Kartlägg dina fraktkostnader för Shopifys distributionsnätverk

Du kan kartlägga dina fraktkostnader till specifika leveranstider för att säkerställa att center i Shopifys distributionsnätverk (SFN) vet vilken leveranstid, eller tjänstenivå, de ska välja när de behandlar dina distributionsbegäran. Du kan ange vilka fraktkostnader som använder ekonomi-, standard- eller expressfrakt. Det ser till att dina ordrar levereras inom de leveransförväntningar som dina kunder har på dig.

Om du vill skapa beräknade fraktkostnader för dina kunder i kassan kan du använda SFN-nivåer för leveranstjänst för att beräkna fraktkostnader.

Innan du kartlägger dina kostnader ska du överväga alternativa leveransinställningar och ställa in dina fraktkostnader så att de fungerar tillsammans med SFN.

Tjänstenivåer

SFN erbjuder tre tjänstenivåer som är baserade på antalet arbetsdagar, exklusive helgdagar, som det tar för din leverans att levereras när SFN har behandlat din distributionsbegäran.

Du kan kartlägga dina fraktkostnader till följande tjänstenivåer:

Vilka leveranstjänster kan kartläggas till varje tjänstenivå
Tjänstenivå Leveranstid
Expressleverans 2 arbetsdagar
Standardleverans 3 arbetsdagar
Ekonomileverans 5-7 arbetsdagar

Prenumerationsordrar och blixtrea kräver ytterligare 3 arbetsdagar för behandling på grund av det höga antalet distributioner.

När du väljer en leveransmetod för din distribution väljer SFN en transportör och tjänst som uppfyller förväntat leveransdatum för den tjänstenivån. Transportörens namn kanske inte matchar tjänstenivån eller visar leveranshastigheten. Till exempel kanske en expressleverans inte har "Express" i sitt namn, men din leverans förväntas levereras inom 2 dagar.

Innan du börjar ställa in fraktkostnader

Granska följande överväganden innan du kartlägger dina kostnader:

Konfigurera din leverans

Se till att du konfigurerar dina fraktkostnader så att de fungerar med Shopifys distributionsnätverk. Transportörsberäknade fraktkostnader kan inte använda funktionen för kartläggning av kostnader.

För mer information om vilka typer av fraktkostnader du har, se Fraktkostnader.

Fri frakt

Om du erbjuder fri frakt till dina kunder kan du överväga att skapa fraktzoner till dina distributionscenters zoner. På så sätt kan du tillhandahålla fri frakt-kostnader till alla zoner, men kartlägga dem till olika leveranshastigheter.

Antag till exempel att du har varulager i Florida. Du kan skapa en fraktzon med stater nära Florida, till exempel Georgia, och skapa en fri frakt-kostnad som kartläggs till Express för 1 - 2 dagars leverans. Du kan också skapa en fraktzon med stater som ligger längre bort, till exempel Oregon, och skapa en fri frakt-kostnad som kartläggs till Standard eller Ekonomi.

Fraktkostnadsnamn

Kostnader som har samma namn kartläggs till samma tjänstenivå. Om du till exempel har olika fri frakt-kostnader i separata zoner ska du se till att de har olika fraktkostnadsnamn, för annars kommer de att få samma leveranshastighet. Om du vill ändra namnet på dina fraktkostnader, se Redigera en kostnad.

Kostnader som inte har kartlagts

Om en fraktkostnad inte kartläggs till en leveranshastighet blir den som standard Ekonomi.

Kartlägg dina kostnader

Se till att namnen på dina fraktkostnader är bestämda innan du kartlägger dina kostnader. Om du behöver ändra namnet på en fraktkostnad medan du kartlägger dina kostnader, byter du ut namnet på kostnaden i din Shopify-administratörs leveransinställningar och kartlägger sedan kostnaden i din app för Shopifys distributionsnätverk.

För mer information om hur du redigerar namnen på dina fraktkostnader, se Redigera en kostnad.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin, gå till Appar > Shopifys distributionsnätverk.
  2. Klicka på Inställningar.
  3. Klicka på Hantera tjänster i avsnittet Nivåer på leveranstjänst.
  4. I varje tjänstenivå väljer du den fraktkostnad som du vill ska kartläggas till den nivån.
  5. Klicka på Spara.

Om du ändrar namnet på en fraktkostnad efter att du har kartlagt den kommer fraktkostnaden som standard att vara leveranshastighet Ekonomi tills du kartlägger priset igen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis