Granska adressformat

När du köper en fraktsedel via Shopify Shipping har varje budföretag olika förväntningar på leveransadressens format.

Adressigenkänning

När du anger en leveransadress för en fraktsedel kontrolleras adressen mot budföretagets databas. Om det finns en matchning kommer adressen garanterat att kännas igen av budföretaget. Om det inte finns någon matchning finns det ingen garanti för att adressen kommer att kännas igen, vilket kan leda till fel eller förseningar i frakten.

Adresser som känns igen

Om en adress är i ett giltigt format och har en matchning i budföretagets databas kommer den garanterat att kännas igen. Detta innebär att budföretaget kommer att acceptera fraktsedeln och att det inte kommer att bli några förseningar på grund av fel vid inläsning av fraktsedeln.

Gult bannerfel

Om du ser ett felmeddelande gällande en leveransadress i en gul banner är adressen i ett giltigt format men det finns ingen matchning i budföretagets databas. Detta innebär vanligtvis att det finns ett fel gällande hur adressen angavs. Du kan använda budföretagets leveransadresskontroll för att hitta den adress som transportföretaget använder.

Adresser som inte känns igen kan fortfarande användas och behöver inte nödvändigtvis påverka leveransen. Om du är säker på att en adress är korrekt kan du använda den okända adressen på fraktsedeln.

Om du behöver hjälp med dina leveransadresser ska du kontakta Shopify support.

Rött bannerfel

Om du ser ett felmeddelande gällande en leveransadress i en röd banner är adressen i ett felaktigt format och du kan inte köpa en fraktsedel till den. Du kan använda budföretagets leveransadresskontroll för att hitta det format som transportföretaget använder.

Om du behöver hjälp med dina leveransadresser ska du kontakta Shopify support.

Leveransadresskontroll

Använd följande redskap för att validera dina adresser.

Länkar till adresskontroller för varje budföretag
Transportör Verktyg
Usps USPS adresskontroll
Ups USPS adresskontroll
Canada Post Canada Posts adresskontroll
DHL DHL:s adresskontroll
Sendle Referensguide för Sendle Suburb

Leveransadresser till amerikanska militären

Militära e-postadresser i USA har ett unikt format som måste anges på rätt sätt. Ordern riskerar att inte komma fram till avsedd mottagare om adressen anges på fel sätt. Det finns tre olika typer av militära adresser i USA:

  • Army/Air Post Office (APO)
  • Fleet Post Office (FPO)
  • Diplomatic Post Office (DPO)

Se till att adressen är korrekt angiven innan du levererar ordern, om du får en order med leveransadress till amerikanska militären. Om kunden inte har angett leveransadressen på rätt sätt kan du redigera kundens adress med hjälp av följande riktlinjer:

  • Mottagarens namn måste anges i fältet för Namn, men rankningen är valfri.
  • PSC- och BOX-nummer för AP-adresser, eller UNIT- och BOX-nummer för FPO och DPO adresser måste båda finnas med i adressfältet.
  • Fältet för Stad får endast innehålla APO, FPO eller DPO. Ange inte stadens namn.
  • I fältet för Land/Region ska det stå USA.
  • Amerikanska försvarsmakten, Försvarsmakter i Europa eller Försvarsmakten vid Stilla havet måste väljas i fältet för Stat. Kunden kan ha angett plats i förkortat format som Armed Forces America (AA), Armed Forces Europe (AE) eller Armed Forces Pacific (AP).

Kontakta kunden som lagt ordern om du är osäker på någon adressinformation, för att få ett förtydligande.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis