Förstå fakturering och prissättning

Shopifys distributionsnätverk (SFN) faktureras på två olika sätt: per distribution och per månad. Prissättningen består av följande delar:

Per distribution

 • plockning och packning
 • förpackningsmaterial
 • leverans

Per månad

 • lagring
 • speciella projekt

Var 30 dag debiteras du för det lagringsutrymme som används för att lagra varor och för eventuella specialprojekt. Faktureringsperioden börjar när appen Shopifys distributionsnätverk först installeras. Faktureringsperioden för Shopifys distributionsnätverk är inte densamma som faktureringsperioden för Shopify.

Grossistordrar debiteras separat. För mer information, se Avgifter för specialprojekt.

Fakturering för Shopifys distributionsnätverk omfattas av Shopifys faktureringströsklar. Om du vill veta mer om Shopify-fakturering, se Förstå din Shopify-faktura.

Avgifter för plockning och packning

När en kund lägger en order plockar SFN artiklarna som beställdes och förpackar dem. Avgifter för plockning och packning, inklusive hur du debiteras för tillbehör, marknadsföringsinfogningar, klistermärken och varumärkta lådor, definieras på sidan Prissättning i SFN-appen.

Om din anpassade förpackning tar slut hos SFN och en order levereras med vår in-house förpackning, kan du bli debiterad för de tillbehör som används. Förpackningen som används sker efter distributionscentrets gottfinnande, så du kan få högre avgifter för plockning och packning om en order kräver en större förpackning än förväntat.

Fraktkostnader

Leveranskostnader är fraktkostnaderna som debiteras per leverans. De inkluderar leveransmetod, fakturerbar vikt och kan, beroende på er överenskommelse, inkludera zonprissättning eller kostnadskort.

Kostnaden för att skicka varje order baseras på följande faktorer:

 • Budtjänsten bestäms av den leveranstjänst som kunden valde i kassan.
 • Den debiterbara vikten för varje paket.
 • Antal fraktzoner genom vilka en försändelse färdas. För mer information, se Zonbaserad prissättning.

Budtjänst

Transportörstjänsten som väljs för att leverera dina ordrar baseras på vilken tjänst du kartlade dina fraktkostnader till. För mer information, se Kartlägg dina fraktkostnader.

I Kanada överförs transportörskostnaden direkt till dig. I USA avgör zonbaserad prissättning den slutliga kostnaden.

Fakturerbar vikt

Det finns två metoder som används för att bestämma den fakturerbara vikten: förpackningsvikt och dimensionell höjd.

Du faktureras för den typ av vikt som är högre. Anledningen till detta är att både vikt och storlek är viktiga faktorer för transportörer. Vikt påverkar faktorer såsom bränslekostnader och vilka fordon som kan användas, medan storlek påverkar antalet paket som kan läggas i ett fordon.

Om du till exempel säljer en kudde är vikten väldigt låg men den tar upp ett stort utrymme i ett fordon, vilket betyder att den skulle debiteras baserat på dimensionell höjd och inte paketets vikt.

Paketvikt

Paketvikten är summan av vikten för var och en av varianterna i leveransen, tillsammans med förpackningen.

Väg leveransen med hjälp av en våg för att beräkna paketets vikt.

Dimensionell vikt

Dimensionell höjd bestäms genom att beräkna summan av volymen för varianterna i leveransen och sedan dividera denna volym med en dimensionell divisor som bestäms av branschstandarden.

Dina standardförpackningsdimensioner skickas till din transportör tillsammans med vikten på din order för att beräkna fraktkostnaden för din kund. Dimensionell vikt bestäms av transportören baserat på höjd, bredd och djup på dina paket.

För att beräkna dimensionell höjd multiplicerar du måtten i din leverans i tum. Sedan dividerar du med 166, vilket är den dimensionella divisorn för amerikanska leveranser.

Zonbaserad prissättning

I USA använder Shopifys distributionsnätverk zonbaserad prissättning för att bestämma kostnaden för leverans av dina ordrar. Detta innebär att nätverket har delat in USA i geografiska zoner, och en försändelses fraktkostnad ökar med varje zon den kommer in i.

Fraktzoner i USA

Ju fler lager i Shopifys distributionsnätverk som lagerför dina produkter, desto billigare är dina totala fraktkostnader eftersom dina försändelser kommer att färdas genom färre zoner.

Prissättningen baseras på ditt kostnadskort. Ett kostnadskort anger det pris som kommer att debiteras baserat på leveransens zon och den fakturerbara vikten.

Shopifys distributionsnätverk väljer den transportör och posttjänst som bäst passar den tidsram som kartlagts, baserat på den fraktkostnad som valts. Alla kostnader representeras av en blandad kostnadsmodell för att få konkurrenskraftiga priser för alla fraktzoner. Shopifys distributionsnätverk stöder inte transportörsspecifika fraktkostnader.

Lagringsavgifter

Lagringskostnader beräknas dagligen. I beräkningen ingår antalet varianter, volymen för varianterna i kubikfot och lagringskursen per enhet.

Endast tillgängligt lager redovisas. Tillgängligt lager är de lagervaror som lagras på ett distributionscenter. Detta inkluderar tilldelat lager, vilket är lager som har reserverats för att distribuera ordrar men ännu inte har lämnat distributionscentret.

Inkommande lager, restnoterat lager och andra lagervärden räknas inte.

Avgifter för specialprojekt

Specialprojekt är ytterligare tjänster som utförs av ett distributionscenter utöver leverans av dina ordrar, till exempel följande:

 • inkommande mottagning
 • grossistordrar
 • returer
 • specialprojekt med mervärde

Avgifter för inkommande mottagning och grossistordrar faktureras månadsvis. Till exempel så kommer alla avgifter för inkommande mottagning i september att faktureras som en avgift i oktober.

Avgifter för returer och specialprojekt med mervärde registreras i din faktura för Shopifys distributionsnätverk så snart de inträffar.

Specialprojekt faktureras per timme och har en minsta avgift på en timme. Kostnader för dina specialprojekt kan återfinnas i din app för Shopify distributionscenter i avsnittet Fakturering genom att klicka på Visa prissättning.

Inkommande mottagning

När ett distributionscenter mottar en inkommande överföring debiteras den tid det tar att organisera och ta emot varianterna som ett specialprojekt. Alla inkommande överföringar debiteras. Om en inkommande överföring inte överensstämmer med Kraven för Shopifys distributionsnätverk tar hanteringen längre tid och avgifterna kan bli högre.

För att minska kostnaderna för inkommande mottagningar ska du se till att överföringar är kompatibla och har exakta kvantiteter inom alla kvantitetsintervall du anger. För mer information om kvantitetsintervall, se Lägg till intervall till inkommande kvantiteter.

Grosshandel

Grossistordrar debiteras separat från detaljhandelsordrar. För information om grossistavgifter, klicka på radartikeln under Specialprojekt. En CSV-fil finns tillgänglig för nerladdning med information om varje försändelse.

Returnera till avsändare-leveranser

Om en försändelse inte kan nå sin slutliga destination kommer transportören att returnera den till den ursprungliga avsändaren. Detta kallas för en returnera till avsändare-leverans (RTS). Hantering av RTS-leveranser debiteras baserat på när returen hanteras. En CSV-fil finns tillgänglig för nerladdning med information om varje försändelse. För mer information om hur du hittar CSV-filen, se Visa avgifter för Shopifys distributionsnätverk.

Specialprojekt med mervärde

Du kan begära att specialprojekt med mervärde slutförs på distributionscentret för din räkning. Dessa förfrågningar kan inkludera tjänster såsom sammansättning, produktsammansättning och produktanpassning. Specialprojekt medför extra avgifter.

När du begär ett specialprojekt får du en tids- och kostnadsuppskattning som du ska granska och godkänna. När arbetet är slutfört visas denna kostnad i din faktura för Shopifys distributionsnätverk.

För mer information, se Skicka specialprojekt.

Se avgifter för Shopifys distributionsnätverk

En sammanställning av dina avgifter hittar du på din månatliga Shopify-faktura.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Fakturering i din Shopify-admin.
 2. Klicka på fakturan i avsnittet Senaste fakturor.
 3. Klicka på avsnittet Appar i fakturan.

Om du vill ha en mer detaljerad sammanställning över dina tidigare avgifter från appen för Shopifys distributionsnätverk klickar du på Fakturering > Exportera till CSV. Fyra CSV-filer laddas ner till din dator i en zip-fil:

 • pick_and_pack_charges.csv
 • shipping_charges.csv
 • special_project_charges.csv
 • storage_charges.csv

Öppna filerna för en mer detaljerad sammanställning av varje kostnadstyp.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis