Krav för inkommande överföringar och bästa praxis

Se till att du förstår kraven för din försändelse när du skickar en inkommande överföring till Shopifys distributionsnätverk. Om en försändelse anländer till Shopifys distributionsnätverk som inte uppfyller kraven kan leveransen nekas. Granska bästa praxis för att förhindra ytterligare förseningar.

Övergripande krav

Följande krav måste uppfyllas för att en försändelse ska accepteras i ett lagerställe som tillhör Shopifys distributionsnätverk:

 • Transportföretaget måste ha ett möte med lagerstället. För mer information, se Leveranser från transportföretag.
 • Försändelsen måste ha ett spårningsnummer eller spårningsreferens. Om det inte finns något spårningsnummer måste det vara ett PRO-nummer eller en fraktsedel (BOL) som har lagts till i försändelsens spårningsinformation. För mer information, se Lägg till spårningsinformation.
 • Försändelsen måste ha något av följande: - Varje artikel i leveransen måste ha en streckkod bifogad.

  • Ett särskilt projekt för streckkoder som ska bifogas av lagerstället måste skapas och ha överföringsnumret som har lagts till i projektet.
 • Varje huvudkartong och det inre höljet måste ha produktetiketter som innehåller SKU och streckkod för var och en av varianterna inuti. Om en huvudkartong har ett inre fodral som särskiljer olika varianter behövs en produktetikett på huvudkartongen för varje vara i huvudkartongen. För mer information, se Packing och märkning av ankommande överföring.

 • Varje överföring måste ha en inkommande överföringsetikett. Denna märkning måste sitta på varje huvudkartong eller lastpall och används för att identifiera vilken inkommande överföring som huvudkartongerna eller pallarna tillhör. För mer information, se Packing och märkning av ankommande överföring.

 • Varianter bör inte blandas i kartonger utan ordentlig sortering och märkning. För mer information, se Packing och märkning av ankommande överföring.

Bästa praxis

För att säkerställa att din inkommande överföring accepteras av lagret utan förseningar bör du följa följande bästa praxis:

 • Lägg endast till ett spårningsnummer eller en hänvisning till en överföring. Om en överföring ska levereras i flera leveranser ska varje leverans representeras av sin egen överföring.
 • Varje gång den beräknade ankomsttiden (ETA) ändras bör du uppdatera din inkommande överföring med den nya ETA.
 • Lägg till en ingående överföringsetikett på flera platser i en lastpall för enkel sikt.
 • Inkludera en förpackningslista för varje försändelse.
 • Skriv eller bifoga en märkning med kvantiteterna på alla huvudkartonger och inre kartonger.

Möte med budföretag

Om din inkommande överföring är en paketförsändelse som skickas via UPS, FedEx, DHL eller USPS behöver du inte schemalägga en bokning med lagerstället eftersom att de redan har stående avtalade tider för denna leveranstyp.

Om du skickar en försändelse som inte är standardleveransmetod ska du boka ett möte med lagerstället. Dessa leveranser kallas icke-paketförsändelser och innehåller metoder såsom laster med lägre transportbelastning (LDL), leveranser med full transportlastning (FTL) och leveranser som görs med hjälp av U-Haul lastbilar.

Tjänster för försändelser som inte är i ett paket måste göras inom 24-48 timmar innan transporten anländer till lagret. Eventuella försändelser utan paket som inte har en tjänst kommer inte att godkännas av lagret. distributionsteamet för mer information.

Första artikelinspektion

Du behöver inte skicka produktvikter och mått med dina inkommande överföringar. När dina inkommande överföringar till Shopifys distributionsnätverk kommer fram till ett distributionscenter genomgår de en första artikelinspektion och dina produkter vägs och mäts. Vikten och måtten från den första artikelinspektionen finns i avsnittet Shopify distributionsnätverk på din produktvariant-sida i din Shopify-admin eller i appen för Shopifys distributionsnätverk.

För att försäkra dig om att dina kunder debiteras rätt fraktkostnader ska du justera dina produktvikter så att de matchar vad som togs emot vid den första bedömningen (FAI).

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis