Fraktzoner

De regioner och länder som du skickar till kallas för fraktzoner. Varje fraktzon inkluderar fraktkostnader som gäller för kunder vilkas adresser ligger inom den zonen. Du kan se dina nuvarande fraktzoner och fraktkostnader på sidan Leveranser på ditt Shopify-administratörskonto.

Observera! Om kunder anger en leveransadress som är i en region utanför dina fraktzoner kommer de att informeras att det inte finns någon fraktkostnad tillgänglig för deras område.

Skapa en ny fraktzon

Steg:

 1. I avsnittet Zoner och priser klickar du på Lägg till fraktzon.

 2. I avsnittet Zonnamn anger du ett namn för din nya fraktzon.

 3. Klicka på Lägg till länder i avsnittet Länder.

 4. Markera de länder som du vill inkludera i fraktzonen och klicka sedan på Lägg till.

  Om du väljer en stor region som Nordamerika eller Europa, kommer fraktzonen att inkludera alla länder inom den regionen. Du kan ta bort specifika länder eller regioner med kryssrutorna bredvid dem.

 5. Om du vill begränsa fraktzonen till vissa områden inom ett land kan du klicka på Redigera bredvid den region du vill ändra.

  Du kan lägga till eller ta bort specifika stater eller provinser med kryssrutorna bredvid dem och sedan klicka på Klar.

 6. Om du vill lägga till en manuell fraktkostnad till fraktzonen klickar du på Lägg till pris för pristypen som du vill skapa.

  Du kan lägga till fraktkostnader senare om du vill. .

 7. Klicka på Spara när du är klar. Den nya fraktzonen visas på inställningssidan för Leveranser på ditt Shopify-administratörskonto.

Lägg till eller ta bort ett land eller en region från en befintlig fraktzon

Steg:

 1. I avsnittet Zoner och priser klickar du på Redigera för fraktzonen som du vill ändra.

 2. I avsnittet Länder klickar du på Lägg till länder för att lägga till ett nytt land i fraktzonen eller klicka på x-ikonen bredvid ett land för att ta bort det från fraktzonen.

 3. Klicka på Spara när du är klar.

Radera en fraktzon från din leveranslista

Du kan radera fraktzoner från din leveranslista om du inte längre vill erbjuda leverans till vissa zoner. När du raderar en fraktzon raderas även alla fraktkostnader som du har ställt in för den zonen.

Steg:

 1. Klicka på Redigera i avsnittet Zoner och priser bredvid den fraktzon som du vill radera.

 2. Klicka på Radera zon.

 3. Klicka på Radera leveranszon för att bekräfta.

Skapa fraktzoner baserade på postnummer

Det finns appar som du kan använda för att organisera dina fraktzoner efter postnummer. Besök appbutiken för att ta reda på vilka som finns tillgängliga.

Nästa steg

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis