Fördela fraktkostnader

För att hjälpa distributionscentren med att veta vilken leveranshastighet, eller tjänstenivå, de ska välja vid behandling av dina ordrar kan du kartlägga dina fraktkostnader till specifika leveranshastigheter. Du kan ange vilka fraktkostnader som måste skickas som ekonomi-, standard- eller expressfrakt. Detta hjälper till att försäkra att dina ordrar levereras inom de leveransförväntningar som du anger för dina kunder.

Tjänstenivåer

Obs! På grund av COVID-19 har många transportörer drabbats av förseningar och har tagit bort sina garantier på tjänstenivå för de flesta leveranstjänster. För mer information om de senaste uppdateringarna för transportörer, se Transportörsstatus.

Du kan kartlägga dina fraktkostnader till följande tjänstenivåer:

Vilka leveranstjänster kan kartläggas till varje tjänstenivå
Destination Transportörstjänst Kartläggningsnivå för leverans Leveransförväntning
Nationell 5-7 dagar Ekonomi 5-8 dagar
3 dagar Standard 3-4 dagar
2 dagar Express 1-2 dagar
internationell Långsam: maximalt 21 dagar Ekonomi, Standard 7-21 dagar
Snabb: maximalt 7 dagar Express 2-7 dagar

Dina paket skickas med en transportörstjänst som är lika med eller snabbare än din leveransförväntning.

Överväganden

Granska följande överväganden innan du kartlägger dina kostnader:

Konfigurera din leverans

Se till att du konfigurerar dina fraktkostnader för att arbeta med Shopifys distributionsnätverk. Transportörsberäknade fraktkostnader kan inte använda funktionen för kartläggning av kostnader.

För mer information om vilka typer av fraktkostnader du har, se Fraktkostnader.

Fri frakt

Om du erbjuder fri frakt till dina kunder kan du överväga att skapa fraktzoner till dina distributionscenters zoner. På så sätt kan du tillhandahålla fri frakt-kostnader till alla zoner, men kartlägga dem till olika leveranshastigheter.

Antag till exempel att du har varulager i Florida. Du kan skapa en fraktzon med stater nära Florida, till exempel Georgia, och skapa en fri frakt-kostnad som kartläggs till Express för 1 - 2 dagars leverans. Du kan också skapa en fraktzon med stater som ligger längre bort, till exempel Oregon, och skapa en fri frakt-kostnad som kartläggs till Standard eller Ekonomi.

Fraktkostnadsnamn

Kostnader som har samma namn kartläggs till samma tjänstenivå. Om du till exempel har olika fri frakt-kostnader i separata zoner ska du se till att de har olika fraktkostnadsnamn, för annars kommer de att få samma leveranshastighet. Om du vill ändra namnet på dina fraktkostnader, se Redigera en kostnad.

Kostnader som inte har kartlagts

Om en fraktkostnad inte kartläggs till en leveranshastighet blir den som standard Ekonomi.

Kartlägg dina kostnader

Se till att namnen på dina fraktkostnader är bestämda innan du kartlägger dina kostnader. Om du behöver ändra namnet på en fraktkostnad medan du kartlägger dina kostnader, byter du ut namnet på kostnaden i din Shopify-administratörs leveransinställningar och kartlägger sedan kostnaden i din app för Shopifys distributionsnätverk.

För mer information om hur du redigerar namnen på dina fraktkostnader, se Redigera en kostnad.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin, gå till Appar > Shopifys distributionsnätverk.
  2. Klicka på Inställningar.
  3. Klicka på Hantera tjänster i avsnittet Nivåer på leveranstjänst.
  4. I varje tjänstenivå väljer du den fraktkostnad som du vill ska kartläggas till den nivån.
  5. Klicka på Spara.

Om du ändrar namnet på en fraktkostnad efter att du har kartlagt den kommer fraktkostnaden som standard att vara leveranshastighet Ekonomi tills du kartlägger priset igen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis