Skicka in specialprojekt

Du kan begära att ett distributionscenter gör ytterligare arbete med dina leveranser utöver lagring och leverans av dina produkter, till exempel bifoga streckkoderna till dina produkter. Om du vill skicka en förfrågan skapar du ett specialprojekt i appen för Shopifys distributionsnätverk (SFN) i din Shopify-administratör.

Du kan begära specialprojekt för allt utöver det normala arbete som krävs för att behandla dina inkommande överföringar och ordrar:

 • produktsammansättning
 • produktanpassning
 • förgrupperade kit
 • kvalitetskontroll

Din förfrågan om ett specialprojekt skickas till en samordnare för handlarupplevelser, som godkänner eller avvisar förfrågan baserat på vissa krav.

Krav för ett specialprojekt

För att schemalägga och beräkna ett specialprojekt behöver SFN få information om uppgifterna för det arbete som begärs. Inkludera foton och videoklipp av processer för att se till att det blir korrekt. Varje specialprojekt, med undantag för märkning, har en minsta tid på en timme. Det innebär att om du skickar in ett projekt som tar mindre än en timme debiteras du fortfarande för en timmes arbete.

Varje förfrågan om specialprojekt måste innehålla följande:

 • alla SKU:er som är inblandade
 • allt utbud som inte är SKU som krävs
 • detaljerad monteringsanvisning (foton och videoklipp vid behov)
 • kvantiteter som krävs
 • förfallodatum för projektet
 • i tillämpliga fall, relaterade projekt eller inkommande överföringar
 • i tillämpliga fall, nya SKU: er som skapas
 • i tillämpliga fall, önskat distributionscenter

Process för specialprojekt

Begär först specialprojektet i SFN-appen i din Shopify-administratör. En samordnare för handlarupplevelser kommer att granska din förfrågan inom 48 timmar.

Om din förfrågan godkänns listas den i Specialprojekt > Åtgärd krävs i SFN-appen. Förfrågan kommer att ha tids- och kostnadsberäkningar som du behöver granska. När du har accepterat skickas projektet till distributionscentra.

Om din förfrågan avslås kommer den att listas i Specialprojekt > Nekade i din SFN-app. Möjliga orsaker kan vara följande:

 • brist på varulager
 • förfrågan anses vara utom kapacitet eller kompetens för lagret
 • nödvändiga redskap eller utrustning är inte tillgängligt

Begär ett specialprojekt

När du begär ett projekt, se till att du skriver detaljerade instruktioner för projektet.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till Appar > Shopifys distributionsnätverk > Specialprojekt.
 2. Klicka på Begär projekt.
 3. Välj projekttyp och klicka sedan på Bekräfta projekttyp.
 4. Ange ett namn för projektet. - Om du har valt ett Samling-projekt anger du SKU:er för de produkter som kräver gruppering i fältet Instruktioner.

 5. I Instruktioner anger du detaljerade instruktioner för ditt specialprojekt. Se till att du inkluderar all nödvändig information.

 6. Valfritt: Lägg till bilagor, till exempel foton eller videoklipp, i specialprojektet.

 7. Klicka på Begär projekt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis