Lägg till kundtaggar

Åtgärden Lägg till kundtaggar lägger till en tagg till kunden som utlöser arbetsflödet.

Fält

Åtgärden Lägg till kundtaggar innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Lägg till kundtaggar.
Fält Beskrivning
Taggar Taggarna som ska läggas till en kund. Taggar är inte skiftlägeskänsliga. Gör något av följande för att lägga till flera taggar:
  • Ange varje tagg separat genom att skriva taggen och sedan trycka på entertangenten.
  • Ange flera taggar på en gång genom att separera dem med kommatecken. Mellanslag mellan kommatecken tas bort.

    Till exempel, om du anger tagg1,tagg2,tagg3 och sedan trycker på entertangenten blir det tagg1,tagg2,tagg3 som först visas i åtgärder. När åtgärden genomförs, läggs tre separata taggar till: tagg1, tagg2 och tagg 3.

Utlösare

Åtgärden Ta bort kundtaggar har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Kund-ID identifierar kunden där du ska lägga till ett metafält. Kund-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Lägg till kundtaggar kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en taggar när en kund skapas

I det här exempelarbetsflödet läggs new-taggen till för alla nyskapade kunder.

API-uppgifter

Granska tagsAdd-mutationen för mer information.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis