Lägg till metafält för produkt

Åtgärden Lägg till metafält för produkt lägger till ett metafält till produkten som utlöser arbetsflödet eller uppdaterar ett befintligt metafält för den produkten.

Fält

Åtgärden Lägg till metafält för produkt innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Lägg till metafält för produkt.
Fält Beskrivning
Namnrymd för metafält Krävs. En namnrymd för metafält innehåller en grupp metafält. Genom att gruppera metafält inom en namnrymd förhindrar du att dina metafält kommer i konflikt med andras.
Nyckel Krävs. En nyckel är en identifierare för metafältvärdet.
Värde Krävs. Värdet är den informations som ska sparas i metafältet. Värdet sparas alltid som en sträng, oavsett typ av metafält.
Typ Datatyp för metafältets värde.

Utlösare

Åtgärden Lägg till metafält för produkt har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Produkt-ID identifierar den produkt som ska lägga till ett metafält. Produkt-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Lägg till metafält för produkt kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till ett metafält för produkt när en produkt läggs till i butiken

I det här exempelarbetsflödet läggs ett produkt-metafält till för alla produkter när de läggs till i butiken.

API-uppgifter

För mer information, se inmatningsobjektet MetafieldInput.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis