Generera text med Shopify Magic

På vissa avsnitt i Shopify kan du använda automatisk textgenerering för att hjälpa till att påskynda din skrivprocess. Med artificiell intelligens (AI) använder Shopify Magic av information från dig för att generera innehållsförslag som produktbeskrivningar, ämnesrader för e-post och rubriker i din webbshop.

Så här fungerar det

Automatisk textgenerering baseras på Large Language Models (LLMs), datorprogram utformade för att behandla och förstå mänskligt språk. LLMs analyserar stora mängder textdata, till exempel böcker, artiklar och webbsidor, och med hjälp av olika algoritmer lär det sig mönster och relationer mellan ord och fraser. LLMs kan användas för en mängd olika uppgifter, till exempel svara på frågor, översätta, sammanfatta text och generera originalinnehåll.

Där kan du använda automatisk textgenerering

Du kan skapa textförslag för följande:

Överväganden när du använder automatisk textgenerering

Även om automatisk textgenerering kan vara ett kraftfullt verktyg är det viktigt att beakta följande:

  • All text som genereras av LLM:er håller inte lika hög kvalitet. Ibland genererar LLM:er utdata som är irrelevanta, orimliga eller till och med stötande. Granska utdatan noga för att säkerställa att den är korrekt och uppfyller dina standarder. Det är ditt ansvar att granska all genererad text innan den publiceras.
  • LLM:er är bara så neutrala som de data de lär sig av. Om de data som används för att utbilda LLM:er är partisk så kan den genererade texten också bli partisk. Du kan rapportera skadligt eller partiskt genererat innehåll för automatiskt genererade produktbeskrivningar med hjälp av feedbackkontrollerna som finns i funktionen.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis