Leveransmanifest

Om du har flera leveranser att lämna över till USPS kan du skapa ett leveransmanifest som länkar samman alla dina försändelser i en enda streckkod. USPS hänvisar även till dessa leveransmanifest som Formulär för Shipment Confirmation Acceptance Notice eller SCAN-formulär.

Om du skapar ett manifest innebär det att när USPS kommer för att hämta dina försändelser, eller när du lämnar av dina försändelser, kan USPS skanna huvudstreckkoden på ditt manifest för att godkänna dina försändelser, istället för att skanna varje leverans för sig.

Varje fraktetikett i manifestet måste ha samma leveransursprungsadress och samma leveransdatum.

Leveransdatum

Leveransdatumet för alla etiketter i ett manifest måste överensstämma med det datum som du ger manifestet till USPS. För att undvika eventuella problem ska du ställa in leveransdatumet till den dag som du planerar att använda manifestet.

Obs! Leveransdatum för internationella etiketter i ett manifest måste överensstämma med det datum som etiketterna köptes in.

Annullera etiketter

Om du annullerar en fraktsedel som lades till i ett manifest, är manifestet inte längre användbart. Du måste be USPS individuellt skanna de andra försändelserna i manifestet.

Varning! Om du använder ett manifest som innehåller annullerade etiketter kommer du att debiteras för de annullerade etiketterna.

Tidsgränser

Om du vill lägga till fraktetiketter på manifestet för samma dag måste du köpa dem senast 9:00 pm lokal tid på den plats från vilken artiklarna skickas.

Du kan inte lägga till etiketter som köpts efter tidsgränsen för samma dags manifest. Om du köper etiketter efter tidsgränsen kan du poststämpla dem till nästa dag och lägga till dem i nästa dags manifest.

Installera appen för leveransmanifest

Gå till https://shipping-manifests.shopifycloud.com/login för att installera appen för leveransmanifest. Ange din butiks myshopify.com-URL och klicka sedan på Installera.

Endast kontoägaren eller personal med alla tillgängliga behörigheter kan installera appen för leveransmanifest.

Skapa ett manifest

Etiketter som uppfyller följande villkor läggs till, när du skapar ett manifest:

 • Spårning ingår i etiketten
 • Leveransdatum är samma dag som du skapar ett manifest
 • sedeln har inte lagts till i ett annat manifest

För att undvika problem med flera manifest är det bäst att skapa ditt manifest i slutet av dagen innan du går till USPS.

Steg:

 1. Skapa ett nytt manifest med hjälp av ett av följande alternativ: - Från appen:
  1. Från din Shopify-administratör går du till Appar > Leveransmanifest.
  2. Klicka på Skapa manifest.

- Från Order-sidan: 1. Från din Shopify-administratör går du till Ordrar. 2. Klicka på Fler åtgärder > Skapa manifest.

- Från Skriv ut order-sidan 1. Klicka på Skapa manifest.

 1. Välj distributionsplats. Alla tillgängliga fraktetiketter från den här distributionsplatsen kommer att läggas till i manifestet.
 2. Klicka på Skapa manifest.
 3. Klicka på Skriv ut manifest.

Skriv ut ett manifest igen

Du kan skriva ut ett manifest igen upp till sex månader efter att du skapade manifestet.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar > Leveransmanifest.
 2. Klicka på manifestet.
 3. Klicka på Skriv ut manifest.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis