Fraktförpacknings- och etiketteringsriktlinjer för Shopifys distributionsnätverk

När du skickar lagervaror till Shopify Fulfillment Network (SFN) med hjälp av Frakt måste alla produkter packas i lådor, på pallar och fraktcontainrar som uppfyller SFN:s förpacknings- och etiketteringsriktlinjer.

Följ dessa riktlinjer för packning och etikettering av dina fraktförsändelser för att undvika fel, förseningar och avgifter för icke-efterlevnad när SFN tar emot dina produkter:

 • Packa dina lådor enligt vald förpackningsmetod.
 • Använd fyllningsmaterial för att skydda produkter från skador vid leverans.
 • Fäst en innehållsetikett på varje låda.

SFN-förpackningsriktlinjer för lådor

Använd rejäla pappkartonger som håller för produkternas vikt. Använd inte lådor som är fuktiga, skadade eller som har gamla påklistrade etiketter.

Följande sektion ger instruktioner om hur du ska sortera och packa dina produkter.

Separera produktvarianter

Om du organiserar dina produkter när du packar dem för frakt hjälper det SFN att snabbt ta emot dina produkter. Packa endast en produktvariant per låda när det är möjligt. Om du till exempel levererar en tröja som har 3 olika storlekar ska du packa varje tröjstorlek i en separat låda.

Om du inte kan undvika att packa produktvarianter tillsammans i samma låda, separera varje produktvariant i en individuell innerförpackning, till exempel en liten låda eller en genomskinlig påse. Bifoga produktetiketter för varje innerpåse och stäng dem sedan innan leverans.

Om dina produktvarianter inte separeras när SFN tar emot din leverans debiteras du en avgift för icke-efterlevnad för den extra tid som krävs för att behandla din försändelse. Orderleverans kan försenas med 10 arbetsdagar för leveranser som inte uppfyller kraven.

Skydda dina produkter från skada under leverans

När du packar produkter för att leverera till SFN måste du skydda dina produkter från skador under leverans. SFN-personal vidtar alla försiktighetsmått för att se till att dina produkter inte skadas vid mottagandet. Försiktig hantering från din transportör kan dock inte garanteras. Skadade produkter kan vara dyra att ersätta och många fordringar gällande skador avvisas.

Följ dessa riktlinjer för att skydda produkter mot skador:

 • Placera minst 5 cm (2 tum) utfyllnadsmaterial mellan dina produkter och varje lådas väggar. Utfyllnadsmaterial kan vara följande:

  • bubbelplast
  • stort industripapper
  • skum
  • luftkuddar
 • Fyll upp tomma utrymmen så att produkterna inte flyttas runt under leverans.

 • Undvik att fraktkartonger som är tyngre än 22 kg (50 lb). Det är större risk att stora kartonger skadas om de tappas.

 • Om du vill stänga lådor använder du frakttejp som är minst 5 cm (2 tum) bred. Applicera flera tejplager vid varje öppning. Kom ihåg att tejpa botten av varje låda på ett säkert sätt.

För att stödja eventuell försäkringsfordran vid skada under frakt kan du ta bilder av ditt utfyllnadsmaterial innan du stänger varje låda.

Boka frakt med Shopify

Shopify tillhandahåller ett fraktalternativ som gör att du kan få tillgång till föredragna priser.

Steg:

 1. Ange antalet lastpallar du levererar. Beroende på antalet lastpallar kommer du bli ombedd att ange din pallkonfiguration eller lastvikten i pund.
 2. Klicka på Beräkna pris. Du får en offert för det lägsta tillgängliga pris som Shopify kan erbjuda dig. Beroende på lastpallskvantitet kommer du att se lägre priser än transportlastning (LTL) eller full transportlastning (FTL).

 3. Lägg till bokningsuppgifter.

 4. Recension. Du kan ändra allt som är felaktigt innan du skickar in. Du kan avbryta överföringen i detta skede. Om du bekräftar överföringen kommer den dock inte att ogiltigförklaras och kommer att debiteras.

 5. Klicka på Skicka.

 6. Valfritt: Från Informationsskärmen för överföring kan du ladda ner ditt konossement (Bill of Lading, BOL), innehållsetiketter för låda eller produktetiketter.

Leverera med din egen transportör

När du har valt Frakt som din leveransmetod kan du välja Shopifys fraktkostnader eller tillhandahålla dina egna genom att välja Annat. Om du väljer att leverera med din egen transportör måste du ange information:

 • Fraktleverantör
 • Leveransdatum
 • Progressivt roterande ordernummer (PRO) {#track-info}

I det här avsnittet kan du även hitta din avancerade identifiering av leveransmeddelande (ASN-ID).

Du måste också se till att dina e- gpacs18@gpalogisticsgroups.com att schemalägga en leveransbokning. I det skickade e-postmeddelandet måste ASN-ID:t anges så att lagerstället vet vilken försändelse de schemalägger en leveransbokning för. Leveranser utan en bokning kan inte tas emot och skickas tillbaka.

SFN-förpackningsriktlinjer för pallar

Palletiketter måste fästas på sidan av varje pall i en försändelse. Varje pall behöver en enda etikett. Om du till exempel skickar fyra pallar i en försändelse kan du skriva ut fyra etiketter för att fästa en på varje separat pall.

Använd lastpallar i standardstorlekar med fyrvägsingång. Använd inte lastpallar med trasiga plankor eller synliga spikar. Maximal höjd för lastpallar är 228,6 cm (90 tum). Maximal vikt för lastpallar är 1 133 kg (2 500 lbs).

Följ dessa riktlinjer för att skydda dina lastpallar mot skador under frakt:

 • Stapla de tyngsta lådorna längst ner.
 • Se till att inga lådor hänger över pallens kanter.
 • Efter att ha staplat lådorna, säkra pallen med krympplast.
 • Om dina lastpallar innehåller ömtåliga produkter, använd kantskydd och remmar för att skydda produkter mot skador.
 • Palletiketter fäst på sidan av varje pall.

SFN-förpackningsriktlinjer för fraktcontainrar med golvlastning

SFN accepterar följande fraktcontainertyper:

Typer och mått för fraktcontainer
Containertyp Längd Bredd Höjd
Tjugo fots motsvarighet (TEU) 6,10 m (20 ft) 2,44 m (8 ft) 2,59 m (8,5 ft)
Fyrtio fots motsvarighet (FEU) 12,19 m (40 ft) 2,44 m (8 ft) 2,59 m (8,5 ft)

För att skydda dina produkter mot skador under frakt, följ dessa riktlinjer när du packar din fraktcontainer:

 • Packa tyngre lådor längst ner i fraktcontainern.
 • Stapla lådor i ett förreglingsmönster för att fördela vikt och tryck över flera lådor.
 • Undvik att stapla lådor i kolumner. Denna metod placerar kolumnens hela vikt på bottenlådan och kan leda till skador.
 • Packa lådor kompakt mot containerväggarna och säkra lådor med laststänger eller remmar för att förhindra att de rör sig under frakt.
 • Om fraktcontainern inte är helt full ska du använda dunnagepåsar (luftkuddar) eller andra material för att fylla upp tomma utrymmen.
 • Stäng varje container med flera säkra containerförseglingar. Dessa förseglingar säkerställer din försändelses integritet under leveransprocessen och den slutliga leveransen till SFN-distributionscenter

Bifoga lådinnehållsetiketter

Lådinnehållsetiketter identifierar vilka produkter som finns inuti varje låda. För att säkerställa att SFN tar emot dina produkter snabbt och korrekt, se till att du bifogar rätt etikett för förpackningsinnehåll till varje låda.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis