Leveranslöfte i Shopifys distributionsnätverk

En leveransutfästelse är ett engagemang för din kund som anger ett maximalt antal dagar mellan det datum då de lägger sin order och det datum när orderleverans görs eller ett försök görs. Shopifys distributionsnätverk (SFN) erbjuder leveransutfästelser för de flesta ordrar som skickas inom USA. Leveransutfästelser visas för berättigade amerikanska kunder på produktsidan, i kassan och på orderbekräftelsesidan.

En kunds behörighet till ett leveranslöfte beror på följande kriterier:

  • kundens plats
  • produkterna i ordern

De flesta amerikanska ordrar kvalificerar sig för en leveransutfästelse. Ingen leveransutfästelse visas om leveransen förväntas ta mer än fem arbetsdagar. Skapa en leveranspolicy för din butik för att förmedla leveransförväntningar till dina kunder när ingen leveransutfästelse lämnas. Läs mer om bästa praxis och exempel för leveranspolicy.

Din butiks inställningar kan påverka om ett leveranslöfte erbjuds och hur många dagar det innebär. Om du till exempel ställer in en orderbehandlingsfördröjning på 24 timmar visas längre leveranslöften. Om du förlänger orderbehandlingstiden eller sätter aktuell order som väntande kan leveranslöftet inte uppfyllas efter att en order har lagts.

Vissa teman eller temaändringar kan leda till att leveranslöfte visas felaktigt på produktsidor. Kontakta din SFN-kontohanterare för att få hjälp med att lösa eventuella problem med hur ditt tema visar leveranslöften.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis