Sidekick

Sidekick är en AI-aktiverad handelsassistent som är utformad för att göra det enklare för dig att starta, driva och utveckla din verksamhet på Shopify. Sidekick, som drivs av Shopify Magic, är utbildad för att ha fullständig kunskap om Shopify och har tillgång till sammanhang, data och expertis för att generera personlig och relevant support för en rad olika uppgifter. Med Sidekick kan du använda ett vardagligt språk för att ha meningsfulla konversationer som snabbstartar den kreativa processen, förbättrar kvaliteten på din butik, tar itu med tidskrävande uppgifter och hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut, oavsett din kunskapsnivå eller dina tekniska färdigheter.

Sidekick är tränat till att känna till hela Shopify och är utformat för att fungera inom ramen för varje handlares butik. När nytt innehåll läggs till och åtgärder vidtas tar Sidekick med dem i beräkningen när det genererar förslag eller slutför uppgifter. Sidekick får aldrig göra ändringar i din butik utan ditt godkännande och kommer endast att presentera alternativ som du granskar och godkänner.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis