Ställa in regler för produkter som returneras till Shopifys distributionsnätverk

Du kan ställa in regler för vad som händer med produkter som returneras till Shopifys distributionsnätverk (SFN). Returregler konfigureras för varje produkt-SKU. Reglerna kan konfigureras baserat på villkoret för den produkt som returneras.

För produkter som returneras i bearbetningsbart skick kan du ställa in en regel för SFN-personal att ersätta en saknad plastpåse eller streckkod och sedan fylla på produkten i lagret. Om du inte har den här inställningen aktiverad och en produkt returneras i bearbetningsbart skick, sätter SFN-personal produkten åt sidan för senare granskning och kontaktar dig för att diskutera hur produkten ska hanteras.

Du kan välja att antingen kassera eller skicka tillbaka produkter som returneras i icke säljbart skick. Produkter som inte kan säljas inkluderar begränsade artiklar som returneras i öppnat eller använt skick. Läs mer om att returnera begränsade artiklar.

Du kan när som helst göra ändringar i dessa regler. Om en retur redan behandlas när du ändrar en regel som påverkar en produkt som ingår i returen, följer SFN-personal regeln som är aktiv när returen behandlas.

Konfigurera returregler för en enkel produkt

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Fulfillment Network.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Inställningar.

 5. Klicka på Hantera returer.

 6. I avsnittet Hantering av returnerade artiklar klickar du på Hantera.

 7. Bredvid den produkt som du vill ändra väljer du Ersätt plastpåsar eller streckkod.

 8. Klicka på Spara.

Upprepa denna process för att aktivera den här inställningen för varje produkt som du vill att SFN-personal ska omarbeta och fylla på lagret med. Du kan även ställa in returregler i bulk.

Konfigurera returregler för produkter med en massåtgärd

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Fulfillment Network.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Inställningar.

 5. Klicka på Hantera returer.

 6. I avsnittet Hantering av returnerade artiklar klickar du på Hantera.

 7. Markera produkterna som du vill ändra.

 8. I kolumnen Återbearbetningsbart skick klickar du på Ändra valt och väljer sedan ett av följande alternativ:

  • Om du vill kasta returnerade produkter väljer du Gör ingen återbearbetning.
  • Om du ersätta en saknad plastpåse eller streckkod och fylla på lagret med produkter, välj Återbearbeta.
 9. Klicka på Spara.

Skicka tillbaka produkter som returneras i icke säljbart skick

Genom att välja Skicka tillbaka lagras produkter som returneras i ett osäljbart skick tillfälligt i ett Shopify-lager och returneras sedan till önskad destination i USA vid ett senare sent tillfälle.

Produkter skickas tillbaka till dig efter att den totala vikten av produkten uppgår till cirka 25 pund eller om en produkt har lagrats i mer än 30 dagar.

Avgifter för att skicka tillbaka debiteras per leverans och baseras på leveransens totala vikt.

Priser för att skicka tillbaka
Paketvikt (i lbs) Pris per paket (i USD)
5 12 USD
15 18 USD
25 25 USD

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Fulfillment Network.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Inställningar.

 5. Klicka på Hantera returer.

 6. I avsnittet Hantering av returnerade artiklar klickar du på Hantera.

 7. Markera produkterna som du vill ändra.

 8. I kolumnen Osäljbar klickar du på Ändra valt och väljer sedan Skicka tillbaka till din plats.

 9. I avsnittet Skicka tillbaka till din plats väljer du den destination du vill att produkterna ska skickas till.

 10. Klicka på Spara.

 11. Valfritt: I avsnittet e-postaviseringar, markera kryssrutan Skicka tillbaka försändelser om du vill att e-postmeddelanden ska skickas automatiskt när en försändelse som innehåller artiklar som inte kan säljas skickas till din plats.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis