Orderbearbetning

För att Shopifys distributionsnätverk (SFN) ska kunna behandla dina ordrar korrekt måste du se till att du har förberett dina produkter. Om du behöver ändra dina produktinställningar, såsom SKU, ska du kontakta distributionsteamet innan du gör ändringen.

Om du vill att SFN ska leverera ditt paket snabbare till kunder kan du uppgradera fraktsedeln för din order.

Granska följande process för att lära dig hur Shopifys distributionsnätverk behandlar beställningar, och vad du kan göra för att förhindra eventuella behandlingsfel.

Distributionskrav

Shopifys distributionsnätverk (SFN) distribuerar ordrar endast om de uppfyller de följande villkor:

 • produktvarianterna har följande inställningar: - SKU finns i din Shopify-administratör

  • SKU är unik
  • variantidentifierare är unik
  • streckkoden får inte vara tom
  • streckkodsfältet matchar streckkoden på den fysiska produkten
  • variantlagret är inställt till att hanteras av SFN
 • alla lager för ordern är tillgängliga

 • leveransadressen är giltig

 • ordern är markerad som betald

Distributionsprocessen

 1. En kund lägger en order i din butik.

 2. När ordern har markerats som betald får Shopifys distributionsnätverk ett meddelande om att en order har lagts.

 3. Shopifys distributionsnätverk verifierar att den kan behandla ordern baserat på distributionsvillkoren.

 4. Shopifys distributionsnätverk fastställer datumet när leveransen ska genomföras, vilken leveranstjänst som ska användas och vilken distributionscentral som kan distribuera ordern.

 5. En öppen distribution skapas i din Shopify-administratör.

 6. En distributionscentral plockar, packar och bifogar fraktetikett och följesedel till leveransen.

 7. Distributionscentret schemalägger en upphämtning med transportföretaget.

 8. Transportören anländer till distributionscentret, plockar upp leveransen och skickar en avisering till Shopifys distributionsnätverk.

 9. Shopifys distributionsnätverk uppdaterar distributionen i din Shopify-administratör med spårningsnumret som distributionscentret tillhandahåller. Om alla radartiklar är distribuerade markeras ordern som distribuerad.

 10. Transportören transporterar paketet genom sitt nätverk och levererar det till kundens adress.

Visa dina aktiva distributioner

I fliken Översikt i din app för Shopifys distributionsnätverk kan du se dina aktiva ordrar.

Aktiv order kan ha följande status:

 • Godkända - Ordrar som har godkänts av Shopifys distributionsnätverk men som ännu inte har tilldelats ett distributionscenter.
 • Behandlas - Ordrar som har tilldelats ett distributionscenter.
 • Parkerade - Ordrar som antingen behöver mer information eller inte kan distribueras. För mer information, se Parkerade distributioner.
 • Returnerade - Ordrar som skickas tillbaka till ett SFN-distributionscenter eftersom paketet märkts som retur till avsändaren.

Klicka på Visa ordrar för att visa alla aktiva ordrar. Om du vill se ordrar med endast en av dessa etiketter klickar du på Visa i etikettens kolumn.

Pausade distribueringar

Om det är problem med leveransadressen för en order, till exempel om adressen inte är giltig eller om landet inte stöds, kommer distributionen av ordern att pausas och en aviserings-banner visas i appen för Shopifys distributionsnätverk. En Order hold (SFN)-tagg och en felspecifik tagg tillämpas även för ordern i din Shopify-administratör.

Från appen för Shopifys distributionsnätverk kan du se ordrarna med pausade distribueringar, avbryta pausade distribueringar eller aktivera distribueringar.

Om du inte har en avisering om antalet pausade distribueringar i appen för Shopifys distributionsnätverk har du inga pausade distribueringar.

Visa pausade distribueringar

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar > Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på Visa i kolumnen VÄNTANDE på fliken Översikt.
  1. Valfritt: Klicka på ordern för att få reda på orsaken till att den är parkerad.

Aktivera pausade distribueringar

Se till att du åtgärdar orsaken till att ordern har parkerats innan du begär distribution igen.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till Appar > Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på Visa i kolumnen Väntandefliken Översikt.
 3. Uppdatera adressen i ordern för varje distribution som du vill aktivera:

  1. Klicka på ordernumret.
  2. Klicka på Redigera i avsnittet Leveransadress.
  3. Uppdatera adressen och klicka sedan på Spara.
 4. Välj de distributioner som du vill aktivera.

 5. Klicka på Åtgärder och sedan på Begär distribution.

Begär distribution

Du kan begära att en order distribueras när som helst, inklusive innan Fördröjning för betalda ordrar har slutförts. Du kan ställa in fördröjning av betalda ordrar på sidan Inställningar i SFN-appen.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar > Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på Visa i kolumnen VÄNTANDE på fliken Översikt.
  1. Välj den order, eller flera ordrar, som du vill distribuera. 4. Klicka på Fler åtgärder och sedan på Begär distribution.

Beställa en återleverans

När du skickar en order igen måste du kopiera den ursprungliga ordern så att kunden kan ta emot e-postmeddelanden om leverans för den nya leveransen. Du kan göra ordern gratis genom att tillhandahålla en 100 % rabatt och gratis frakt. Du kan märka ordern som en återleverans via en tagg eller orderanteckning så att det är uppenbart varför ordern gjordes.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.
 2. Klicka på ordern som du vill skicka vidare.
 3. Klicka på Fler åtgärder och sedan på Duplicera.
 4. Lägg till ytterligare information om ordern: - Klicka på Lägg till frakt och välj en fraktkostnad. Om du inte vill ta betalt för fraktkostnader väljer du Fri frakt.

  • Valfritt: Klicka på Lägg till rabatt och tillämpa en rabatt på 100 %.
  • Valfritt: I taggar, lägg till en tagg om ordern som en återleverans, till exempel Reshipment eller Reorder.
  • Valfritt: Lägg till en anteckning om ordern som en återleverans i anteckningar.
  • Valfritt: Klicka på skatter för att justera eventuella skatteinställningar för ordern.
 5. Slutför ordern: - Om du inte tar betalt för ordern klickar du på Markera som betald och sedan på Skapa order.

  • Om du debiterar kunden för ordern och kunden måste slutföra betalningen, klicka då på Skicka faktura och fyll i e-postmeddelandet.
  • Om du debiterar kunden för ordern och har deras betalningsuppgifter, klicka då på Betala med kreditkort och ange betalningsuppgifterna.
  • Om du väntar på att få betalning utanför Shopify, klicka på Markera som väntande, välj betalningstyp och klicka sedan på Skapa order.

Vanliga orderbehandlingsfel

Granska de vanligaste orsakerna till varför en order inte behandlades och hur du åtgärdar dem.

Ingen distributionscentralplats

Varje variant måste ha Shopifys distributionsnätverk listad som en plats med tillgängligt lager. Se till att det bara finns ett Shopify-distributionsnätverk listat som en plats i din Shopify-administratör och att varje variant listar det Shopify-distributionsnätverket i sina variantinställningar.

Ogiltig leveransadress

Om en leveransadress inte går att verifiera visas ett meddelande i appen Shopifys distributionsnätverk som begär att du uppdaterar adressen. Ordern innehas av Shopifys distributionsnätverk tills du uppdaterar adressen och adressen kan verifieras. När adressen har verifierats kan du begära att ordern distribueras och sedan skickas till den nya adressen.

Produkten hanteras inte av Shopify

För att hantera Shopifys distributionsnätverk ska hantera en order måste varje radartikels variant ha Lagerhantering av-inställningen inställd på Shopify.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis