Priser och avgifter för tjänster inom Shopifys distributionsnätverk i Kanada

Avgifter från Shopifys distributionsnätverk (SFN) läggs till din Shopify-faktura olika ofta beroende på avgiftstypen:

  • i slutet av dagen
  • i slutet av kalendermånaden

Till exempel läggs alla dina avgifter för plockning och packning till i din Shopify-faktura nästa dag, medan alla dina lagringsavgifter för en månad läggs till i slutet av den kalendermånaden.

Dina SFN-avgifter visas på avgiftssidan i SFN-appen.Du kan komma åt detaljerad information om dina SFN-avgifter genom att klicka på Visa uppgifter för månaden på avgiftssidan i SFN-appen.Dina fullständiga fakturor visas på faktureringssidan i din Shopify-admin.

Du kan komma åt definitioner för dina olika avgifter i SFN-appen genom att gå till Avgifter > Visa prissättning.

Sammanfattning av prissättning och avgifter i Kanada

Följande tabell beskriver SFN-avgifter och motsvarande faktureringsfrekvens i Kanada.

SFN-avgifter och faktureringsfrekvenser
Avgifter Beskrivning Faktureringsfrekvens
Plockning och packning Avgifter för plockning och packning debiteras för varje order som distribueras. Avgifter för plockning och packning debiteras för den första plockningen och för varje ytterligare plockning på ordrar som innehåller mer än en artikel. Daglig
Förpackningsmaterial Avgifter för förpackningsmaterial debiteras för varje order som är distribueras. Dessa avgifter inkluderar kostnaden för vanliga kuvert, lådor och andra tillbehör som används för att packa varje order. Daglig
Transport Transportkostnader debiteras för varje leverans som görs med SFN-tjänster. Avgifterna är beroende av leveransmetoden och den fakturerbara vikten. Daglig
Lagring Lagernivåer bedöms dagligen genom att beräkna dina dagliga SKU-nivåer och dra av enheter som mottagits under de senaste 180 dagarna. Lagringsavgifter för enheter som är äldre än 180 dagar beräknas genom att multiplicera den totala volymen av varianter i kubikfot, antalet varianter och lagringskostnaden. Lagringsavgifter beräknas och registreras nattligen på SFN-utdraget. Dessa avgifter grupperas tillsammans och skickas till Shopify-fakturering månatligen i slutet av SFN-faktureringsperioden. Månatligen
Speciella projekt Om ett speciellt projekt kräver extra jobb för SFN-personal som inte är inkluderat i "plockning och packnings"-avgifterna så debiteras du en timavgift. Månatligen

Plock- och förpackningsavgifter

När en kund lägger en order plockar SFN artiklarna som beställdes och paketerar dem. Plock- och förpackningsavgifter debiteras per fulfillment. Varje distribution debiteras en avgift för första plockning och för distributioner som innehåller flera artiklar debiteras extra plockavgifter för varje extra artikel.

Avgifter för förpackningsmaterial

Avgifter för förpackningsmaterial täcker kostnaden för de tillbehör som behövs för att packa varje leverans. Dessa avgifter debiteras per distribution. Kostnaden varierar beroende på typ och storlek på förpackning som används för varje order.

Transportavgifter

Transportavgifter är fraktkostnaderna som debiteras per leverans. Transportavgifter inkluderar leveransmetoden och fakturerbar vikt. Beroende på ditt avtal kan transportavgifter även inkludera zonprissättning eller kostnadskort.

Kostnaden för att skicka varje order baseras på följande faktorer:

  • budföretagets service, vilken avgörs av den leveranstjänst som kunden väljer i kassan
  • den debiterbara vikten för varje paket
  • fraktzonen för destinationen för ordern

Fakturerbar vikt

Fakturerbar vikt bestäms utifrån följande mått:

Du faktureras för den typ av vikt som är högst eftersom både vikt och storlek är viktiga faktorer för budföretag. Vikten påverkar transportfaktorer såsom bränslekostnader och vilka fordon som kan användas. Storleken påverkar antalet paket som kan läggas in i ett fordon.

Om du till exempel säljer en kudde är paketvikten väldigt låg, men paketmåtten är stora och tar upp mer utrymme i ett fordon. Som ett resultat av detta debiteras den fakturerbara vikten baserat på dimensionell höjd och inte paketvikten.

Paketvikt

Paketvikten är summan av vikten för var och en av varianterna i leveransen, tillsammans med förpackningen.

Väg leveransen med hjälp av en våg för att beräkna paketets vikt.

Dimensionell vikt

Dina standardförpackningsdimensioner skickas till din transportör tillsammans med vikten på din order för att beräkna fraktkostnaden för din kund.

Dimensionell vikt bestäms genom att lägga till volymen för alla varianter i en försändelse och sedan dividera denna volym i tum med en dimensionell divisor. Den dimensionella divisorn är ett fastställt tal som bestäms av varje transportör. Till exempel är den dimensionella divisorn 139 för leveranser som har ursprung i Kanada.

Zonbaserad prissättning

I Kanada använder SFN zonbaserad prissättning för att bestämma kostnaden för leverans av dina ordrar. För denna zonbaserade prissättning är Kanada indelat i geografiska zoner och en försändelses fraktkostnad beräknas baserat på destinationens fraktzon för ordern.

Prissättningen baseras på ditt kostnadskort. Ett kostnadskort anger det pris som kommer att debiteras baserat på fraktzon och den debiterbara vikten på din leverans.

Baserat på vald fraktkostnad väljer SFN den bästa transportören och posttjänsten för att passa leveranstiden. Alla kostnader följer en blandad kostnadsmodell för att få konkurrenskraftiga priser för alla fraktzoner. SFN stödjer inte transportörsspecifika fraktkostnader.

Lagringsavgifter

Varje lagerenhet som mottagits av SFN lagras gratis i 180 dagar. Därefter debiteras lagringsavgifter med en avgift på 2,25 USD/kubikfot. Snabbsäljande SKU:er kanske aldrig debiteras för lagring tack vare omsättningen, och du kan spara pengar genom att skapa inkommande varor oftare och i mindre partier. Om du säljer minst lika många enheter som du har inkommande under de senaste 180 dagarna kommer du inte att debiteras några lagringsavgifter.

Lagringsavgifter debiteras endast för tillgängligt lager. Tillgängligt lager är det lager som lagras på ett distributionscenter och är tillgängligt för försäljning. Returnerade artiklar som har återgått i lager ingår i ditt tillgängliga lagerantal.

Lagringsavgifter debiteras inte för lager under mottagningsprocessen, restnoterat lager eller andra lagerinventeringar. Lagringsavgifter beräknas dagligen och faktureras månadsvis.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis