande är Offset inriktat på att endast åtgärda utsläpp från fraktrelaterade transporter.

Vilket projekt finansierar Offset för närvarande?

Offset finansierar för närvarande projektet Acapa - Bajo Mira y Frontera REDD+ Avoided Unplanned Deforestation med Pachama. Detta är ett verifierat Carbon Standard Certified-projekt som kommer att verifieras av Pachama med hjälp av deras övervakningsteknologi. Avgifterna från Offset går till att skydda den befintliga skogen, förbättra biomassan genom bättre skogsbruksmetoder och verifiera projektets framsteg.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis