Lägg till taggar till orderutkast

Åtgärden Lägg till taggar för orderutkast lägger till en tagg till orderutkast som utlöser arbetsflödet.

När du skapar en order från ett orderutkast, överförs orderutkastets taggar och läggs till som ordertaggar.

Fält

Åtgärden Lägg till taggar för orderutkast innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Lägg till taggar för orderutkast.
Fält Beskrivning
Taggar Taggarna som ska läggas till i ett orderutkast. Taggar är skiftlägeskänsliga. Gör något av följande för att lägga till flera taggar:
  • Ange varje tagg separat genom att skriva taggen och sedan trycka på entertangenten.
  • Ange flera taggar på en gång genom att separera dem med kommatecken. Mellanslag mellan kommatecken tas bort.

    Till exempel, om du anger tagg1,tagg2,tagg3 och sedan trycker på entertangenten blir det tagg1,tagg2,tagg3 som först visas i åtgärder. När åtgärden genomförs, läggs tre separata taggar till: tagg1, tagg2 och tagg 3.

Utlösare

Åtgärden Lägg till taggar till orderutkast har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Orderutkast-ID identifierar orderutkast där taggar ska läggas till. Orderutkast-ID är inställd som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Lägg till taggar för orderutkast kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till taggar när ett orderutkast skapas

I det här arbetsflödet läggs taggarna new och draft till i alla nyskapade orderutkast.

API-uppgifter

Granska tagsAdd-mutationen för mer information.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis