Priser och avgifter

Avgifter från Shopifys distributionsnätverk (SFN) läggs till din Shopify-faktura vid olika tillfällen:

  • i slutet av dagen
  • i slutet av kalendermånaden

Till exempel läggs alla dina plocknings- och packningsavgifter för en dag till din Shopify-faktura nästa dag, men alla dina lagringsavgifter för en månad läggs till i slutet av den kalendermånaden. Läs mer om SFN-prissättning och -avgifter.

Dina SFN-avgifter visas på sidan för Avgifter i SFN-appen, medan dina räkningar visas på Faktureringssidan i din Shopify-administratör.

Sammanfattning av prissättning och avgifter

SFN-prissättningen består av följande avgifter och deras faktureringsfrekvenser:

SFN-avgifter och faktureringsfrekvenser
Avgifter Beskrivning Faktureringsfrekvens
Plockning och packning Plocknings- och packningsavgifter debiteras för varje order som distribuerats. Plocknings- och packningsavgifter inkluderar plockning, packning, förpackningsartiklar, anpassade förpackningsartiklar, flerplockning och tillägg av marknadsföringsmaterial i leveransen. Daglig
Förpackningsmaterial Förpackningsavgifter debiteras för varje order som distribueras om förpackningen inte ingår i plocknings- och packningsavgifterna. Daglig
Transport Transportavgifter debiteras för varje leverans som görs med SFN-tjänster. Avgifterna baseras på leveransmetoden och den fakturerbara vikten. Beroende på ditt avtal kan avgifterna även inkludera zonprissättning eller kostnadskort. Daglig
Lagring Lagringsavgifter beräknas genom att multiplicera den totala volymen varianter i kubikfot, antal varianter och lagringskostnad. Lagringsavgifter beräknas och registreras nattligen på SFN-utdraget. De grupperas tillsammans och skickas till Shopify-fakturering månatligen i slutet av SFN-faktureringsperioden. Månatligen
Specialprojekt Avgifter för specialprojekt är en timavgift för eventuellt extra arbete som ett lager måste utföra för att distribuera dina förfrågningar, som inte ingår i plocknings- och packningsavgifter. Månatligen

Grossistordrar debiteras separat. Läs mer om avgifter för specialprojekt för grossistordrar.

Plock- och förpackningsavgifter

När en kund lägger en order plockar SFN ut beställda artiklar och förpackar dem. Avgifter för plockning och packning, inklusive debitering för tillbehör, marknadsföringsinsatser, klistermärken och märkta lådor, definieras på sidan för prissättning i SFN-appen.

Om din anpassade förpackning tar slut hos SFN och en order skickas med SFN:s egna förpackning, kan du bli debiterad för de tillbehör som används. Distributionscentret avgör vilken förpackning som ska användas. Om en order kräver mer förpackning än förväntat kan du bli debiterad högre plocknings- och packningsavgifter.

Transportavgifter

Transportavgifter är fraktkostnaderna som debiteras per leverans. De inkluderar leveransmetoden och fakturerbar vikt. Beroende på ditt avtal kan transportavgifter även inkludera zonprissättning eller kostnadskort.

Kostnaden för att skicka varje order baseras på följande faktorer:

  • transportören, som bestäms av den leveranstjänst som kunden väljer i kassan
  • den debiterbara vikten för varje paket
  • antalet fraktzoner genom vilka en försändelse färdas

Budtjänst

Vilken transportörstjänst som väljs ut för att leverera dina ordrar baseras på vilken tjänst du kartlade dina fraktkostnader till. Läs mer om hur du kartlägger dina fraktkostnader.

Fakturerbar vikt

Fakturerbar vikt bestäms utifrån följande mått:

Du faktureras för den typ av vikt som är högre. Anledningen till detta är att både vikt och storlek är viktiga faktorer för transportörer. Vikt påverkar faktorer såsom bränslekostnader och vilka fordon som kan användas, medan storlek påverkar antalet paket som kan läggas i ett fordon.

Om du till exempel säljer en kudde är paketvikten väldigt låg, men paketmåtten är stora och tar upp mer utrymme i ett fordon. Som ett resultat av detta debiteras den fakturerbara vikten baserat på dimensionell höjd och inte paketvikten.

Paketvikt

Paketvikten är summan av vikten för var och en av varianterna i leveransen, tillsammans med förpackningen.

Väg leveransen med hjälp av en våg för att beräkna paketets vikt.

Dimensionell vikt

Dina standardförpackningsdimensioner skickas till din transportör tillsammans med vikten på din order för att beräkna fraktkostnaden för din kund.

Dimensionell höjd bestäms av transportören genom att lägga till volymen för alla varianter i en försändelse och sedan dividera denna volym i tum med en dimensionell divisor. Den dimensionella divisorn är ett fast nummer som bestäms av varje transportör, till exempel är 166 den dimensionella divisorn för amerikanska leveranser.

Zonbaserad prissättning

I USA använder SFN zonbaserad prissättning för att bestämma kostnaden för leverans av dina ordrar. I zonbaserad prissättning är USA indelat i geografiska zoner och en försändelses leveranskostnad beräknas utifrån antalet zoner som den kommer in i.

Fraktzoner i USA

Om du lagerför produkter i flera SFN-lager över olika zoner kan dina försändelser färdas genom färre zoner, vilket medför lägre övergripande leveranskostnader.

Prissättningen baseras på ditt kostnadskort. Ett kostnadskort anger det pris som kommer att debiteras baserat på fraktzon och den debiterbara vikten på din leverans.

Baserat på vald fraktkostnad väljer SFN den bästa transportören och posttjänsten för att passa leveranstiden. Alla kostnader följer en blandad kostnadsmodell för att få konkurrenskraftiga priser för alla fraktzoner. SFN stödjer inte transportörsspecifika fraktkostnader.

Lagringsavgifter

Lagringsavgifter beräknas genom att multiplicera den totala volymen varianter i kubikfot, antal varianter och lagringskostnad. Lagringsavgifter beräknas dagligen baserat på lagerantal men debiteras månadsvis i din SFN-faktureringsperiod.

Endast tillgängligt lager redovisas. Tillgängligt lager är de lagervaror som lagras på ett distributionscenter. Detta inkluderar tilldelat lager, vilket är lager som har reserverats för att distribuera ordrar men ännu inte har lämnat distributionscentret.

Inkommande lager, restnoterat lager och andra lagervärden räknas inte.

Avgifter för specialprojekt

Specialprojekt är ytterligare tjänster utöver leverans som utförs av ett distributionscenter, till exempel:

  • grossistordrar
  • returer
  • specialprojekt med mervärde

Avgifter för returer och specialprojekt med mervärde registreras i din SFN-faktura så snart de inträffar.

Specialprojekt faktureras per timme och har en minsta avgift på en timme. Kostnader för dina specialprojekt finns i avsnittet Avgifter i SFN-appen om du klickar på Visa prissättning.

Inkommande mottagning

När ett distributionscenter mottar en inkommande överföring debiteras den tid det tar att organisera och ta emot varianterna som Avgifter för inkommande överföring. Dessa avgifter skapas och faktureras inom en vecka från det att överföringen har mottagits.

Se till att dina inkommande överföringar uppfyller SFN-kraven för att undvika extra kostnader och fördröjningar.

Grosshandel

Grossistordrar debiteras separat från detaljhandelsordrar. Klicka på artikeln under Specialprojekt för mer information om grossistavgifter. En CSV-fil som innehåller uppgifterna för varje försändelse är tillgänglig för nedladdning.

Returnera till avsändare-leveranser

Om en försändelse inte kan nå sin slutdestination returnerar transportören den till den ursprungliga avsändaren. Denna försändelse kallas för Åter till avsändaren (RTS). Behandling av RTS-försändelser debiteras baserat på när returen behandlas. En CSV-fil finns tillgänglig för nedladdning med uppgifter om varje försändelse. Läs mer om hur du får tillgång till dina SFN-avgifter.

Specialprojekt med mervärde

Du kan begära att distributionscentret slutför specialprojekt med mervärde för din räkning. Dessa förfrågningar kan inkludera tjänster såsom sammansättning, produktmontering och produktanpassning. Specialprojekt medför extra avgifter.

När du begär ett specialprojekt får du en tids- och kostnadsuppskattning som du ska granska och godkänna. När arbetet är slutfört visas denna kostnad på din SFN-faktura.

Läs mer om att skicka specialprojekt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis