Förgrupperade kit

Du kan be Shopifys distributionsnätverk (SFN) om att skapa förgrupperade kit med specialförpackningar eller -hantering för dina produkter innan du mottar ordrar för dina kit.

Förgrupperade kit kräver ett specialprojekt för att grupperingsarbetet ska påbörjas. Förgrupperade kit kan innehålla produkter som säljs separat, till exempel en T-shirt eller artiklar som du inte säljer till kunder, till exempel specialförpackningar för flera kit bestående av T-shirts. Förgrupperade kit lagras som kit på distributionscenter tills de plockas för att distribuera ordrar.

Lagerhållningsenheten (SKU) för ett kit kallas för kit-SKU, medan produkterna i kittet har komponent-SKU:er. Förgrupperade kit har även specialförpackningar med separata förpacknings-SKU:er.

Om du vill att SFN endast ska gruppera dina produkter när du har mottagit en order och du inte behöver specialförpackningar eller hantering för dina kit, kan du ställa in paket för dina produkter.

Be om förgrupperade kit

Se till att dina kit uppfyller följande krav innan du begär förgrupperade kit:

  • Alla SKU:er måste uppfylla SFN-produktkriterierna.
  • Alla SKU:er för kit, komponenter och förpackning måste vara produkter i SFN-appen.
  • Alla SKU:er för komponenter och förpackningar för kitet måste ha tillgängligt lager hos SFN.

När du har ställt in dina krav kan du skapa ett specialprojekt för att be SFN om att förgruppera dina kit.

Justera dina förgrupperade kit

Om du vill justera dina förgrupperade kit måste du ta bort det tidigare kittet och skapa ett nytt. Innan du justerar dina förgrupperade kit måste du slutföra följande uppgifter:

  • Skapa en ny produkt för den nya kit-SKU:n i din Shopify-administratör och i SFN-appen. Om du vill att det mesta av informationen ska vara densamma kan du duplicera din gamla kit-produkt för att skapa den nya.
  • Ställ in din gamla kit-produkt till otillgänglig på alla försäljningskanaler för att förhindra att dina kunder köper den. Om du vill fortsätta sälja kittet kan du göra din nya kit-produkt tillgänglig på försäljningskanaler och göra förbeställningar innan ditt nya kit grupperas.
  • Om du fortfarande har öppna ordrar att distribuera i det kit du vill justera, måste alla dessa ordrar distribueras eller annulleras.

När du har ställt in dina krav kan du skapa ett specialprojekt för att be SFN om att justera dina förgrupperade kit. Se till att du inkluderar följande information i Instruktionerna för din förfrågan:

  • De gamla och nya kit-SKU:erna.
  • De komponent-SKU:er och deras kvantiteter som ska tas bort från kittet.
  • De komponent-SKU:er och deras kvantiteter som ska läggas till i kittet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis