Ändra och annullera Shopify Shipping-etiketter

Om du behöver ändra på dina fraktsedlar kan du annullera dina fraktsedlar, göra ändringarna i beställningsuppgifterna och sedan köpa fraktsedlarna igen.Du kan annullera dina fraktsedlar individuellt eller i bulk under flödet för fraktsedelköp eller från sidan Fraktsedlar efter det att du har köpt dina fraktsedlar.

Du kan annullera fraktsedlar inom 30 dagar från inköpsdatumet och om de inte har några spårningshändelser.

Fraktsedelns format

Fraktsedelns format beror på vilken transportör och vilken klass du väljer när du köper en sedel. Du kan inte redigera sedelformatet eftersom transportören har specifika krav för sina etiketter.

Om du köper en fraktsedel med hjälp av Shopify Shipping så ingår det ordernummer som finns i din Shopify-admin. Du kan använda ordernumret på fraktsedeln för att enklare matcha paket mot ordrar. Placeringen av ordernumret varierar mellan olika bud.

Highlighted order number location on an example USPS label
Highlighted order number location on an example DHL label

Se till att alla streckkoder är lätta att skanna när du bifogar etiketten till paketet för att minska risken för leveransförseningar. Se till exempel till att streckkoder på en fraktsedel löper längs med röret.

Annullera fraktsedlar individuellt

När du annullerar en fraktsedel krediteras kostnaden för sedeln till ditt konto. Detta belopp tillämpas på kostnaden för eventuella fraktsedlar som du köper i framtiden. Om paketet har skickats ska du kontakta budföretaget med paketreferensnumret för hjälp.

Steg:

Annullera fraktsedlar i bulk

Du kan annullera dina fraktsedlar i bulk från sidan Fraktsedlar. Dina fraktsedlar är separerade i batcher baserade på när du köper dem. Alla fraktsedlar i ett batch kan ogiltigförklaras samtidigt.

När du annullerar dina fraktsedlar ändras deras status till Annullerad.

Steg:

  1. Klicka på Ordrar > Fraktsedlar från din Shopify-admin.
  2. Klicka på Annullera batch bredvid den fraktsedel-batch som du vill annullera.
  3. Välj et skäl för att annullera dina fraktsedlar och klicka sedan på Annullera ## fraktsedlar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis