Hantera produkter

Innan du kan skicka produkter till Shopifys distributionsnätverk (SFN) måste du se till att produkterna uppfyller vissa krav och att nödvändiga uppgifter är godkända. Därefter kan du lägga till produkterna i Shopifys distributionsnätverk.

Produktkrav

Slutför följande åtgärder innan du skickar dina produkter till SFN:

 1. Se till att dina produkter är tillåtna.
 2. Lägg till alla nödvändiga uppgifter om dina produkter.
 3. Skicka elektroniska kopior av materialdatabladen till distributionsteamet för alla produkter som kräver det.

Produktbehörighet

De flesta varor kan skickas utan några problem. För att följa lokal lagstiftning och transportörsbegränsningar är vissa varor dock begränsade eller förbjudna från Shopifys distributionsnätverk. Se till att dina produkter är berättigade innan du lägger till dem i en inkommande överföring.

Du debiteras avgifter för hantering och retur till avsändare för eventuella icke-godkända produkter som mottagits av SFN-centra.

Begränsade artiklar

Shopifys distributionsnätverk kan eventuellt ha stöd för vissa begränsade artiklar med vissa begränsningar. Innan du lägger till nya begränsade artiklar i en inkommande överföring, kontakta SFN.

Följande artiklar är begränsade:

 • Produkter som kräver serie-, parti- eller satsspårning
 • Artiklar som kräver en först-in-först-ut-lagerpolicy (FIFO)
 • Lim, klister eller fogmassa
 • Vuxenartiklar och -leksaker
 • Tryckbehållare, inklusive aerosoler
 • Kosmetika, hårvårdsprodukter, toalettartiklar och skönhetsmateriel
 • Smycken med högt värde (över 5 000 USD)
 • Artiklar som innehåller animaliska produkter, inklusive exotiska djurskinn
 • Medicintekniska produkter
 • Microchips, datorchips, mikroprocessorer, centralbearbetningsenheter (CPU) och mobiltelefoner
 • Receptfria läkemedel och kosttillskott
 • Parfym, rakvatten eller doftande artiklar
 • Produkter förpackade med litiumbatterier (inte lösa)
 • Matvaror med hållbarhetsdatum
 • Utrustning för rökning, inklusive e-cigaretter
 • Konstverk, samlarföremål och antikviteter av stort värde eller avsevärd ålder

Förbjudna föremål

Förbjudna artiklar får inte distribueras på SFN-distributionscenter. Alla ordrar som innehåller oberättigade produkter parkeras och överföringar som innefattar obehöriga produkter kan inte slutföras.

Följande produkter är inte berättigade och kan inte distribueras av Shopifys distributionsnätverk:

 • Produkter där den totala paketvikten överstiger 15,9 kg (35 pund)
 • Produkter får inte vara längre än 18 tum i ett enda mått
 • Produkter som är relaterade till olagliga aktiviteter, eller som är förbjudna enligt lag på deras ursprungsplats, destination eller eventuell annan plats genom vilken sådana produkter kan resa
 • Reglerade produkter, eller en produkt som kräver en licens för lagring eller distribution, till exempel (utan uteslutning):

jordbruksprodukter

 • Levande, döda eller torkade växter eller djur
 • Jord eller markförbättrande produkter
 • jordbruksprodukter

Färskvaror

 • Färskvaror
 • Produkter som kräver temperaturkontroll eller kylning
 • Alkoholhaltiga drycker

farliga produkter

 • Farligt gods (se Datablad för materialsäkerhet från din tillverkare eller leverantör)
 • Biologiskt avfall eller någon produkt som kan innehålla smitta
 • Frätande eller oxiderande produkter (t.ex. blekmedel, peroxid osv.)
 • Explosiva ämnen (såsom ammunition, fyrverkerier, facklor, etc.)
 • Gödsel och bekämpningsmedel
 • Gift
 • Radioaktiva ämnen
 • Obearbetade kemikalier
 • Brandfarliga eller brännbara produkter
 • Handdesinfektion

läkemedel

 • Receptbelagda läkemedel
 • Produkter av hampa eller cannabidiol (CBD) och eventuella produkter framställda av marijuanaplantan

Övriga förbjudna produkter

 • Förfalskade varor
 • Tillbehör för hasardspel
 • Läkemedelsutrustning
 • Motorer
 • Hoverboards
 • Produkter av elfenben eller som innehåller elfenben
 • Blybatterier
 • Lösa litiumbatterier
 • Lösa ädelstenar
 • Ädelmetaller i form av tackor eller reserver
 • Magnetiserade material
 • Betalningsmedel (t.ex. frimärken, kontanter, polletter)
 • Utrustning för militär eller brottsbekämpning (såsom skyddsutrustning, fasthållningsanordningar, mörkerseendeanordningar osv.)
 • Produkt för vilken en varning för konsumentsäkerhet eller återkallande har utfärdats
 • Tobak eller en produkt som kan innehålla nikotin
 • Vapen (skjutvapen, knivar, pepparspray, elpistoler, tillbehör för sikte, osv.)
 • Skjutvapen och delar till skjutvapen
 • Ammunition

För mer information om aktiviteter som är förbjudna i anslutning till din användning av Shopifys tjänster, se Shopifys policy för godtagbar användning. Artiklar som är förbjudna enligt Shopifys policy för godtagbar användning kommer inte att godkännas i Shopifys distributionsnätverk och kommer inte att distribueras.

Om du är osäker på en produktbehörighet kan du kontakta SFN-supporten.

Förbered dina produkter

Varje produktvariant måste ha följande produktdetaljer:

 • en unik SKU
 • en unik streckkod
 • en tullkod om du levererar varor internationellt

Varje produktvariant måste också ha följande inställningar:

 • Variantens lager hanteras av-inställningen måste ställas in på Shopify. - Om fältet Lager hanteras av inte visas på din variantsida, betyder det att alla dina lagervaror hanteras av Shopify.

 • Sidan för produkt eller variant måste ha ett lager för Shopifys distributionsnätverk listat som en plats med tillgängligt lager.

SKU:er

En SKU (lagerhållningsenhet) är en unik alfanumerisk kod som används för att identifiera en produkt eller en variant av en produkt, baserat på detaljer såsom modell, storlekar eller färg. SKU:er kan variera i längd och kan innehålla bokstäver, siffror eller båda. SKU:er används för att särskilja produktvarianter, spåra lager och leverera rätt artikel till kunder.

Även om det är möjligt att en SKU och en streckkod verkar identiska, är de inte samma sak. SKU:er används av återförsäljare för att identifiera och spåra lager eller lagerförteckning. Streckkoder används för att skapa mönster som kan skannas för att underlätta distributionen. Detta gör att våra distributionscenter kan automatisera plockning, packning och leverans av dina ordrar så snart de kommer in, vilket innebär att produkterna snabbare kommer fram till dina kunder.

Kontrollera att varje produktvariant har en unik SKU. Du kan inte använda samma SKU för olika varianter. Ändra en av variants information om någon av dina varianter har samma SKU.

Ändra inte produktens SKU efter att du har skickat den till Shopifys distributionsnätverk.

Om du vill lära dig hur du redigerar SKU i bulk med en CSV-fil, se Importera produkter med en CSV-fil.

Streckkoder

En streckkod är ett maskinläsbart mönster som används internationellt för att lagra och lokalisera produktinformation. Streckkoder innehåller en serie siffror som kan variera i längd beroende på produkttyp. Streckkoderna för dina produkter måste vara 8-24 siffror långa för att Shopifys distributionsnätverk ska kunna distribuera dina ordrar.

Även om det är möjligt att en SKU och en streckkod verkar identiska, är de inte samma sak. SKU:er används av återförsäljare för att identifiera och spåra lager eller lagerförteckning. Streckkoder används för att skapa mönster som kan skannas för att underlätta distributionen. Detta gör att våra distributionscenter kan automatisera plockning, packning och leverans av dina ordrar så snart de kommer in, vilket innebär att produkterna snabbare kommer fram till dina kunder.

Kontrollera att varje produktvariant har en unik streckkod. Du kan inte använda samma streckkod på olika varianter.

Om dina produkter inte har streckkoder kan du få en streckkod via en av följande alternativ:

Om du inte skickar och distribuerar med detaljhandelsanläggningar som kräver en GTIN, till exempel ett UPC, EAN eller ISBN, behöver dina produktstreckkoder för Shopifys distributionsnätverk inte vara GTIN. Om du behöver få en GTIN kan du använda ett av följande alternativ:

 • Be om GTIN från din tillverkare.
 • Köp GTIN med GS1-standard.

Du måste ange varje produkts streckkod i din Shopify-admin. Lägg till en streckkod till en produkt med någon av följande metoder:

Det är viktigt att du har korrekta streckkoder när du skickar dina produkter till SFN. Se till att streckkoden i din admin matchar den fysiska streckkoden på produkten.

Ändra inte streckkoden för din produkt efter att din inkommande överföring har skickats. Om du behöver ändra streckkoden för din produkt måste du meddela SFN innan du uppdaterar streckkoden i din Shopify-administratör.

Läs mer om SFN-krav för streckkodsetiketter och enheter för att skriva ut streckkodsetiketter.

Om du vill lära dig att redigera streckkoder i bulk med en CSV-fil kan du hänvisa till Importera produkter med en CSV-fil.

Produktvikter

Du faktureras inte utifrån de vikter du anger i din Shopify-administratör. Istället väger och mäter Shopifys distributionsnätverks distributionscenter dina produkter som kommer via en inkommande överföring. Denna vägning och mätning kallas för den första artikelinspektionen. Vikten och måtten från den första artikelinspektionen finns i avsnittet Shopifys distributionsnätverk på din produktvariant-sida i din Shopify-administratör eller i appen för Shopifys distributionsnätverk.

Vikterna och måtten som hittades vid den första artikelinspektionen är de värden som används för att bestämma din fakturering.

Tariffkoder

HS-tullnumret ger information till tullen om taxor som ska tillämpas för ordern. Slå upp HS-tullnummer och tilldela dem till de produkter som du skickar internationellt. Se Ändra variantdetaljer om du vill veta hur du lägger till HS-tullnummer till dina produkter.

Lägg till en produkt i Shopifys distributionsnätverk

För att lägga till en produkt i Shopifys distributionsnätverk måste du först skicka den till distributionsteamet för godkännande.

Steg:

 1. Gå till Produkter > Alla produkter från din Shopify-admin.
 2. Klicka på produkten.
 3. Om produkten har varianter klickar du på Redigera bredvid en av dem.
 4. Klicka på Lägg till distributionsinformation i Distributionsinformationen.
 5. I Aviseringar om tillgänglighet anger du hur många dagar du behöver ha på dig när lagervaror ska skickas. Du kommer få ett meddelande så här många dagar innan ditt lager förutspås nå noll. Läs mer om lageraviseringar.
 6. I Speciell hantering väljer du leverans- och hanteringsattribut. Se Speciell hantering för mer information.
 7. Klicka på Spara.
 8. Upprepa steg 4–7 för varje kvarvarande variant om produkten har varianter.
 9. Slutför eventuella ytterligare steg som distributionsteamet förser dig med.

Lägg till en produkt i Shopifys distributionsnätverk med hjälp av variantinduktion

Steg:

 1. Gå till Appar > Shopifys distributionsnätverk i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Inkommande överföringar > Skapa inkommande överföring.
 3. Välj ursprung för överföringen. Detta kan vara från en av dina platser eller från en leverantör.
 4. Välj destination för överföringen.
 5. Klicka på Lägg till produkter. Produkter som inte redan har lagts till i SFN har ett Nytt-märke intill sig.
 6. Markera kryssrutan intill varje produktvariant som du vill lägga till i SFN.
 7. Klicka på Lägg till inkommande överföring > Skicka inkommande överföring.
 8. Bekräfta att de produkter som du vill lägga till är berättigade till SFN och klicka sedan på Bekräfta och skicka in.

  1. Om några av dina produkter inte är berättigade, måste du ta bort dem från din inkommande överföring innan processen kan slutföras.
  2. Om någon av varianterna som du lägger till inte har en unik SKU, klickar du på Åtgärda distributionsuppgifter och uppdaterar de SKU:er som orsakar felet.
 9. Klicka på Skicka in inkommande överföring.

Specialhantering

Om du lägger till specialhanteringsattribut får Shopify veta hur dina produkter hanteras när de anländer till distributionscentret. När du lägger till distributionsinformationen kan du välja följande specialhanteringsattribut:

 • Denna produkt är ömtålig – Produkten går lätt sönder och behöver hanteras varsamt.
 • Denna produkt har en viss hållbarhet – Produkten är ömtålig och behöver spåras med hjälp av streckkod och SKU.
 • Denna produkt har ett partinummer – Produkten spåras och måste kunna identifieras vid ett återkallande.

Anpassade förpackningar och infogningar

Om du vill inkludera godkända anpassade förpackningar och marknadsföringsinfogningar (till exempel kuponger, klistermärken eller broschyrer) i dina leveranser till kunder, måste dessa artiklar läggas till i din butik som produkter med unika SKU:er och streckkoder. Du kan dölja dessa produktsidor för att se till att dessa artiklar inte visas i din Shopify-butik.

När du har tilldelat SKU:er och streckkoder till dina anpassade förpackningar och infogningar kan du packa, märka och skicka dem till ett distributionscenter genom att skapa en inkommande överföring, precis som med alla andra produkter.

Se till att märka anpassade förpackningar med en streckkod innan de skickas till ett distributionscenter. Om dina förpackningar är specialtryckta kan du få streckkoden tryckt direkt på förpackningen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis