Lageraviseringar

Shopify använder en produktvariants försäljningshistorik och den kvantitet som finns tillgänglig på en distributionscentral för att uppskatta hur många dagar ditt lager räcker för en produktvariant.

Visa lagerförteckning

Sidan Översikt i din app för Shopifys distributionsnätverk (SFN) har ett avsnitt för Lageröversikt som visar följande information:

Information i avsnittet för lageröversikt
Avsnittets titel Beskrivning
Distributionscenter Om du har lager hos flera SFN-distributionscenter visar den här kolumnen de distributionscenter som lagrar dina produkter. Om du har lager hos ett center visas inte den här kolumnen.
Totalt antal produkter Det totala antalet unika SKU:er som du har på ett distributionscenter.
Låg lagernivå Det totala antalet unika SKU:er som har en låg lagerkvantitet baserat på dina inställningar för minsta antalet dagar kvar i lager. Du kan klicka på ikonen **▾** för att visa en lista över artiklar som har en låg lagernivå hos det distributionscentret.
Inkommande Det totala antalet unika SKU:er som inkommer via en inkommande överföring till ett distributionscenter. Du kan klicka på **▾** för att visa en lista över artiklar som inkommer till det distributionscentret.

Ställ in lageraviseringarna

Du kan ställa in aviseringar för att påminna dig om att fylla på lagret som finns i lager vid distributionscenter, baserat på det förväntade antalet dagar som ditt lager kommer att räcka. Du får ett meddelande när antalet dagar med lagervaror för en variant understiger det minsta antal som du har angett. Lagermeddelanden visas i din app för Shopifys distributionsnätverk på flikarna Översikt och Lager.

Steg:

  1. Klicka på Inställningar i appen för Shopifys distributionsnätverks.
  2. I avsnittet Lagerinställningar anger du det minsta antalet lagerdagar du behöver för dina produkter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis