Lageraviseringar

Shopify använder en produktvariants försäljningshistorik och den kvantitet som finns tillgänglig på en distributionscentral för att uppskatta hur många dagar ditt lager räcker för en produktvariant.

Visa lagerförteckning

Från Shopifys distributionsnätverk klickar du på Lager i appen för Shopifys distributionsnätverk för att se hur många dagar av lagervaror du har kvar för en variant i ett distributionscentret.

Antal dagar kvar i lager visas i den sista kolumnen i tabellen.

Observera: Antalet dagar kvar i lager är endast en uppskattning av tillgängligheten för produktvarianter som har minst 3 månaders försäljningsdata. Om Shopify inte har tillräckligt med information om en produktvariants försäljningshistorik visas meddelanndet*Inga data* i kolumnen.

Ställ in lageraviseringarna

Du kan ställa in aviseringar för att påminna dig om att fylla på lagret som finns i lager vid distributionscenter, baserat på det förväntade antalet dagar som ditt lager kommer att räcka. Du får ett meddelande när antalet dagar med lagervaror för en variant understiger det minsta antal som du har angett. Lagermeddelanden visas i din app för Shopifys distributionsnätverk på flikarna Översikt och Lager.

Steg:

  1. Klicka på Inställningar i appen för Shopifys distributionsnätverks.
  2. I avsnittet Lagerinställningar anger du det minsta antalet lagerdagar du behöver för dina produkter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis