Redigera följesedlar

Varje paket som distribueras av Shopifys distributionsnätverk (SFN) innehåller en utskriven Shopify-följesedel för den distributionen. SFN-distributionscenter skriver ut följesedeln som du förhandsgranskar i din Shopify-admin. Följesedlar kan ha ett av följande format beroende på distributionscenter:

  • 8,5 gånger 11 tum brevpapper
  • 4 gånger 6 tum etikett

Appar som påverkar presentmeddelanden eller orderanteckningar stöds inte av SFN och visas inte på SFN-följesedlar.

Följande tabell visar hur dina följesedlar skrivs ut på båda pappersstorlekarna baserat på standardmallen för Shopify och den rekommenderade SFN-mallen. För att göra dina följesedlar mer läsliga på den mindre sidostorleken kan du ändra din följesedels mall till SFN-mallen.

Mallar för följesedel utskrivna på olika pappersstorlekar
Pappersstorlek Standardmall för Shopify SFN-mall
8,5 tum gånger 11 tum
4 tum gånger 6 tum

Dina följesedlar återges med hjälp av Liquid, ett mallspråk som skapats av Shopify. När du uppdaterar mallen för följesedel för SFN skrivs även följesedlar som du skriver ut med Shopify ut i det formatet.

Du kommer gå miste om eventuella anpassningar du har gjort på dina följesedlar om du använder den SFN-rekommenderade mallen.

Steg:

  1. I din Shopify-administratör, gå till Inställningar > Frakt och leverans.
  2. I avsnittet Följesedlar klickar du på Redigera.
  3. Markera all kod i redigeraren och radera den sedan.
  4. Ladda ner mallen för SFN-följesedel.

  5. Kopiera all Liquid-kod i mallfilen och klistra sedan in den i redigeraren.

  6. Klicka på Förhandsgranska mall för att se dina ändringar.

  7. Klicka på Spara.

Om du vill ändra följesedeln tillbaka till standardmallen för Shopify kan du klicka på Återställ till standard på redigeringssidan.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis