Ändra och annullera Shopify Shipping-etiketter

Om du behöver ändra en fraktsedel måste du annullera etiketten, göra ändringarna i orderinformationen och sedan köpa etiketten igen.

Fraktsedelns format

Fraktsedelns format beror på vilken transportör och vilken klass du väljer när du köper en sedel. Du kan inte redigera sedelformatet eftersom transportören har specifika krav för sina etiketter.

Om du köper en fraktsedel med hjälp av Shopify-leverans så ingår det ordernummer som finns i din Shopify-admin. Du kan använda ordernumret på fraktsedeln för att enklare matcha paket mot ordrar. Placeringen av ordernumret varierar mellan olika bud.

Highlighted order number location on an example USPS label
Highlighted order number location on an example DHL label

Se till att alla streckkoder är lätta att skanna när du bifogar etiketten till paketet för att minska risken för leveransförseningar. Se till exempel till att streckkoder på en fraktsedel löper längs med röret.

Ändra fraktsedelns mått

Om du behöver ändra formatet på en fraktsedel efter att du har köpt den så ogiltigförklarar du fraktsedeln och köper den på nytt med rätt storlek.

Annullera en fraktetikett

Du kan annullera en fraktsedel om den uppfyller följande krav:

  • Du köpte fraktsedeln för mindre än 30 dagar sedan.
  • Det har inte förekommit några spårningshändelser på etiketten, till exempel att transportören accepterar leveransen.

När du annullerar en fraktsedel krediteras kostnaden för sedeln till ditt konto. Detta belopp tillämpas på kostnaden för eventuella fraktsedlar som du köper i framtiden. Om paketet har skickats ska du kontakta budföretaget med paketreferensnumret för hjälp.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis