Webbshopsredigerare för Shopify-appen

När du har installerat Shopify-appen kan du logga in på ditt konto och börja driva din butik från din mobila enhet.

Du kan hantera din webbshop från din mobila enhet med Shopify-appen.Appen har en översiktssida för webbshopen som låter dig redigera din butik, ändra innehåll och publicera din webbplats från en enda skärm.Med den mobila temaredigeraren kan du uppdatera eller redigera din webbshop var som helst, samt skapa blogginlägg, lägga till sidor, uppdatera dina menyer och hantera ditt tema.

Butik

Tryck på ikonen ... i Shopify-appen för att öppna din butiksöversikt. Härifrån har du tillgång till samma funktioner som datorversionen av din Shopify-administratör, inklusive följande funktioner:

Försäljningskanaler

Dina aktiva försäljningskanaler är tillgängliga via fliken ... i Shopify-appen. Du kan trycka på vilket försäljningskanalnamn som helst för att få en översikt av försäljningskanalen, tillsammans med liknande funktioner på datorns webbplats. Alla försäljningskanaler är olika. Se den specifika dokumentationen för försäljningskanalen för information om hur du använder kanalens funktioner i Shopify-appen.

Du kan även lägga till en ny försäljningskanal genom att trycka på knappen Lägg till kanal.

Webbshop

Webbshoppsavsnittet visar en förhandsgranskning av ditt nuvarande aktiva tema i både dator- och mobilform. Tryck på bilden av din webbshop för att komma åt butiksinformationen.

Förhandsgranskning av din webbshop

Tryck på ögonikonen i det övre högra hörnet av Shopify-appen för att öppna din butik i ett webbläsarfönster. Du kan bläddra igenom din butik och trycka på länkar eller produkter för att öppna dem. Ett fält längst ner på enhetsskärmen har information om den butik du förhandsgranskar och visar det senaste datum butiken sparades.

Tryck på knappen Åtgärder. Härifrån kan du dölja åtgärdsfältet, stänga förhandsgranskningen eller dela förhandsgranskningen. Klicka på Dela förhandsgranskning för att få en förhandsgranskningslänk till din webbshop som under två dagar är tillgänglig för alla som du delar länken med. Eftersom detta är en förhandsgranskning av din butik kan inte alla som använder länken göra inköp eller transaktioner med hjälp av förhandsgranskningslänken. Du kan kopiera förhandsgranskningslänken till enhetens urklipp genom att trycka på Kopiera länk.

Tryck på Klar för att stänga butiksförhandsgranskningen och återgå till webbshoppens sida i Shopify-appen.

Hantera ditt tema

Du kan hantera ditt tema- och temabibliotek på din mobila enhet med Shopify-appen.

Mobila teman

Under fliken ... i Shopify-appen trycker du på Webbshop > Hantera alla teman. Ditt nuvarande tema med version- och installationsdatum visas.

Bläddra ner till rubriken Temabibliotek för att visa alla teman som för närvarande finns i ditt temabibliotek.

Tryck på knappen Lägg till tema för att lägga till ett nytt tema i ditt bibliotek. Om du har det nya temats zip-fil på din mobila enhet kan du ladda upp det nya temat till din webbshop genom att trycka på Ladda upp zip-fil. Du kommer ombes då välja den fil från din enhet som ska laddas upp. Observera att filen måste vara en .zip- fil mindre än 50 MB.

Om du inte har det nya temat på din enhet kan du välja att ansluta till GitHub och ladda upp ditt nya tema därifrån. Tryck på knappen Anslut från GitHub och följ anvisningarna för att logga in på ditt GitHub-konto för den nya temafilen.

Om du vill ha mer information om hur du uppdaterar eller lägger till teman, se dokumentationen för temahantering.

Uppdatera teman

Om det finns en tillgänglig uppdatering för ditt tema visas en blå punkt under ditt temanamn. Tryck på pilen i rullgardinsmenyn för att visa uppdateringsuppgifterna, visa versionsnoteringar eller lägga till uppdateringen i temabiblioteket.

Webbshopsredigerare för Shopify-appen

Du kan nu anpassa ditt tema med hjälp av din mobila enhet. Shopify-appen innehåller en temaredigerare för mobila enheter som låter dig anpassa din webbshop från din mobila enhet. Du kan göra ändringar i dina temainställningar och lägga till, ta bort, redigera och flytta om innehåll.

Öppna den mobila temaredigeraren genom att trycka på ... > Webbshop > Redigera på din enhet.

I den mobila temaredigeraren kan du:

  • Justera dina temainställningar genom att trycka på ... i app-rubriken och sedan trycka på Temainställningar
  • Anpassa dina sidor och mallar genom att trycka på rullgardinknappen för Startsidan högst upp på din skärm. Du kan söka efter en specifik del av din webbshopp med sökfältet i den här menyn.
  • Redigera enskilda avsnitt och block från avsnittet Sektioner i mobilredigeraren:

Om du vill ha mer information om hur du anpassar din webbshop med temaredigeraren, se dokumentationen för temaanpassning.

Instrumentpanel och rapporter för webbprestanda

Din nuvarande instrumentpanel för webbprestanda och rapporter visas i dina analysrapporter. Sök resultatet för ”Webbprestanda” från listan med rapporter.

På instrumentpanelens sida kan du se din butiks prestanda under de senaste 28 dagarna för varje Core Web Vital: inläsningshastighet, interaktivitet och visuell stabilitet. Dessa mätvärden ger en övergripande bild av besöksupplevelsen i din webbshop. Använd rullgardinsmenyn högst upp på sidan för att växla mellan vyerna mobil, dator eller alla (standard).

På sidan för mätvärden kan du se hur förändringar i din webbshop, som till exempel appinstallationer, temauppdateringar och ny kod, har påverkat varje Core Web Vital. Justera olika filter, till exempel tidsintervall, datumgruppering och enhetstyp, för att på bästa sätt representera din webbplats trafik. Det andra diagrammet visar antalet sidbesök som faller under varje prestationskategori: bra, måttlig eller dålig.

Om du vill ha förslag på hur du förbättrar butikens prestanda så kan du trycka du på någon av knapparna för att komma åt relevanta resurser. Mer information om webbprestanda för webbshop.

Blogginlägg

Klicka på rubriken Blogginlägg för att öppna dina blogginlägg. Du kan skapa ett nytt blogginlägg eller redigera befintliga inlägg. Se dokumentationen för Bloggar för mer information om hur du skapar och redigerar blogginlägg.

Tryck på Klar för att stänga bloggsidan.

Sidor

Klicka på rubriken Sidor för att öppna en lista över dina sidor. Du kan använda sökfältet för att hitta en specifik sida eller trycka på Fler filter för att begränsa din sökning till sidor som är dolda eller synliga.

Klicka på knappen Välj för att välja en eller flera sidor. Du kan ändra synlighetsstatusen för dina valda sidor eller ta bort dem helt från din webbshop.

Du kan Redigera dina butikssidor. Tryck på en sida för att öppna RTF-redigeraren i Shopify-appen. Gör dina ändringar och tryck sedan på Spara.

Tryck på Klar för att stänga sidan.

Se dokumentationen för Sidor för mer information om sidor.

Tryck på knappen Navigering för att öppna navigeringssidan. Härifrån kan du redigera menyerna som visas i din webbshop. Se dokumentation för Menyer och länkar för mer information om menytyper och hur du använder dem.

Du kan även komma åt din kategori och dina sökfilter på navigeringssidan i Shopify-appen.

Tryck på Klar för att stänga navigeringssidan.

Lösenordsskydd

Du kan aktivera eller inaktivera lösenordsskydd för din butik i Shopify-appen. Tryck på knappen Lösenordsskydd för att aktivera och inaktivera butikslösenord.

Läs mer om lösenordsskydd för din webbshop i dokumentationen för Lösenord.

Preferenser

Tryck på knappen Inställningar för att öppna dina butiksinställningar.

På den här sidan kan du:

Tryck på Spara för att spara alla ändringar du gjort eller Klar för att stänga inställningssidan.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis