Förauktoriserade returer till Shopifys distributionsnätverk

Genom att välja att inkludera en förauktoriserad retursedel i leveranser kan du göra det möjligt för kunder att returnera produkter till Shopifys distributionsnätverk (SFN) utan att behöva skapa en retur manuellt i din Shopify-admin. Leveranser som skickas inom USA från SFN-distributionscenter i USA är berättigade till att ha förauktoriserade retursedlar inkluderade.

Aktivera förauktoriserade returetiketter

Du kan välja att ha en förauktoriserad retursedel inkluderad i alla leveranser, eller endast för ordrar över ett valt värde.När du har aktiverat förauktoriserade returetiketter debiteras du för alla artiklar som returneras av kunder och som behandlas av SFN.Få tillgång till ditt SFN-priskort för att visa information om prissättning.

Innan du aktiverar förauktoriserade returetiketter

Innan du aktiverar förauktoriserade returetiketter, ställ in returregler för dina produkter som är distribuerade av SFN.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Fulfillment Network.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Inställningar.

 5. Klicka på Hantera returer.

 6. I Förauktoriserade retursedlar, klicka på Hantera.

 7. Om du vill inkludera en förauktoriserad retursedel i alla ordrar väljer du Inkludera för alla ordrar. Annars väljer du Inkludera endast för ordrar över ett värde av och anger ett värde.

 8. Klicka på Spara.

När du har aktiverat förauktoriserade retursedlar ingår etiketter i berättigade ordrar som skickas till SFN för distribution.

Skriv ut en förauktoriserad retursedel igen

Om en förauktoriserad retursedel förloras eller är skadad kan du skriva ut retursedeln igen för att skapa en PDF-kopia som du sedan kan skicka till din kund.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Fulfillment Network.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Returer.

 5. För statusfiltret väljer du Väntande.

 6. Klicka på ordern för vilken du vill skriva ut en förauktoriserad retursedel.

 7. Klicka på Skriv ut etiketten igen.

En PDF-returetikett laddas ner som du sedan kan skicka till din kund för att de ska kunna skriva ut den.

Få tillgång till ordrar med en förauktoriserad retursedel

När en transportör skannar en förauktoriserad retursedel visas returen som förauktoriserad på fliken Returer i SFN-appen. Innan SFN-personal granskar returen på distributionscentret och avgör vilka varor som ingår listas alla artiklar från den ursprungliga ordern på sidan retursammanfattning. När inspektionen är klar innehåller sammanfattningen följande information:

 • returnumret
 • artiklarna som listas i returen
 • om artiklarna togs emot
 • artiklarnas skick
 • om artiklarna skickades tillbaka till lager eller kasserades

Du kan utfärda en återbetalning när som helst under returprocessen, även om SFN-personal inte har slutfört bearbetningen av returen. När SFN-personal är klara med att kontrollera de returnerade artiklarna får du ett e-postmeddelande som innehåller en länk för att utfärda en återbetalning för ordern i din Shopify-admin.

Om du erbjuder fri returfrakt, eller om du vill ändra det belopp som återbetalas på grund av skadade varor, kan du anpassa det belopp som återbetalas till kunden. Läs mer om att utfärda återbetalning.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis