Fraktförpacknings- och etiketteringsriktlinjer för Shopifys distributionsnätverk

När du skickar lagervaror till Shopifys distributionsnätverk (SFN) med hjälp av Frakt måste alla produkter packas i lådor, på pallar och fraktcontainrar som uppfyller SFN:s förpacknings- och etiketteringsriktlinjer.

Följ dessa riktlinjer för packning och etikettering av dina fraktförsändelser för att undvika fel, förseningar och avgifter för icke-efterlevnad när SFN tar emot dina produkter:

 • Sortera produktvarianter till sina inre förpackningar, som lådor eller påsar.
 • Använd fyllningsmaterial för att skydda produkter från skador vid leverans.
 • Fäst produktetiketter på varje innerförpackning, låda och pall.
 • Fäst flyttetiketter på varje låda, pall och fraktcontainer som golvlastas.

SFN-förpackningsriktlinjer för lådor

Använd rejäla pappkartonger som håller för produkternas vikt. Använd inte lådor som är fuktiga, skadade eller som har gamla påklistrade etiketter.

Följande sektion ger instruktioner om hur du ska sortera och packa dina produkter.

Separera produktvarianter

Om du organiserar dina produkter när du packar dem för frakt hjälper det SFN att snabbt ta emot dina produkter. Packa endast en produktvariant per låda när det är möjligt. Om du till exempel levererar en tröja som har 3 olika storlekar ska du packa varje tröjstorlek i en separat låda.

Om du inte kan undvika att packa produktvarianter tillsammans i samma låda, separera varje produktvariant i en individuell innerförpackning, till exempel en liten låda eller en genomskinlig påse. Bifoga produktetiketter för varje innerpåse och stäng dem sedan innan leverans.

Om dina produktvarianter inte separeras när SFN tar emot din leverans debiteras du en avgift för icke-efterlevnad för den extra tid som krävs för att behandla din försändelse. Orderleverans kan försenas med 10 arbetsdagar för leveranser som inte uppfyller kraven.

Skydda dina produkter från skada under leverans

När du packar produkter för att leverera till SFN måste du skydda dina produkter från skador under leverans. SFN-personal vidtar alla försiktighetsmått för att se till att dina produkter inte skadas vid mottagandet. Försiktig hantering från din transportör kan dock inte garanteras. Skadade produkter kan vara dyra att ersätta och många fordringar gällande skador avvisas.

Följ dessa riktlinjer för att skydda produkter mot skador:

 • Placera minst 5 cm (2 tum) utfyllnadsmaterial mellan dina produkter och varje lådas väggar. Utfyllnadsmaterial kan vara följande:

  • bubbelplast
  • stort industripapper
  • skum
  • luftkuddar
 • Fyll upp tomma utrymmen så att produkterna inte flyttas runt under leverans.

 • Undvik att fraktkartonger som är tyngre än 22 kg (50 lb). Det är större risk att stora kartonger skadas om de tappas.

 • Om du vill stänga lådor använder du frakttejp som är minst 5 cm (2 tum) bred. Applicera flera tejplager vid varje öppning. Kom ihåg att tejpa botten av varje låda på ett säkert sätt.

För att stödja eventuell försäkringsfordran vid skada under frakt kan du ta bilder av ditt utfyllnadsmaterial innan du stänger varje låda.

SFN-förpackningsriktlinjer för pallar

Använd pallar i standardstorlekar med fyrvägsingång. Använd inte lastpallar med trasiga plankor eller synliga spikar. Maximal höjd för pallar är 182 cm (72 tum). Maximal vikt för pallar är 1 270 kg (2 800 lbs).

Följ dessa riktlinjer för att skydda dina lastpallar mot skador under frakt:

 • Stapla de tyngsta lådorna längst ner.
 • Se till att inga lådor hänger över pallens kanter.
 • Efter att ha staplat lådorna, säkra pallen med krympplast.
 • Om dina lastpallar innehåller ömtåliga produkter, använd kantskydd och remmar för att skydda produkter mot skador.

SFN-förpackningsriktlinjer för fraktcontainrar med golvlastning

SFN accepterar följande fraktcontainertyper:

Typer och mått för fraktcontainer
Containertyp Längd Bredd Höjd
Tjugo fots motsvarighet (TEU) 6,10 m (20 ft) 2,44 m (8 ft) 2,59 m (8,5 ft)
Fyrtio fots motsvarighet (FEU) 12,19 m (40 ft) 2,44 m (8 ft) 2,59 m (8,5 ft)

För att skydda dina produkter mot skador under frakt, följ dessa riktlinjer när du packar din fraktcontainer:

 • Packa tyngre lådor längst ner i fraktcontainern.
 • Stapla lådor i ett förreglingsmönster för att fördela vikt och tryck över flera lådor.
 • Undvik att stapla lådor i kolumner. Denna metod placerar kolumnens hela vikt på bottenlådan och kan leda till skador.
 • Packa lådor kompakt mot containerväggarna och säkra lådor med laststänger eller remmar för att förhindra att de rör sig under frakt.
 • Om fraktcontainern inte är helt full ska du använda dunnagepåsar (luftkuddar) eller andra material för att fylla upp tomma utrymmen.
 • Stäng varje container med flera säkra containerförseglingar. Dessa förseglingar säkerställer din försändelses integritet under leveransprocessen och den slutliga leveransen till SFN-distributionscenter

SFN-riktlinjer för streckkodsplacering

När du har laddat ner dina produktetiketter och flyttetiketter ska du se till att dina innerförpackningar, lådor, pallar och fraktcontainrar är korrekt etiketterade. Följande avsnitt ger vägledning om hur du etiketterar din försändelse korrekt.

Fäst produktetiketter på förpackningar, lådor och pallar

Produktetiketter används för att identifiera vilka produkter som är förpackade inuti en innerförpackning, låda eller pall. Följ dessa riktlinjer för att säkerställa att SFN tar emot dina produkter snabbt och korrekt.

Lådor

 • Fäst en produktetikett på lådans utsida för lådor som innehåller en enda produkt.
 • För lådor som innehåller flera produktvarianter, fäst en produktetikett på varje innerförpackning och på lådans utsida.

Pallar

 • Fäst produktetiketten på pallens utsida för pallar som innehåller en enda produkt.
 • För pallar som innehåller flera produktvarianter, fäst en produktetikett för varje produktvariant på pallens utsida.

Fäst flyttetiketter på pallar och fraktcontainrar

Varje försändelse måste ha en flyttetikett för att identifiera vilken inkommande flytt lastpallarna eller fraktcontainrarna tillhör. Om flyttetiketten saknas när SFN tar emot din leverans debiteras du en avgift för icke-efterlevnad för den extra tid som krävs för att behandla dina produkter. Orderdistributionen kan försenas med 10 arbetsdagar för inkommande flyttar som inte uppfyller kraven.

Se följande riktlinjer för att fästa dina flyttetiketter:

Pallar

 • Fäst en flyttetikett på varje sida av pallen.
 • Fäst alla flyttetiketter på utsidan av krympplasten.

Fraktcontainrar

 • Fäst en flyttetikett på varje låda inuti fraktcontainern.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis