Massredigering av produkter och varianter

Med massredigeraren, som liknar ett kalkylark, kan du redigera flera produkter och deras varianter på samma gång från din Shopify-administratör. Du kan också använda massredigeraren för att redigera kollektioner, kunder, inventeringar, samt webbutikens bloggposter och sidor.

Webbläsarna Chrome, Firefox och Safari rekommenderas för att använda massredigeraren. Massredigeraren fungerar genom att man lägger till parametrar till URL:er. Detta kan resultera i URL:er som överstiger Internet Explorers gräns för URL-längd, så att använda IE för att komma åt massredigeraren kan leda till fel. De andra webbläsarna har inte samma URL-begränsning som IE.

Följande anvisningar fungerar också för produktserier, kunder, lager, samt webbutikens blogginlägg och sidor. Flera olika egenskaper finns tillgängliga för redigering baserat på vad det är som du ändrar.

Välj produkter som ska massredigeras

Du kan bulkredigera produkter från sidan Produkter i din Shopify-admin.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, klicka på Produkter.

 2. Markera var och en av de produkter som du vill ändra på genom att använda kryssrutorna. Om du vill redigera varianter av bara en produkt väljer du bara den produkten.

 1. Klicka på Redigera produkter.
  Knapp för massredigering av produkter

Välj produktegenskaper för att massredigera

På sidan Massredigerare visas de produkter du valt och några av deras redigerbara egenskaper i en tabell.

Varje kolumn i tabellen representerar en produktegenskap. Varje rad i tabellen representerar vald produkt eller variant.

I området Redigerar för närvarande de h¨¨ar fälten listas vilka produktegenskaper du för närvarande redigerar.

Lägg till egenskap

Steg:

 1. Klicka på Lägg till fält. En lista med redigerbara egenskaper visas.

 2. Klicka på en egenskap för att lägga till den i tabellen för redigering.

 3. Upprepa den här proceduren om du vill lägga till flera egenskaper.

Ta bort en egenskap

Klicka på x bredvid en produktegenskap för att sluta redigera den egenskapen.

Redigera produktegenskaper i bulk

När du har valt alla egenskaper som du vill redigera kan du klicka på fälten inuti tabellen för att skriva in nya data eller redigera befintliga data.

Tips! Du kan använda redigeringsgenvägar för att ändra flera celler i egenskapstabellen samtidigt.

Steg:

 1. Klicka och skriv i ett fält i tabellen för att redigera egenskapen (kolumn) för den produkten eller varianten (rad). Du kan redigera så många produkter och egenskaper som du vill.

 2. Klicka på Spara för att spara alla produktändringar som du har gjort med hjälp av massredigeraren.

Genvägar i massredigeraren

Använd följande genvägar för att snabbt navigera och redigera egenskaper i massredigeraren:

 • Flytta mellan celler - Klicka för att välja en tabellcell och tryck sedan på en piltangent för att flytta till nästa redigerbara cell i den riktningen.
 • Välj flera celler med musen - Håll nere tangenten Alt på en PC eller tangenten command på en Mac och klicka på olika celler för att välja flera celler. Cellerna du väljer behöver inte vara angränsande till varandra.
 • Välj flera intilliggande celler med musen: Klicka för att markera en cell och håll sedan ned tangenten shift och klicka på en annan cell i samma kolumn för att välja den cellen och alla cellerna mellan den och den första cellen.
 • Välj flera celler med ditt tangentbord: Klicka för att välja en cell och håll sedan ned tangenten shift och tryck på uppåt- eller nedåtpilarna flera gånger för att välja flera celler i en rad ovanför eller under den aktuella cellen.
 • Redigera flera celler - När du har valt flera tabellceller kan du redigera alla valda celler samtidigt. Det här fungerar för att skriva text och siffror, klicka på kryssrutor och använda rullgardinsmenyerna i de valda cellerna.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis