Granska adressformat

När du köper en fraktsedel via Shopify Shipping har varje budföretag olika förväntningar på leveransadressens format.

Adressigenkänning

När du anger en leveransadress för en fraktsedel kontrolleras adressen mot budföretagets databas. Om det finns en matchning kommer adressen garanterat att kännas igen av budföretaget. Om det inte finns någon matchning finns det ingen garanti för att adressen kommer att kännas igen, vilket kan leda till fel eller förseningar i frakten.

Adresser som känns igen

Om en adress är i ett giltigt format och har en matchning i budföretagets databas kommer den garanterat att kännas igen. Detta innebär att budföretaget kommer att acceptera fraktsedeln och att det inte kommer att bli några förseningar på grund av fel vid inläsning av fraktsedeln.

Gult bannerfel

Om du ser ett felmeddelande gällande en leveransadress i en gul banner är adressen i ett giltigt format men det finns ingen matchning i budföretagets databas. Detta innebär vanligtvis att det finns ett fel gällande hur adressen angavs. Du kan använda budföretagets leveransadresskontroll för att hitta den adress som transportföretaget använder.

Adresser som inte känns igen kan fortfarande användas och behöver inte nödvändigtvis påverka leveransen. Om du är säker på att en adress är korrekt kan du använda den okända adressen på fraktsedeln.

Om du behöver hjälp med dina leveransadresser ska du kontakta Shopify support.

Rött bannerfel

Om du ser ett felmeddelande gällande en leveransadress i en röd banner är adressen i ett felaktigt format och du kan inte köpa en fraktsedel till den. Du kan använda budföretagets leveransadresskontroll för att hitta det format som transportföretaget använder.

Om du behöver hjälp med dina leveransadresser ska du kontakta Shopify support.

Leveransadresskontroll

Använd följande redskap för att validera dina adresser.

Länkar till adresskontroller för varje budföretag
Transportör Verktyg
Usps USPS adresskontroll
Ups Kontroll av USP-adress
Canada Post Canada Posts adresskontroll
DHL DHL:s adresskontroll
Sendle Referensguide för Sendle Suburb

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis