Undantag för inkommande överföring för Shopifys distributionsnätverk

Om du inte följer krav och bästa praxis för inkommande överföring visar din överföring ett avsnitt för Undantag som sammanfattar alla undantag för att behandla din inkommande överföring.

Alla undantag för din inkommande överföring frångår servicenivåavtal (SLA), förlänger mottagningstider och kan leda till högre kostnader.

Följande är undantagsmeddelanden som förklarar problemen med att behandla din inkommande överföring.

Kvantitetsbrist eller -överskott

Om SFN mottar färre eller fler artiklar än den kvantitet som anges i din inkommande överföring har din inkommande överföring ett undantagsmeddelande för Kvantitetsbrist eller Kvantitetsöverskott. Detta kan resultera i att SFN lägger ytterligare tid på att säkerställa att inga misstag gjordes under mottagningen, vilket gör att det tar längre tid innan ditt nya lager är tillgängligt för försäljning. Om bristen eller överskottet är betydande kan SFN kontakta dig för att informera dig om skillnaden. Du kan använda denna information för att kontakta din leverantör.

Du kan undvika denna fördröjning genom att redigera kvantiteterna eller genom att ställa in ett mottagartröskelvärde för din inkommande överföring innan den anländer till SFN.

Har skada

Om SFN mottar skadade artiklar som inte går att sälja har din inkommande överföring ett undantagsmeddelande för Skadat.

SFN kan kontakta dig för att avgöra vad de ska göra med de skadade artiklarna. Du kan använda denna information för att begära att få ersättning från din leverantör eller transportör.

Inte berättigad

Om SFN mottar artiklar som tillhör en kategori av produkter som inte kan godkännas har din inkommande överföring ett undantagsmeddelande för Obehörigt. Detta kräver att SFN kontaktar dig för att avgöra vad de ska göra med den obehöriga artikeln. Du debiteras avgifter för hantering och retur till avsändare för eventuella obehöriga produkter som mottagits av SFN-center.

Du kan undvika detta genom att se till att alla artiklar som skickas till SFN följer produktbehörighetskraven.

Försändelsen anlände utan en överföringssedel

Om SFN mottar försändelser utan lämpliga överföringssedlar har din inkommande överföring ett undantagsmeddelande för Försändelsen anlände utan överföringssedel. Det tar ytterligare tid för distributionscentret att undersöka och leta upp överföringen som försändelsen motsvarar.

Du kan undvika detta genom att se till att dina inkommande artiklar är förpackade och märkta enligt SFN-riktlinjerna.

Kartongerna innehöll blandade SKU:er

Om SFN mottar kartonger som innehåller mer än en SKU har din inkommande överföring ett undantagsmeddelande för Kartongerna innehöll blandande SKU:er. Detta kräver att varje artikel i kartongen räknas manuellt och saktar ner mottagningen av din försändelse avsevärt.

Du kan undvika detta genom att se till att dina inkommande artiklar är förpackade och märkta enligt SFN-riktlinjerna.

Problem med produktsedel

Om SFN mottar artiklar med streckkoder som är felaktiga eller svåra att skanna har din inkommande överföring ett undantagsmeddelande för Problem med produktsedel. Detta kräver att SFN märker dessa enheter igen innan de läggs till i ditt lager.

Du kan undvika detta genom att se till att dina inkommande artiklar och förpackningar får streckkoder enligt SFN-streckkodskraven.

Ingen avtalad tid för frakt har schemalagts i förväg

Om SFN mottar en försändelse utan att informeras om dess ankomstschema har din inkommande överföring ett undantagsmeddelande för Ingen avtalad tid för frakt har schemalagts i förväg. Det innebär att distributionscentret inte hade möjlighet att planera personal som kan ta emot din försändelse och din försändelse reserveras tills det finns tillgänglig personal.

Du kan undvika detta genom att lägga till en beräknad ankomsttid för din inkommande överföring.

Spårning saknades för försändelse

Om SFN mottar en paketförsändelse som inte har någon spårningsinformation har din inkommande överföring ett undantagsmeddelande för Spårning saknades för försändelse. Det innebär att distributionscentret inte hade möjlighet att planera personal som kan ta emot din försändelse och fördröjer försäljningstillgängligheten för ditt nya lager.

Du kan undvika detta genom att lägga till spårningsinformation för din inkommande överföring. Spårningsinformation hjälper även SFN att korrelera din försändelse med lämplig överföring eller hitta ett förlorat paket.

Artikeln finns inte i överföringen

Om SFN mottar en försändelse med en SKU som inte är listad i den inkommande överföringen har din inkommande överföring ett undantagsmeddelande för Artikeln finns inte i överföringen. Distributionscentren kan inte ta emot produkter som inte listas i den inkommande överföringen. Detta kräver att SFN kontaktar dig för att skapa en ny överföring med den olistade SKU:n innan artikeln kan tas emot.

Försändelsen anlände i ett osäkert skick

Om SFN mottar en försändelse som är farlig för personal att hantera har din inkommande överföring ett undantagsmeddelande för Försändelsen anlände i ett osäkert skick. Detta kräver att personal är mer försiktig när de hanterar din försändelse och mottagandet kan ta längre tid att slutföra.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis