Kit på begäran

Du kan be Shopifys distributionsnätverk (SFN) om att skapa kit efter att du mottar en order som inte behöver specialförpackning eller -hantering.

Kit på begäran innehåller produkter som lagras separat i SFN och kan även säljas som enskilda artiklar. När SFN tar emot en order för kit på begäran plockar och packar SFN artiklar som tillhör kittet som om de vore separata poster i en order.

Lagerhållningsenheten (SKU) för ett kit kallas för moder-SKU, medan produkterna i kittet kallas för under-SKU:er.

Om du vill att SFN ska skapa kit med dina produkter i specialförpackningar eller -hantering kan du be SFN om att skapa förgrupperade kit innan du mottar ordrar för dessa kit.

Be om kit på begäran

Innan du kan be om kit på begäran måste du ställa in följande krav: - Alla moder-SKU:er och under-SKU:er som tillhör kittet måste vara produkter i SFN-appen. - Alla SKU:er måste uppfylla SFN-produktkriterierna. * Din moder-SKU måste ha distributionsinformation om kittet på sin SFN-produktsida. * Din moder-SKU får inte ha ett pris på 0 USD. * Din moder-SKU får inte innehålla ett under-SKU med ett pris på 0 USD.

När du har ställt in dina krav kan du be om ditt kit på begäran genom att kontakta SFN Support med följande information:

  • moder-SKU:n
  • under-SKU:erna och deras kvantiteter

Tillgänglig kvantitet för dina kit på begäran

För att sälja dina kit på begäran måste SFN ha tillräckligt många under-SKU:er för att kunna skapa varje kit. Om SFN inte har tillräckligt många under-SKU:er för att skapa kittet på ett distributionscenter, har ditt kit noll Tillgänglig kvantitet och visas som slut i lager i din butik.

Den Tillgängliga kvantitet som du kan sälja för din kit på begäran-produkt visas i Lager-avsnittet på ditt kits produktinformationssida i din Shopify-administratör. Den Tillgängliga kvantiteten i ditt kit på begäran bestäms av följande kriterier:

  • Den Tillgängliga kvantiteten av under-SKU:er på ett distributionscenter
  • Antalet under-SKU:er som krävs för att skapa ett kit
  • Summan av antalet kit som kan skapas över alla SFN-distributionscenter

Om du till exempel säljer ett kit som innehåller fem stycken av samma T-shirt och du har nio T-shirts på ett distributionscenter, kan du endast sälja ett av dessa kit. Även om ett annat distributionscenter har en till T-shirt kan SFN inte överföra och kombinera dessa artiklar för att skapa ditt kit. Om ett annat distributionscenter har ytterligare sex T-shirts visas Tillgänglig kvantitet för detta kittet som 2.

Se till att du tar med dina nuvarande SFN-lagerantal i beräkning när du fyller på lagret med kit-delar via inkommande överföringar till ett distributionscenter.

Justera dina kit på begäran

Om du vill justera dina kit på begäran måste du ta bort det tidigare kittet och skapa ett nytt. Innan du justerar dina kit på begäran måste du ställa in följande krav: - Skapa en ny produkt för den nya moder-SKU:n i din Shopify-administratör och i SFN-appen. Om du vill att det mesta av informationen ska vara densamma kan du duplicera din gamla kit-produkt för att skapa den nya. - Ställ in din gamla kit-produkt till otillgänglig på alla försäljningskanaler för att förhindra att dina kunder köper den. Om du vill fortsätta sälja kittet kan du göra din nya kit-produkt tillgänglig på försäljningskanaler och göra förbeställningar innan ditt nya kit grupperas. - Om du fortfarande har öppna ordrar att distribuera med det kit som du vill justera måste alla dessa ordrar distribueras eller annulleras. Om du vill annullera en order klickar du på ordern i SFN-appen och klickar sedan på Annullera distribution.

När du har ställt in dina krav kan du be om justeringar av dina kit på begäran genom att kontakta SFN-support med följande information: - De gamla och nya moder-SKU:erna. - De under-SKU:er och deras kvantiteter som ska tas bort från kittet. - De under-SKU:er och deras kvantiteter som ska läggas till i kittet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis