Skicka in specialprojekt

Du kan begära att ett distributionscenter gör ytterligare arbete med dina leveranser utöver lagring och leverans av dina produkter, till exempel bifoga streckkoderna till dina produkter. Om du vill skicka en förfrågan skapar du ett specialprojekt i appen för Shopifys distributionsnätverk (SFN) i din Shopify-administratör.

Du kan begära specialprojekt för allt utöver det normala arbete som krävs för att behandla dina inkommande överföringar och ordrar. Specialprojekt inkluderar följande typer av arbete:

Din begäran om ett specialprojekt skickas till SFN-teamet, som godkänner eller avvisar begäran baserat på vissa krav.

Krav för ett specialprojekt

För att schemalägga och beräkna ett specialprojekt behöver SFN-teamet få information om uppgifterna för det arbete som begärs. Inkludera foton och videoklipp av processer för att se till att det blir korrekt. Varje specialprojekt, med undantag för märkning, har en minsta tid på en timme. Det innebär att om du skickar in ett projekt som tar mindre än en timme debiteras du fortfarande för en timmes arbete.

Varje förfrågan om specialprojekt måste innehålla följande:

 • alla SKU:er som är inblandade
 • allt utbud som inte är SKU som krävs
 • detaljerad monteringsanvisning (foton och videoklipp vid behov)
 • kvantiteter som krävs
 • förfallodatum för projektet
 • i tillämpliga fall, relaterade projekt eller inkommande överföringar
 • i tillämpliga fall, nya SKU: er som skapas
 • i tillämpliga fall, önskat distributionscenter

Process för specialprojekt

Du kan skicka in en begäran om specialprojektet i SFN-appen i din Shopify-administratör. När du har skickat in din begäran granskar SFN-teamet din begäran inom 48 timmar och godkänner eller avvisar sedan din begäran:

 • Om din begäran godkänns listas den i Specialprojekt > Åtgärd krävs eller Väntar på godkännande av offert i din SFN-app.
 • Om din förfrågan avslås kommer den att listas i Specialprojekt > Nekade av SFN i din SFN-app.

Granska följande tabell för mer information om status för specialprojekt och deras beskrivningar:

Status för SFN-specialprojekt
Status Beskrivning
Utkast Du har ännu inte skickat in begäran för ditt projekt.
Inskickad för granskning Din begäran om ett projekt är väntande och väntar på en granskning från SFN-teamet.
Väntar på godkännande av offert SFN-teamet har tillhandahållit en offert för att arbetet med ditt projekt ska påbörjas. Du måste granska offerten och sedan bekräfta eller avvisa din projektbegäran.
Bearbetas Ditt projekt bearbetas.
Åtgärd krävs Du måste granska din projektbegäran och sedan bekräfta eller avvisa den. Om du bekräftar skickas ditt projekt till distributionscentren.
Slutförd Ditt projekt har slutförts.
Avvisades av SFN Din projektbegäran avvisades av SFN-teamet. Projektbegäran kan avvisas på grund av brist på lager, otillgängliga verktyg eller utrustning som krävs eller för att de inte ligger inom lagrets kapacitet eller förmåga.
Avvisades av dig Du eller en annan medarbetare avvisade projektbegäran.
Avbruten Ditt projekt avbröts och kommer inte att slutföras.

Begär ett specialprojekt

När du begär ett projekt, se till att du skriver detaljerade instruktioner för projektet.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till Appar > Shopifys distributionsnätverk > Specialprojekt.
 2. Klicka på Begär projekt.
 3. Välj projekttyp och klicka sedan på Bekräfta projekttyp.
 4. Ange ett namn för projektet.
 5. I Instruktioner anger du detaljerade instruktioner för ditt specialprojekt. Om du har valt ett Monteringsprojekt anger du SKU:er för de produkter som kräver montering i textrutan Instruktioner. Se till att du inkluderar all nödvändig information.
 6. Valfritt: Lägg till bilagor, till exempel foton eller videoklipp, i specialprojektet.
 7. Klicka på Begär projekt.

Få tillgång till status för ditt specialprojekt

När du har skickat in ditt specialprojekt kommer SFN granska det inom två till tre dagar. Du kommer att få ett e-postmeddelande som anger om ditt specialprojekt har godkänts eller avvisats.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar, och klicka sedan på Shopifys distributionsnätverk.
 2. I avsnittet Uppgifter,

 3. Klicka på Klicka på godkänn specialprojekt.

 4. Klicka på det specialprojekt som du vill öppna.

 5. Gör något av följande i avsnittet projektgodkännande:

  • Klicka på Godkänn offert för att godkänna offerten och påbörja specialprojektet.
  • Klicka på Avvisa offert för att avbryta specialprojektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis