Koldioxidneutral leverans med Shopify Shipping

Från den 25 oktober 2021 till den 31 december 2021 kommer alla leveranser som skickas via Shopify Shipping från en amerikansk adress att vara koldioxidneutrala.

Behörighet

Berättigande till koldioxidneutral frakt är beroende av följande kriterier:

  • Fraktsedeln måste köpas via Shopify Shipping.
  • Adressen för leveransursprung måste vara en amerikansk adress, vilket innefattar Alaska, Puerto Rico och militära adresser.

Din butiksadress behöver inte vara i USA.

Kostnad för koldioxidneutral leverans via Shopify Shipping

Det tillkommer inga extra kostnader för koldioxidneutral leverans via Shopify Shipping. När du köper en fraktsedel som har en ursprungsadress i USA täcks kostnaden för att kompensera för koldioxidutsläpp från den leveransen av Shopify.

Om du använder Offset-appen betalar du inte för koldioxidkompensation för leveranser som görs via Shopify Shipping inom ett leveransursprung i USA.

Så här kompenseras koldioxidutsläppen

Varje leverans resulterar i att en viss mängd koldioxid släpps ut i atmosfären. Den mängd koldioxid som varje leverans släpper ut beräknas av Shopify och sedan köps koldioxidkompensation från Hobbyverksamheter för att göra leveransen koldioxidneutral.

Använda flera tjänster för koldioxidkompensation

Du kan kompensera för koldioxidutsläpp från dina leveranser på flera sätt, men endast en metod används för varje leverans. Kompensationsmetoderna har en rangordning för att avgöra vilken tjänst som ska tillhandahålla kompensationen:

  1. Alla Shopify-kampanjer – Dessa kampanjer, till exempel koldioxidneutral leverans under BFCM, prioriteras framför alla andra tjänster. Kostnaden täcks av Shopify.
  2. Shop Pay – Ordrar som betalas genom Shop Pay bidrar till initiativ för koldioxidkompensation via WeForest. Kostnaden täcks av Shopify.
  3. Shopify Shipping – Fraktsedlar som köps via Shopify Shipping och har ett leveransursprung i USA är koldioxidneutrala. Kostnaden täcks av Shopify.
  4. Offset-appen – Offset beräknar koldioxidutsläppen för var och en av dina leveranser och debiterar dig sedan för att kompensera för dessa utsläpp genom att bidra till initiativ för koldioxidkompensation via Pachama.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis